Monitor groothandel

Monitor groothandel

Ontwikkelingen bij groothandels in het vierde kwartaal van 2017: o.a. omzet, faillissementen, ondernemersvertrouwen

Een overzicht van de resultaten in de groothandel in het derde kwartaal van 2017.

De omzet in de groothandel is in het tweede kwartaal van 2017 met 6,6 procent gestegen.

De groothandel boekte in het eerste kwartaal een omzetstijging van 12 procent.

De omzet in de groothandel steeg in Q4 van 2016 met 7 procent t.o.v. Q4 in 2015, de grootste omzetgroei sinds 2013.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de groothandel in het derde kwartaal van 2016.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de groothandel in het tweede kwartaal van 2016.

Groei van de omzet bij de groothandels stagneerde in het eerste kwartaal van 2016