Gegevens per buurt met Google Earth

Veel gegevens van het CBS zijn ook per buurt beschikbaar. Op deze plek zijn ze bijeengebracht. Om een buurt te kunnen selecteren en de gegevens te kunnen bekijken, hebt u Google Earth (vanaf versie 4.1) nodig.

Hebt u Google Earth (versie 4.1 of hoger) op uw computer? Dan kunt u meteen het programma starten.

Start Google Earth

Staat Google Earth nog niet op uw computer of hebt u een oudere versie dan 4.1? Dan moet u eerst Google Earth installeren.

Wilt u liever eerst zien hoe het programma werkt? Dat wordt u getoond in een kleine demonstratie.

(Flash-player niet langer beschikbaar)