Week van de Globalisering 2022

container afslag
© ANP

Globalization: have we entered a new era?

21 - 23 maart 2022

Het lijkt alsof de wereld voortdurend wordt geconfronteerd met nieuwe, grote en uitdagende gebeurtenissen, met uiteenlopende effecten op onze internationale betrekkingen. COVID-19, met de bijbehorende lockdowns en verstoringen in productieketens. Brexit, met nieuwe handelsbelemmeringen en onzekerheid. Een steeds nijpender klimaatprobleem en een groeiende drang naar een duurzamere wereld. De grote druk op het multilaterale handelssysteem en fricties tussen handelsblokken als de VS, de EU en Azië, en in het bijzonder met China. Hoe beïnvloeden deze gebeurtenissen de wereld van de internationale handel en zijn ze een uiting van een nieuwe fase van globalisering (de-globalisering, slowbalisering, regionalisering)?

In de tweede editie van de Week van de Globalisering staan de thema's COVID-19, Brexit, duurzaamheid en China centraal. Welke gevolgen ondervinden Nederlandse bedrijven van de verstoringen door COVID-19 en Brexit, hoe gaan zij om met het thema duurzaamheid en met de wedloop met China. Deze kwesties worden vanuit wetenschap, beleid, statistiek en praktijk besproken in online webinars door specialisten.