Migratieachtergrond

Het CBS gaat momenteel over op een nieuwe indeling van migratieachtergrond/herkomst/geboorteland. In de MBW & SDG’s 2022 wordt nog gewerkt met de oude indeling: Nederland, westerse migratieachtergrond, niet-westerse migratieachtergrond. Het is de bedoeling om in de MBW & SDG’s van 2023 de overstap naar de nieuwe indeling te maken. 
Terug naar artikel