Jonge onderzoekers in spotlights op NPSO-innovatiedag

/ Auteur: Masja de Ree
NPSO innovatiedag: uitreiking van de award voor het meest innovatieve onderzoek
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions
Op 26 november 2019 organiseerde het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) voor de vierde keer de NPSO-innovatiedag. Dit tweejaarlijkse evenement vindt plaats bij het CBS. Twaalf jonge onderzoekers kregen de kans hun innovatieve survey-onderzoek te presenteren. Jiayun Jin, PhD-student aan de Katholieke Universiteit Leuven, ontving de NPSO-innovatieprijs.
Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van survey-onderzoek goed is? Welke nieuwe methodes zijn beschikbaar om reeksen van data over een langere tijd goed weer te geven? Maar ook: hoe meet je hoe iemand beweegt? De presentaties van de jonge onderzoekers op de NPSO-innovatiedag beslaan een zeer breed terrein aan onderwerpen. CBS-methodoloog en hoogleraar Barry Schouten, tevens voorzitter van het NPSO: ‘Ze hebben gemeen dat ze allemaal gaan over survey-onderzoek in brede zin. Voor het maken van statistieken hoeven zeker niet enkel meer vragenlijstdata gebruikt te worden. Het kan gaan om verschillende vormen van data, bijvoorbeeld big data. Het NPSO wil met deze speciale dag en prijs innovatief onderzoek stimuleren en vooral ook zorgen dat Nederlandse en Vlaamse statistisch onderzoekers elkaar ontmoeten, stimuleren en kennis uitwisselen.’

Kwaliteit van data

De innovatiedag startte met de presentaties van de twaalf onderzoekers, waarvan er zes verbonden zijn aan het CBS. Daarna volgde een bijdrage van Irene Salemink, directeur productie services bij de afdeling Dataverzameling van het statistiekbureau. Vervolgens was het publiek aan zet. Zij bepaalden met behulp van een stemsysteem op de smartphone wie van de sprekers de innovatieprijs in ontvangst mocht nemen. Jiayun Jin, PhD-student aan de Katholieke Universiteit Leuven, kreeg de meeste stemmen. Zij presenteerde tijdens de NPSO-innovatiedag haar promotieonderzoek naar de monitoring van datakwaliteit in surveys. Jin is bezig met het vierde artikel over haar onderzoek en hoopt volgend jaar haar proefschrift af te ronden. ‘De data afkomstig van survey-onderzoek worden veel gebruikt. Maar het is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit van deze data is. In mijn promotieonderzoek zoeken we met quality control charts, die veel gebruikt worden tijdens industriële productieprocessen, naar manieren om de kwaliteit van de survey-data al tijdens het proces te beoordelen. Dit geeft onderzoekers de kans om zo nodig tijdig bij te sturen en zo een beter resultaat te verkrijgen.’

Elkaar ontmoeten

De innovatiedag was erg interessant, aldus Jin. ‘Wij, PhD-studenten, werken toch voornamelijk vanachter onze computer. Deze dag was een hele mooie kans om ons werk te presenteren en ervaringen uit te wisselen met andere PhD-studenten en experts. Er kwamen veel verschillende onderwerpen aan bod. Erg leerzaam.’ Dat ze ook nog de prijs won, kwam als een grote verrassing. ‘Ik was alleen maar bezig met hoe ik mijn onderzoek zo goed mogelijk voor het voetlicht kon brengen en alle vragen goed kon beantwoorden. Dat ik won was onverwachts en geweldig.’

Kennisuitwisseling

Het NPSO is een informeel platform dat in 2008 werd opgericht door een aantal survey-specialisten van het CBS, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en DANS. Zo’n twintig instituten zijn er inmiddels actief. Het kernteam bestaat uit professionals van overheden, universiteiten en commerciële marktbureaus. Barry Schouten: ‘Het doel is kennis uit te wisselen tussen deze drie partijen. We richten ons speciaal op Nederland en België. Er zijn veel internationale congressen, maar we willen ook in het Nederlandstalig gebied onderling meer kennisuitwisseling.’

De presentaties die tijdens de NPSO-innovatiedag gegeven zijn, komen beschikbaar op de website van het NPSO.