VN-hackaton levert verrassende resultaten op

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Een groep scholieren fietst van naar school
© Hollandse Hoogte / David Rozing
De Verenigde Naties (VN) organiseerden van 5 tot en met 7 september 2017 een virtuele hackaton over het onderwerp ‘Telling stories with SDG data’. Vijftien teams uit 9 landen deden er aan mee. In verschillende tijdszones en vanuit hun eigen werkplek gingen de teams de uitdaging aan een innovatief product neer te zetten voor het grote publiek over de jonge generatie tussen 15 en 24 jaar in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDGs). Namens het CBS en UNECE (Europese Economische Commissie VN) zat innovatiemanager Barteld Braaksma in de organisatie, divisiedirecteur Hanneke Imbens was één van de juryleden en beoordeelde de binnengekomen resultaten.

Storytelling

Eén van de organisatoren van de virtuele hackaton was Therese Lalor, eveneens werkzaam bij UNECE. ‘Belangrijkste reden om een virtuele hackaton te organiseren, was de wens van de High Level Group for the Modernisation of Official Statistics om aan de behoefte van de statistiekbureaus tegemoet te komen om ervaring en kennis op te doen op het gebied van ‘storytelling’. In dit geval moesten de deelnemers voor een groot publiek de jongeren van 15-24 jaar die niet werken of in opleiding of training zijn op een innovatieve manier in beeld brengen.’ Teams van de statistiekbureaus uit Ierland, Hongarije, Polen, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland en Eurostat gingen met deze opdracht aan de slag.

groep mensen bij elkaar tijdens de VN hackaton

Creativiteit en enthousiasme

Barteld Braaksma was als innovatiemanager van het CBS en UNECE betrokken bij het uitwerken van de eerste ruwe ideeën voor de hackaton. Als lid van het organisatiecomité woonde hij een aantal voortgangssessies met de deelnemers bij. Ook leverde hij een bijdrage aan de eindbeoordeling van de ingezonden ideeën. ‘Mijn bijdrage was vooral sparren met de organisatoren. Het liep allemaal op rolletjes, ondanks dat de hackaton in de zomerperiode en op korte termijn moest worden georganiseerd. Ik was verrast door de creativiteit, het enthousiasme en de concrete resultaten die de verschillende teams lieten zien. Sommige teams hadden wel wat technische problemen en de tijdsverschillen maakte de communicatie soms ook wat lastig, maar dit concept is zeker voor herhaling vatbaar en wellicht wordt het jaarlijks herhaald.’

Innovatielab

Eén van de deelnemende teams bestond uit onderzoekers van het statistiekbureau van Canada en Global Affairs Canada, dat in opdracht van de Canadese regering de diplomatieke en consulaire relaties onderhoudt en de internationale handel van het land promoot. In het recent in gebruik genomen innovatielab van Statistics Canada gingen zij aan de slag. Tabitha Williams, werkzaam bij Statistics Canada: ‘We wilden laten zien hoe statistische organisaties de jeugd kunnen bereiken en hen kunnen betrekken bij de SDGs. De hackaton gaf ons de mogelijkheid nieuwe technologieën, middelen en benaderingswijzen uit te proberen.’ Eleanor Melanson van Global Affairs Canada vult aan: ‘We hebben een website gemaakt waarbij de gebruiker quizvragen moet invullen om zijn prioriteiten, leefstijl en voorkeuren met betrekking tot de SDGs te kunnen vaststellen. Als de gebruiker door de site ‘loopt’ volgens een bepaalde route kan hij aan de hand van data, video’s, tekst en visualisaties zijn betrokkenheid bij de SDGs vaststellen. Aan het eind van de quiz ziet de gebruiker dan zijn profiel op het gebied van SDGs. Hiermee kan hij aan de slag op social media.’

‘Dit hackaton concept is zeker voor herhaling vatbaar en wellicht wordt het jaarlijks herhaald’

Verrassende resultaten

Volgens Lalor en Braaksma hebben de teams in 64 uur opvallende en zeer verschillende resultaten laten zien. Dat was ook de mening van de jury. Daar had namens het CBS directeur Hanneke Imbens zitting in. ‘Ons panel heeft op basis van 4 criteria de ingezonden producten beoordeeld: voldeed het product aan onze vraag, wat is de visuele kwaliteit en creativiteit van het product, hoe zit het met de gebruikerservaring en hoe begrijpelijk is de boodschap voor het grote publiek? Naast het panel werd ook aan het publiek gevraagd te stemmen op de meest innovatieve inzending.’ Imbens is enthousiast over de korte tijd waarin de teams zowel technisch, creatief als innovatief filmpjes of animaties opleverden. ‘Niet alle producten waren binnen die 64 uur compleet gereed, maar na 3 dagen keihard werken zijn er verrassende resultaten bereikt.’ Uiteindelijk koos de jury op 15 september jl. de winnende teams uit . Die waren afkomstig uit Mexico, Nieuw-Zeeland en Polen.