Kennis maken met sociaalgeografisch onderzoek in de praktijk

/ Auteur: lisette van Beek
Ruim 50 studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) van de Engelstalige masterstudie Human Geography bezochten eind oktober CBS. Tijdens dit bezoek, onderdeel van het vak GeoSkills, leerden ze meer over het verrichten van sociaalgeografisch onderzoek. 

Diverse CBS’ers verzorgden voor de studenten korte presentaties. Ze spraken onder andere  over sociaal- en sociaalgeografisch onderzoek bij CBS, hoe CBS registerdata uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) gebruikt voor het maken van statistieken en het doen van onderzoek, en hoe CBS gebruik maakt van het programma Geografisch InformatieSysteem (GIS).

Nauwe banden met universiteiten

CBS heeft al jarenlang nauwe banden met veel universiteiten, waaronder de UvA. Marjolijn Das, onderzoeker bij CBS, heeft al een lange relatie met deze universiteit. ‘Ik heb er biologie gestudeerd en werk als CBS’er al acht jaar samen met universiteitsonderzoekers van de programmagroep Urban Geographies. Dit doe ik samen met mijn collega Jan Latten, demograaf en hoogleraar bij de UvA. Sinds anderhalf jaar heb ik daar een aanstelling als gastonderzoeker. Ik verricht samen met onder andere Sako Musterd, hoogleraar en hoofd van de programmagroep, onderzoek naar bewoners van stadsbuurten en hoe hun verhuisgedrag leidt tot sociaal homogenere buurten. Daarnaast ben ik betrokken bij een onderzoek naar de trek van vrouwen richting de grote stad en de gevolgen daarvan voor hun carrière en gezinsvorming.’

‘De studenten leren hoe CBS de verbinding legt tussen wetenschappelijke theorieën en praktische toepassingen’

Opgedane kennis toepasbaar in de praktijk

Het vak GeoSkills is gericht op methoden en technieken bij het doen van geografisch onderzoek, zoals regressies en GIS. Das: ‘Mijn collega Ruben van Gaalen en ik werden door de docent van het vak benaderd met de vraag een bezoek aan CBS te organiseren. Het doel was studenten kennis te laten maken met sociaalgeografisch onderzoek in de praktijk.’ Het bezoek slaat aan bij de studenten. Oscar Leemhuis, masterstudent Human Geography: ‘Het is interessant om te zien dat wat bij CBS gepresenteerd wordt overeenkomt met wat wij tijdens onze studie leren. Zelf doen we ook regressies en werken we veel met GIS. Op deze manier zien we hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast.’

Innovatieve organisatie

De studenten leerden niet alleen meer over sociaalgeografisch onderzoek, maar maakten tevens nader kennis met CBS. Das: ‘CBS is voor hen een bekende organisatie, omdat onze cijfers dagelijks in het nieuws zijn. Veel studenten gebruiken informatie uit de CBS-database StatLine voor hun studie. Maar zij vinden het vaak moeilijk om zich een voorstelling te maken van het werk dat wij hier doen. Door een bezoek ‘on site’ krijgen ze een beter beeld. Ze leren hoe CBS de verbinding legt tussen wetenschappelijke theorieën en praktische toepassingen.’ Ook vindt Das dat CBS door een dergelijk bezoek als werkgever en innovatief instituut op de kaart wordt gezet.  ‘CBS komt als werkgever graag in contact met deze high potentials. Via dergelijke inhoudelijke bijeenkomsten leren zij CBS als werkgever beter kennen en krijgen ze informatie over stagemogelijkheden. Het helpt ook om CBS goed op de kaart te zetten in de wetenschappelijke wereld. Studenten zien onze organisatie als interessante plek om kennis en ervaring op te doen.’