Nieuwe website brengt criminaliteit in beeld

/ Auteur: Masja de Ree
Hoeveel misdrijven waren er in het afgelopen jaar? Wat kost de vervolging van de verdachten? En hoe veilig voelen we ons eigenlijk? Het antwoord op die vragen en nog veel meer informatie is te vinden in het naslagwerk ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2015’, dat op 17 oktober is verschenen. Op diezelfde dag werd de nieuwe website Criminaliteitinbeeld.nl in gebruik genomen.

Nieuwe website

Criminaliteitinbeeld.nl is een initiatief van CBS, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Op de website komen alle cijfers over criminaliteit en veiligheid op overzichtelijke en eenduidige wijze samen. Beleidsmakers, onderzoekers, journalisten en het onderwijs kunnen daar hun voordeel mee doen. De cijfers op de nieuwe website zijn afkomstig uit de publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2015’.

Trends

Het naslagwerk ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ wordt elk jaar in samenwerking met WODC en de Raad voor de rechtspraak gemaakt. Pit Dehing, één van de coördinatoren bij CBS: ‘Samen vatten we de hele strafrechtketen in cijfers: misdrijven, opsporing, vervolging en wat de kosten daarvan zijn. Ook bevat de publicatie een internationale vergelijking.’ Coördinator Nynke de Heer - de Lange: ‘We laten zien wat de trends zijn. Wordt Nederland veiliger of juist niet? De publicatie wordt veel geciteerd in wetenschappelijke artikelen en in de media. Ook Tweede Kamerleden maken er veelvuldig gebruik van. De maatschappelijke aandacht voor criminaliteit is onverminderd groot.’

‘De aard van de criminaliteit lijkt te verschuiven, bijvoorbeeld naar het internet’

Cybercriminaliteit

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ verschaft informatie over een langere tijd. Over die jaren is een dalende trend te zien: het aantal misdrijven neemt af in Nederland. Hoe dat komt? De Heer - de Lange: ‘Als CBS verklaren we de cijfers niet. We wijzen er wel op dat de aard van de criminaliteit lijkt te verschuiven, bijvoorbeeld naar het internet. Daarom hebben we dit jaar voor het eerst het onderwerp cybercriminaliteit toegevoegd.’

Steeds actueler

De website Criminaliteitinbeeld.nl maakt het mogelijk een nog breder en actueler aanbod te bieden aan cijfers. Bovendien past de website in de wens om de informatie beter digitaal toegankelijk te maken. De website wordt in de loop van de tijd uitgebreid met nieuwe informatie. Denk daarbij aan gegevens uit de Veiligheidsmonitor, waarin meer de nadruk wordt gelegd op het veiligheidsgevoel van mensen. Ook laag-regionale cijfers en een open data-module staan op het verlanglijstje. Een duidelijke focus dus op de inhoud, bestaande én nieuwe content én visuele vormen. Dehing: ‘In de toekomst moet Criminaliteitinbeeld.nl een platform worden voor publicaties en open data, die wetenschappers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden zelf kunnen ordenen en toepassen, afhankelijk van hun vraag.’

Waardevolle samenwerking

CBS ervaart de samenwerking met WODC, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie als zeer waardevol. De Heer - de Lange: ‘Door de cijfers gezamenlijk en gelijktijdig naar buiten te brengen, mét toelichting, ontstaat een eenduidig en breed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit. Samen kunnen we meer waarde toevoegen voor de bezoekers van de website en deze steeds verder uitbreiden.’