Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak, nationale rekeningen

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak, nationale rekeningen

Bedrijfstakken branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsinkomensquote (%) Beloning werknemers (mln euro) Toegerekend arbeidsinkomen (mln euro) Netto exploitatieoverschot/gemengd in... (mln euro) Totale beloning van arbeid (mln euro) Totale beloning van arbeid en kapitaal (mln euro)
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1995 81,4 108.165 21.060 50.527 129.225 158.692
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1996 81,2 113.006 21.970 53.272 134.976 166.278
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1997 79,3 119.731 24.223 61.803 143.954 181.534
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1998 77,9 128.791 25.300 68.970 154.091 197.761
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1999 78,9 139.376 26.829 71.226 166.205 210.602
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2000 79,7 151.599 28.695 74.562 180.294 226.161
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2001 78,1 158.498 31.074 84.305 189.572 242.803
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2002 78,1 162.811 30.932 85.322 193.743 248.133
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2003 79,0 164.490 30.681 82.529 195.171 247.019
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2004 77,3 165.761 30.146 87.548 195.907 253.309
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2005 75,2 167.702 31.069 96.772 198.771 264.474
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2006 73,7 173.405 33.622 107.524 207.027 280.929
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2007 72,5 184.220 35.402 118.656 219.622 302.876
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2008 74,2 195.586 35.639 116.237 231.225 311.823
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2009 77,7 195.885 33.981 100.007 229.866 295.892
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2010 76,9 192.415 34.661 102.825 227.076 295.240
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2011 77,1 198.244 35.743 105.353 233.987 303.597
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2012 78,2 200.941 35.981 102.060 236.922 303.001
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2013 78,0 200.077 36.776 103.452 236.853 303.529
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2014 77,7 203.177 38.818 108.387 241.995 311.564
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2015 74,8 206.215 42.591 126.454 248.806 332.669
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2016 74,5 215.304 46.005 135.265 261.309 350.569
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2017 73,7 224.793 48.903 146.757 273.696 371.550
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2018 74,3 238.600 52.197 152.823 290.797 391.423
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2019 73,5 251.588 54.559 165.063 306.147 416.651
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2020 74,4 255.846 52.823 158.849 308.669 414.695
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2021 70,5 267.247 58.207 194.170 325.454 461.417
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2022* 69,4 288.065 61.664 215.721 349.729 503.786
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2023* 69,0 310.027 66.965 236.310 376.992 546.337
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de arbeidsinkomensquote en de componenten waarmee deze wordt berekend. De arbeidsinkomensquote is een maatstaf voor de verdeling van het verdiende inkomen over aanbieders van arbeid (werknemers en zelfstandigen) en kapitaalverstrekkers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsinkomensquote
Het aandeel van de beloning van arbeid (werknemers en zelfstandigen) in het totale verdiende inkomen van een land.
Beloning werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
Toegerekend arbeidsinkomen
De beloning van arbeid die door zelfstandigen wordt verricht. Deze wordt gelijk gesteld aan het netto gemengd inkomen. Dit is totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Netto exploitatieoverschot/gemengd in...
Netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen: het inkomen dat resteert nadat de productiewaarde van een bedrijf is verminderd met de intermediaire kosten, afschrijvingen, de beloning van werknemers en het saldo van belastingen en subsidies. Voor zelfstandigen wordt dit gemengd inkomen genoemd. Dit is het totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid
De beloning van werknemers plus het toegerekend arbeidsinkomen van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid en kapitaal
De beloning van werknemers plus het netto exploitatie overschot en het gemengd inkomen.