Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio

Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio

Geslacht Leeftijd Nationaliteit Regio's Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal) Administratieve opnemingen (aantal) Administratieve afvoeringen (aantal) Saldo administratieve correcties (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2010 154.432 121.351 33.081 39.973 69.874 -29.901
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2022 403.108 179.310 223.798 13.970 37.060 -23.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands Nederland 2010 44.197 57.307 -13.110 32.960 39.025 -6.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands Nederland 2022 43.777 54.507 -10.730 9.996 12.408 -2.412
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit Nederland 2010 110.235 64.044 46.191 7.013 30.849 -23.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit Nederland 2022 359.331 124.803 234.528 3.974 24.652 -20.678
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika Nederland 2010 5.655 3.230 2.425 1.487 3.091 -1.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika Nederland 2022 18.498 2.845 15.653 615 1.516 -901
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika Nederland 2010 8.454 5.488 2.966 290 2.102 -1.812
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika Nederland 2022 15.766 6.611 9.155 210 728 -518
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië Nederland 2010 21.313 12.892 8.421 1.227 5.469 -4.242
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië Nederland 2022 76.627 15.384 61.243 772 2.676 -1.904
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) Nederland 2010 63.256 38.255 25.001 2.879 16.121 -13.242
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) Nederland 2022 245.094 99.062 146.032 2.014 19.292 -17.278
Totaal mannen en vrouwen Totaal Buiten-Europa Nederland 2010 36.462 22.534 13.928 3.019 10.930 -7.911
Totaal mannen en vrouwen Totaal Buiten-Europa Nederland 2022 112.095 25.538 86.557 1.615 4.987 -3.372
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië Nederland 2010 1.040 924 116 15 268 -253
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië Nederland 2022 1.204 698 506 18 67 -49
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) Nederland 2010 60.026 36.397 23.629 2.749 15.421 -12.672
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) Nederland 2022 127.146 75.322 51.824 1.710 14.727 -13.017
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU Nederland 2010 28.156 12.784 15.372 1.357 7.042 -5.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU Nederland 2022 66.601 37.978 28.623 1.099 10.625 -9.526
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU Nederland 2010 9.735 6.525 3.210 530 2.765 -2.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU Nederland 2022 32.848 17.415 15.433 331 2.552 -2.221
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) Nederland 2010 4.023 2.622 1.401 517 1.856 -1.339
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) Nederland 2022 15.573 2.494 13.079 379 1.130 -751
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) Nederland 2010 16.374 10.065 6.309 496 3.725 -3.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) Nederland 2022 62.297 12.877 49.420 524 2.133 -1.609
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika en Oceanië (exclusief Surinaams) Nederland 2010 8.471 6.185 2.286 184 2.159 -1.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika en Oceanië (exclusief Surinaams) Nederland 2022 15.480 7.171 8.309 199 745 -546
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Immi- en emigratie (inclusief administratieve correcties) naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen 0-50 jaar en ouder), nationaliteit en regio.
- Administratieve opnemingen en afvoeringen naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen 0-50 jaar en ouder), nationaliteit en regio.

In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot immigratie uit een land beschikbaar als er 1000 of meer personen naar Nederland immigreren, op ongeacht welke periode in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2023:
Definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 21 april 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 2010-2021. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden.
- De nationaliteiten Armeens, Azerbeidzjans, Georgisch, Kazachs, Kirgizisch, Oezbeeks, Tadzjieks, Turkmeens en Turks zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Door gebruik te maken van een verbeterde manier van afleiden van de ‘Europese Unie (exclusief Nederlands)’ zijn in de jaren 2020 en 2021 kleine verschillen ontstaan ten opzicht van de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.Administratieve opnemingen
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Administratieve afvoeringen
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.