Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Landen SITC Perioden Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Wederuitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Uitvoerwaarde product NL (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde (%) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Egypte Totaal goederen 2023 januari-maart* 393 354 159 195 -39 54,6 -5,6
Egypte 0 Voeding en levende dieren 2023 januari-maart* 84 46 9 37 -37 82,2 -3,8
Egypte 1 Dranken en tabak 2023 januari-maart* 0 1 1 0 1 -60,5 185,8
Egypte 2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2023 januari-maart* 26 28 6 22 2 22,6 -51,5
Egypte 3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2023 januari-maart* 184 10 2 8 -173 162,4 5,5
Egypte 4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2023 januari-maart* 4 0 0 0 -4 -57,5 -93,3
Egypte 5 Chemische producten 2023 januari-maart* 21 83 31 52 63 -49,2 -10,5
Egypte 6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2023 januari-maart* 19 23 7 16 4 2,5 -24,9
Egypte 7 Machines en vervoermaterieel 2023 januari-maart* 31 98 65 33 67 25,1 18,3
Egypte 8 Diverse gefabriceerde goederen 2023 januari-maart* 14 46 38 8 33 9,5 64,6
Egypte 9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2023 januari-maart* . 1 . 1 . -23,3 .
Egypte Niet fysiek in Nederland 2023 januari-maart* 10 17 . 17 7 5,6 -25,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, (weder)uitvoerwaarde en handelsbalans volgens eigendomsoverdracht ingedeeld naar de secties van de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
De voorlopige cijfers van maart 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2023:
De cijfers over de jaren 2015 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd. Voor deze jaren bleken de bunkering, entrepot- en transitohandel onterecht niet te zijn meegenomen. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n zes weken na een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Eigendomsoverdracht goederen; invoer
Goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen.
Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer
Goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen.
Wederuitvoerwaarde
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit oorspronkelijk ingevoerde goederen die in eigendom zijn gekomen van Nederlandse bedrijven en personen, en die (vrijwel) onbewerkt weer worden uitgevoerd voor buitenlands gebruik of verbruik.
Uitvoerwaarde product NL
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit door Nederlandse bedrijven en personen gemaakte goederen.
Eigendomsoverdracht goederen; balans
De handelsbalans volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Handelsbalans
De uitvoerwaarde min de invoerwaarde.
Eigendomsoverdracht goederen; groei
De ontwikkeling van de internationale goederenhandel volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar;
- Door een technische oorzaak ontbreken de jaarmutaties over 2022. De verslagjaren 2021 en 2022 zijn echter wel methodologisch vergelijkbaar.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar;
- Door een technische oorzaak ontbreken de jaarmutaties over 2022. De verslagjaren 2021 en 2022 zijn echter wel methodologisch vergelijkbaar.