Werknemer; wisseling van werkgever

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling werkgever Positie in werkkring voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 7.874
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 5.364
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.510
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 5.382
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 5.212
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 170
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.172
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 21
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.151
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 54
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 32
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 22
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 265
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 99
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 166
Wisseling werkgever onbekend Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers dat van werkgever is gewisseld. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Wisseling van werkgever is bepaald met behulp van het aantal werknemers dat is veranderd van werkkring. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.