Donorregistratie, regio (indeling 2022)

Donorregistratie, regio (indeling 2022)

Donorregistratie Regio's Perioden Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd Venlo 2022* 90,9
Geregistreerd in donorregister Venlo 2022* 83,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen Venlo 2022* 22,4
Toestemming met donatiebeperkingen Venlo 2022* 6,4
Geen toestemming Venlo 2022* 25,7
Nabestaanden beslissen Venlo 2022* 8,2
Aangewezen persoon beslist Venlo 2022* 0,9
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Venlo 2022* 19,3
Niet geregistreerd in donorregister Venlo 2022* 7,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, COROP-gebied (NUTS3-regio) en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2021 de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 september 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers zijn beschikbaar in augustus 2023. Deze zullen in een nieuwe tabel worden gepubliceerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.