Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 1e kwartaal 9.668
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 2e kwartaal 9.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 3e kwartaal 9.752
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 4e kwartaal 9.796
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 2023 1e kwartaal 8.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 2023 2e kwartaal 8.164
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 2023 3e kwartaal 8.166
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 2023 4e kwartaal 8.181
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2023 1e kwartaal 5.361
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2023 2e kwartaal 5.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2023 3e kwartaal 5.449
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2023 4e kwartaal 5.465
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2023 1e kwartaal 2.735
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2023 2e kwartaal 2.774
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2023 3e kwartaal 2.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2023 4e kwartaal 2.716
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2023 1e kwartaal 1.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2023 2e kwartaal 1.567
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2023 3e kwartaal 1.586
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2023 4e kwartaal 1.616
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 2023 1e kwartaal 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 2023 2e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 2023 3e kwartaal 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 2023 4e kwartaal 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) 2023 1e kwartaal 324
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) 2023 2e kwartaal 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) 2023 3e kwartaal 325
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) 2023 4e kwartaal 329
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2023 1e kwartaal 1.215
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2023 2e kwartaal 1.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2023 3e kwartaal 1.233
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2023 4e kwartaal 1.261
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De cijfers over het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 15 mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.