Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Gewassen (teeltsector) Gewasbeschermingsmiddelen Perioden Bedrijven met gewasbescherming Aantal bedrijven (aantal) Bedrijven met gewasbescherming Percentage bedrijven (%) Oppervlakte met gewasbescherming Grootte oppervlakte (ha) Oppervlakte met gewasbescherming Percentage oppervlakte (%) Gebruik in kilogram werkzame stof Totaal gebruik per jaar in kilogram (kg) Gebruik in kilogram werkzame stof Gebruik per jaar per hectare (kg/ha) Gebruik in kilogram werkzame stof Dosering per jaar per hectare (kg/ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal van alle werkzame stoffen 2020* . . 701.900 98,5 4.986.821 7,0 7,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F Schimmel-en bacteriënbestrijding 2020* . . 449.326 63,1 2.193.938 3,1 4,9
Totaal gewassen/teeltsectoren H Onkruidbestrijding en loofdoding 2020* . . 666.428 93,5 1.248.558 1,8 1,9
Totaal gewassen/teeltsectoren I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* . . 315.192 44,2 1.339.060 1,9 4,2
Totaal gewassen/teeltsectoren M Slakkenbestrijding 2020* . . 5.223 0,7 1.266 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming 2020* . . 150.123 21,1 183.352 0,3 1,2
Totaal gewassen/teeltsectoren ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen 2020* . . 18.908 2,7 20.647 0,0 1,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F010201 Zwavel 2020* . . 3.897 0,5 16.057 0,0 4,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F019901 Calcium(poly)sulfide 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F019902 Kaliumjodide 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F019903 Kaliumfosfonaten 2020* . . 6.452 0,9 15.236 0,0 2,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F019904 Kaliumthiocyanaat 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F019907 Kalium waterstofcarbonaat 2020* . . 2.332 0,3 10.150 0,0 4,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F019999 Pentakalium bis(peroxymomosul... 2020* . . 45 0,0 82 0,0 1,8
Totaal gewassen/teeltsectoren F020101 Diethofencarb 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F020201 Benthiavalicarb-isopropyl 2020* . . 58.928 8,3 6.003 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F020203 Propamocarb 2020* . . 51.490 7,2 92.929 0,1 1,8
Totaal gewassen/teeltsectoren F020301 Mancozeb 2020* . . 158.582 22,3 1.308.826 1,8 8,3
Totaal gewassen/teeltsectoren F020302 Maneb 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F020303 Metiram 2020* . . 2.232 0,3 559 0,0 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren F020305 Thiram 2020* . . 29 0,0 11 0,0 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F030103 Thiabendazool 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F030104 Thiofanaat-methyl 2020* . . 15.992 2,2 38.775 0,1 2,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F040101 Bitertanol 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F040102 Bromuconazool 2020* . . 10.589 1,5 1.652 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F040103 Cyproconazool 2020* . . 34.211 4,8 2.471 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F040104 Difenoconazool 2020* . . 139.242 19,5 27.608 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F040105 Epoxiconazool 2020* . . 94.285 13,2 6.846 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F040106 Etridiazool 2020* . . 1.001 0,1 526 0,0 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F040111 Imazalil 2020* . . 15.247 2,1 2.016 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F040113 Metconazool 2020* . . 3.163 0,4 118 0,0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren F040115 Penconazool 2020* . . 5.228 0,7 223 0,0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren F040116 Propiconazool 2020* . . 958 0,1 123 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F040117 Prothioconazool 2020* . . 138.842 19,5 30.769 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F040118 Tebuconazool 2020* . . 84.646 11,9 12.614 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F040120 Triadimenol 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F040121 Triflumizool 2020* . . 953 0,1 818 0,0 0,9
Totaal gewassen/teeltsectoren F040122 Triticonazool 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F040201 Cyazofamide 2020* . . 103.902 14,6 20.804 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F040202 Fenamidone 2020* . . 116 0,0 33 0,0 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren F049901 Ametoctradin 2020* . . 9.398 1,3 6.290 0,0 0,7
Totaal gewassen/teeltsectoren F049902 Amisulbrom 2020* . . 20.952 2,9 2.844 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F050101 Dimethomorf 2020* . . 24.451 3,4 12.265 0,0 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F050102 Dodemorf 2020* . . 180 0,0 5.480 0,0 30,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F050103 Fenpropimorf 2020* . . 18.005 2,5 4.516 0,0 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren F060101 Ampelomyces quisqualis AQ 10 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F060102 Aureob. pullulans (DSM 14940-1) 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F060103 Bacillus subtilis stam QST 713 2020* . . 8.538 1,2 679 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F060104 Coniothyrium minitans CON/M/91-8 2020* . . 1.220 0,2 175 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F060105 Gliocladium catenulatum J1446 2020* . . 74 0,0 67 0,0 0,9
Totaal gewassen/teeltsectoren F060108 Pseudomonas chlororaphis MA342 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F060111 Trich. harzianum Rifai T-22 2020* . . 516 0,1 80 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F060117 Streptomyces K61 (K61) 2020* . . 610 0,1 94 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F060119 Trichoderma asperellum stam T34 2020* . . 52 0,0 8 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F060125 Bacillus amyloliquef... MBI 600 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F060126 Bacillus amyloliquef... FZB24 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F060130 Bacillus pumilus QST 2808 2020* . . 119 0,0 20 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F060205 Laminarin 2020* . . 680 0,1 22 0,0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren F070102 Aluminiumsulfaat 2020* . . 42 0,0 3 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F990101 Cymoxanil 2020* . . 51.638 7,2 25.089 0,0 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F990102 Dodine 2020* . . 3.469 0,5 1.543 0,0 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F990201 Cyflufenamide 2020* . . 7.636 1,1 247 0,0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren F990202 Fluopicolide 2020* . . 46.497 6,5 8.662 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F990203 Prochloraz 2020* . . 15.533 2,2 11.784 0,0 0,8
Totaal gewassen/teeltsectoren F990204 Silthiofam 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F990205 Zoxamide 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F990206 Mandipropamid 2020* . . 93.515 13,1 48.803 0,1 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F990207 Penthiopyrad 2020* . . 931 0,1 166 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F990208 Benzovindiflupyr 2020* . . 52.502 7,4 3.410 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F990211 Fluopyram 2020* . . 59.376 8,3 9.932 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F990302 Boscalid 2020* . . 39.128 5,5 9.306 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F990304 Fenhexamide 2020* . . 1.369 0,2 875 0,0 0,6
Totaal gewassen/teeltsectoren F990305 Flutolanil 2020* . . 13.548 1,9 2.778 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F990306 Metalaxyl-m 2020* . . 22.145 3,1 2.705 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F990309 Bixafen 2020* . . 34.136 4,8 2.287 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F990312 Isopyrazam 2020* . . 13.519 1,9 1.360 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F990313 Fluxapyroxad 2020* . . 64.922 9,1 6.304 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F990314 Penflufen 2020* . . 7.379 1,0 339 0,0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren F990315 Sedaxaan 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F990501 Chloorthalonil 2020* . . 9.706 1,4 5.593 0,0 0,6
Totaal gewassen/teeltsectoren F990601 Iprodion 2020* . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren F990701 Fluazinam 2020* . . 15.126 2,1 6.819 0,0 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F990901 Fosetyl-AL 2020* . . 4.183 0,6 7.069 0,0 1,7
Totaal gewassen/teeltsectoren F990902 Tolclofos-methyl 2020* . . 931 0,1 3.619 0,0 3,9
Totaal gewassen/teeltsectoren F991001 Famoxadone 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F991003 Oxathiapiproline 2020* . . 70.087 9,8 2.509 0,0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren F991101 Fludioxonil 2020* . . 19.701 2,8 8.082 0,0 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F991201 Captan 2020* . . 36.685 5,1 258.554 0,4 7,0
Totaal gewassen/teeltsectoren F991202 Folpet 2020* . . 18.559 2,6 33.552 0,0 1,8
Totaal gewassen/teeltsectoren F991301 Bupirimaat 2020* . . 9.557 1,3 2.561 0,0 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren F991302 Cyprodinil 2020* . . 19.581 2,7 9.129 0,0 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F991303 Mepanipyrim 2020* . . 9.059 1,3 3.302 0,0 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F991304 Pyrimethanil 2020* . . 10.558 1,5 5.562 0,0 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F991501 Dithianon 2020* . . 6.305 0,9 3.270 0,0 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren F991601 Azoxystrobin 2020* . . 84.576 11,9 32.211 0,0 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren F991603 Fluoxastrobin 2020* . . 32.023 4,5 6.098 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F991604 Kresoxim-methyl 2020* . . 18.501 2,6 2.404 0,0 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren F991605 Picoxystrobin 2020* . . 0 0,0 0 0,0 .
Totaal gewassen/teeltsectoren F991606 Pyraclostrobine 2020* . . 102.918 14,4 16.432 0,0 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren F991607 Trifloxystrobin 2020* . . 50.895 7,1 7.585 0,0 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de professionele akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar gewas en soort toepassing.
Behalve de totale hoeveelheid gebruikte middelen, wordt ook het gebruik per hectare vermeld.
Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het aantal bedrijven met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de oppervlakte waarop deze middelen worden gebruikt.
Het gebruik is inclusief het gebruik door loonbedrijven op het landbouwbedrijf (werk door derden). Het gebruik is vanaf 2020 inclusief natte grondontsmetting (metam). De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (gewassen, teeltsectoren) sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van biologische bestrijders. Deze cijfer vindt u in een andere tabel, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2022:
De naam van een gewasbeschermingsmiddel is aangepast. De naam met Eurostatcode H991401 Glyfosaat is veranderd in H991402 Glyfosaat.”

Wijzigingen per 23 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers worden in juni 2022 verwacht.
Nieuwe cijfers over 2024 worden in december 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met gewasbescherming
Aantal bedrijven
Aantal land- en tuinbouwbedrijven per gewas dat een gewasbeschermingsmiddel gebruikt.
Percentage bedrijven
Het aantal bedrijven per gewas dat een gewasbeschermingsmiddel gebruikt, als percentage van alle bedrijven met dat gewas.
Oppervlakte met gewasbescherming
Totale oppervlakte waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
Gewasbeschermingsmiddelen moeten een 'toelating' verkrijgen in het kader van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (voorheen Bestrijdingsmiddelenwet). Een toelating geeft aan dat het gebruik van deze middelen voor dit doel is toegestaan.
Biociden zijn niet in deze tabel opgenomen. Biociden zijn wel bestrijdingsmiddelen (pesticiden), maar geen gewasbeschermingsmiddelen. Het zijn middelen voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten, voor desinfectie van materialen en voor ander gebruik buiten de landbouw.
Grootte oppervlakte
Percentage oppervlakte
De oppervlakte per gewas waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met een gewasbeschermingsmiddel behandeld.
Gebruik in kilogram werkzame stof
Totaal gebruik per jaar in kilogram
Totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in een kalenderjaar, uitgedrukt in kilogram (kg).
Diverse gewassen (o.a. bloemisterijgewassen en komkommers) hebben op dezelfde oppervlakte meerdere teelten per jaar. Om in die gevallen het gebruik per teelt te berekenen, dient het totaal gebruik per jaar te worden gedeeld door het aantal teelten.
Gebruik per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop het gewas geteeld wordt.
Dosering per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt. Jaardosering.