Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Gewassen (teeltsector) Gewasbeschermingsmiddelen Perioden Bedrijven met gewasbescherming Aantal bedrijven (aantal) Bedrijven met gewasbescherming Percentage bedrijven (%) Oppervlakte met gewasbescherming Grootte oppervlakte (ha) Oppervlakte met gewasbescherming Percentage oppervlakte (%) Gebruik in kilogram werkzame stof Totaal gebruik per jaar in kilogram (kg) Gebruik in kilogram werkzame stof Gebruik per jaar per hectare (kg/ha) Gebruik in kilogram werkzame stof Dosering per jaar per hectare (kg/ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* . . 315.192 44,2 1.339.060 1,9 4,2
Aardbeien, onder glas I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 217 89,9 489 96,9 1.455 2,9 3,0
Aardbeien, productie I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 196 65,4 932 92,4 204 0,2 0,2
Appels I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 831 86,9 5.715 92,9 7.271 1,2 1,3
Asperges, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 288 52,6 2.198 64,4 596 0,2 0,3
Bladplanten onder glas I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 225 92,7 441 95,9 1.708 3,7 3,9
Bloemkwekerijgewassen, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 561 49,0 1.756 49,6 657 0,2 0,4
Bos- en haagplantsoen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 324 64,2 2.162 79,5 223 0,1 0,1
Bos- en waspeen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 266 60,9 1.989 65,9 1.004 0,3 0,5
Chrysanten onder glas I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 109 94,4 402 90,3 2.613 5,9 6,5
Cichorei I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* . . . . . . .
Consumptieaardappelen, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 4.821 70,8 53.356 69,6 60.609 0,8 1,1
Gerst, zomer I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 941 27,7 8.588 29,6 67 0,0 0,0
Gerbera's onder glas I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 43 93,6 147 89,5 1.588 9,7 10,8
Gladiolen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 91 85,0 703 86,6 683 0,8 1,0
Hyacinten I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 112 80,8 1.103 77,4 208 0,1 0,2
Komkommers I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 164 76,5 558 93,8 1.405 2,4 2,5
Koolzaad, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 112 46,3 755 44,8 34 0,0 0,0
Laan- en parkbomen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 334 69,0 3.769 79,3 802 0,2 0,2
Lelies (bol) I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 317 97,8 5.260 99,5 410.327 77,7 78,0
Maïs, snijmaïs I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 0 0,0 0 0,0 0 0,0 .
Narcissen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 128 59,1 909 59,7 205 0,1 0,2
Paprika's, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 248 98,1 1.532 100,0 4.111 2,7 2,7
Peren I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 1.034 85,6 8.734 87,3 10.925 1,1 1,3
Pootaardappelen, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 2.245 94,9 41.915 95,7 753.442 17,2 18,0
Poot- en plantuien I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 675 61,1 5.964 63,5 989 0,1 0,2
Potplanten, voor de bloei onder glas I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 385 94,9 929 97,0 1.609 1,7 1,7
Prei I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 233 84,7 2.144 94,5 1.002 0,4 0,5
Rozen onder glas I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 57 94,7 189 92,7 908 4,4 4,8
Sluitkool, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 307 88,1 2.521 95,1 1.831 0,7 0,7
Spruitkool I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 173 85,5 2.728 94,5 6.898 2,4 2,5
Stamsperziebonen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 22 6,1 231 8,0 2 0,0 0,0
Suikerbieten I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 3.367 44,3 32.985 40,5 12.169 0,1 0,4
Tarwe, winter I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 2.855 44,9 42.892 46,2 256 0,0 0,0
Tarwe, zomer I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 713 30,3 5.379 32,1 50 0,0 0,0
Tomaten, totaal I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 222 84,3 1.807 96,6 9.246 4,9 5,1
Tulpen open grond I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 863 98,7 14.764 99,1 18.773 1,3 1,3
Vaste planten I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 259 55,5 908 60,6 790 0,5 0,9
Vruchtbomen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 142 67,5 1.403 88,6 465 0,3 0,3
Winterpeen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 355 40,7 2.422 36,9 1.106 0,2 0,5
Witlofwortel I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 218 53,8 1.623 51,8 206 0,1 0,1
Zaai-uien I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 2.572 83,2 22.121 81,1 5.087 0,2 0,2
Zetmeelaardappelen I Insecten- en mijtenbestrijding 2020* 988 63,1 30.713 68,1 17.410 0,4 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de professionele akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar gewas en soort toepassing.
Behalve de totale hoeveelheid gebruikte middelen, wordt ook het gebruik per hectare vermeld.
Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het aantal bedrijven met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de oppervlakte waarop deze middelen worden gebruikt.
Het gebruik is inclusief het gebruik door loonbedrijven op het landbouwbedrijf (werk door derden). Het gebruik is vanaf 2020 inclusief natte grondontsmetting (metam). De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (gewassen, teeltsectoren) sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van biologische bestrijders. Deze cijfer vindt u in een andere tabel, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2022:
De naam van een gewasbeschermingsmiddel is aangepast. De naam met Eurostatcode H991401 Glyfosaat is veranderd in H991402 Glyfosaat.”

Wijzigingen per 23 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers worden in juni 2022 verwacht.
Nieuwe cijfers over 2024 worden in december 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met gewasbescherming
Aantal bedrijven
Aantal land- en tuinbouwbedrijven per gewas dat een gewasbeschermingsmiddel gebruikt.
Percentage bedrijven
Het aantal bedrijven per gewas dat een gewasbeschermingsmiddel gebruikt, als percentage van alle bedrijven met dat gewas.
Oppervlakte met gewasbescherming
Totale oppervlakte waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
Gewasbeschermingsmiddelen moeten een 'toelating' verkrijgen in het kader van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (voorheen Bestrijdingsmiddelenwet). Een toelating geeft aan dat het gebruik van deze middelen voor dit doel is toegestaan.
Biociden zijn niet in deze tabel opgenomen. Biociden zijn wel bestrijdingsmiddelen (pesticiden), maar geen gewasbeschermingsmiddelen. Het zijn middelen voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten, voor desinfectie van materialen en voor ander gebruik buiten de landbouw.
Grootte oppervlakte
Percentage oppervlakte
De oppervlakte per gewas waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met een gewasbeschermingsmiddel behandeld.
Gebruik in kilogram werkzame stof
Totaal gebruik per jaar in kilogram
Totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in een kalenderjaar, uitgedrukt in kilogram (kg).
Diverse gewassen (o.a. bloemisterijgewassen en komkommers) hebben op dezelfde oppervlakte meerdere teelten per jaar. Om in die gevallen het gebruik per teelt te berekenen, dient het totaal gebruik per jaar te worden gedeeld door het aantal teelten.
Gebruik per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop het gewas geteeld wordt.
Dosering per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt. Jaardosering.