Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Beroepenindeling Perioden Ontstane vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 01 Pedagogische beroepen 2023* 72,0
A-U Alle economische activiteiten 011 Docenten 2023* 43,9
A-U Alle economische activiteiten 013 Leidsters kinderopvang en onderw... 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 021 Auteurs en kunstenaars 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 03 Commerciële beroepen 2023* 161,6
A-U Alle economische activiteiten 031 Adviseurs marketing, public relat... 2023* 29,7
A-U Alle economische activiteiten 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2023* 33,6
A-U Alle economische activiteiten 033 Verkopers 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2023* 267,6
A-U Alle economische activiteiten 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad... 2023* 81,6
A-U Alle economische activiteiten 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 043 Administratief personeel 2023* 139,0
A-U Alle economische activiteiten 05 Managers 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 052 Managers op administratief en com... 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 053 Managers productie en gespecialis... 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2023* 6,4
A-U Alle economische activiteiten 062 Juristen 2023* 7,3
A-U Alle economische activiteiten 07 Technische beroepen 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 073 Bouwarbeiders 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2023* 68,7
A-U Alle economische activiteiten 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 08 ICT beroepen 2023* 77,6
A-U Alle economische activiteiten 081 Specialisten ICT 2023* 65,4
A-U Alle economische activiteiten 082 Vakspecialisten ICT 2023* 12,2
A-U Alle economische activiteiten 10 Zorg en welzijn beroepen 2023* 152,5
A-U Alle economische activiteiten 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2023* 38,2
A-U Alle economische activiteiten 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2023* 17,5
A-U Alle economische activiteiten 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2023* 36,8
A-U Alle economische activiteiten 105 Verzorgenden 2023* 32,0
A-U Alle economische activiteiten 11 Dienstverlenende beroepen 2023* 146,1
A-U Alle economische activiteiten 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2023* 71,1
A-U Alle economische activiteiten 12 Transport en logistiek beroepen 2023* 101,3
A-U Alle economische activiteiten 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2023* .
A-U Alle economische activiteiten 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 01 Pedagogische beroepen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 011 Docenten 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 013 Leidsters kinderopvang en onderw... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 021 Auteurs en kunstenaars 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 03 Commerciële beroepen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 031 Adviseurs marketing, public relat... 2023* 2,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 033 Verkopers 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2023* 16,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad... 2023* 6,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 043 Administratief personeel 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 05 Managers 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 052 Managers op administratief en com... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 053 Managers productie en gespecialis... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 062 Juristen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 07 Technische beroepen 2023* 58,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2023* 10,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 073 Bouwarbeiders 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2023* 17,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 08 ICT beroepen 2023* 6,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 081 Specialisten ICT 2023* 5,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 082 Vakspecialisten ICT 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 Zorg en welzijn beroepen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 105 Verzorgenden 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 11 Dienstverlenende beroepen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 12 Transport en logistiek beroepen 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2023* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2023* .
B-F Nijverheid en energie 01 Pedagogische beroepen 2023* .
B-F Nijverheid en energie 011 Docenten 2023* .
B-F Nijverheid en energie 013 Leidsters kinderopvang en onderw... 2023* .
B-F Nijverheid en energie 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2023* .
B-F Nijverheid en energie 021 Auteurs en kunstenaars 2023* .
B-F Nijverheid en energie 03 Commerciële beroepen 2023* .
B-F Nijverheid en energie 031 Adviseurs marketing, public relat... 2023* 3,4
B-F Nijverheid en energie 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2023* .
B-F Nijverheid en energie 033 Verkopers 2023* .
B-F Nijverheid en energie 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2023* 22,1
B-F Nijverheid en energie 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad... 2023* 7,6
B-F Nijverheid en energie 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2023* .
B-F Nijverheid en energie 043 Administratief personeel 2023* .
B-F Nijverheid en energie 05 Managers 2023* .
B-F Nijverheid en energie 052 Managers op administratief en com... 2023* .
B-F Nijverheid en energie 053 Managers productie en gespecialis... 2023* .
B-F Nijverheid en energie 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2023* .
B-F Nijverheid en energie 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2023* .
B-F Nijverheid en energie 062 Juristen 2023* .
B-F Nijverheid en energie 07 Technische beroepen 2023* 96,2
B-F Nijverheid en energie 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2023* 18,3
B-F Nijverheid en energie 073 Bouwarbeiders 2023* 13,4
B-F Nijverheid en energie 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2023* 24,5
B-F Nijverheid en energie 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2023* 12,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ontstane vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid.
De gegevens over de ontstane vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- beroepenindeling volgens de ROA-CBS 2014 (BRC 2014);
- jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 juni 2024:
Jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 worden in juni 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per jaar heeft betrekking op de vacatures die tijdens het verslagjaar zijn ontstaan. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in de verslagperiode zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn. De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde. De ontstane vacatures worden in duizendtallen weergegeven.