Daklozen 18 tot 65 jaar; persoonskenmerken, 1 januari

Daklozen 18 tot 65 jaar; persoonskenmerken, 1 januari

Persoonskenmerken Perioden Daklozen (x 1 000) Daklozen relatief (%)
Totaal personen 2020* 36,4 100
Geslacht: Mannen 2020* 30,6 84
Geslacht: Vrouwen 2020* 5,8 16
Leeftijd: 18 tot 27 jaar 2020* 8,5 23
Leeftijd: 27 tot 50 jaar 2020* 20,7 57
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2020* 7,2 20
Migratieachtergrond: Nederland 2020* 14,6 40
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020* 21,8 60
Migratieachtergrond: westers 2020* 3,5 10
Migratieachtergrond: niet-westers 2020* 18,3 50
Ingeschreven: in een van de G4 2020* 13,1 36
Ingeschreven: in andere gemeente 2020* 23,3 64
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op het aantal en de percentages daklozen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar in Nederland. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond en verblijfplaats (al dan niet ingeschreven in één van de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht ).

Peildatum: 1 januari 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020.

Status van de cijfers: voorlopig

Wijzigingen per 2 november 2021
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Definitieve cijfers over 2020, 2021 en 2022 komen in de tweede helft van 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Daklozen
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen van 18 tot 65 jaar. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.
Daklozen relatief
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen van 18 tot 65 jaar. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.