Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Zweden 2023 1e kwartaal* 844 1.551 708
SA Industriële diensten Zweden 2023 1e kwartaal* 54 119 65
SB Onderhoud en reparatie Zweden 2023 1e kwartaal* 11 13 3
SC Vervoersdiensten Zweden 2023 1e kwartaal* 190 456 267
SC1 Zeevaart Zweden 2023 1e kwartaal* 53 115 62
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Zweden 2023 1e kwartaal* . . 0
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Zweden 2023 1e kwartaal* 46 107 60
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Zweden 2023 1e kwartaal* . . 1
SC2 Luchtvaart Zweden 2023 1e kwartaal* 14 86 72
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Zweden 2023 1e kwartaal* 4 31 28
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Zweden 2023 1e kwartaal* 6 15 9
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Zweden 2023 1e kwartaal* 4 40 35
SC3 Overig vervoer Zweden 2023 1e kwartaal* 116 228 112
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Zweden 2023 1e kwartaal* 0 1 1
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Zweden 2023 1e kwartaal* 79 191 111
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Zweden 2023 1e kwartaal* 36 36 0
SC4 Post- en koeriersdiensten Zweden 2023 1e kwartaal* 7 28 21
SD Reisverkeer Zweden 2023 1e kwartaal* 24 15 -9
SDA Zakelijk reisverkeer Zweden 2023 1e kwartaal* 9 6 -3
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Zweden 2023 1e kwartaal* 0 0 0
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Zweden 2023 1e kwartaal* 9 5 -3
SDB Privé reisverkeer Zweden 2023 1e kwartaal* 16 10 -6
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Zweden 2023 1e kwartaal* 1 0 -1
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Zweden 2023 1e kwartaal* 5 2 -3
SDB3 Privé reisverkeer: overig Zweden 2023 1e kwartaal* 10 8 -2
SE Bouwdiensten Zweden 2023 1e kwartaal* 8 7 -1
SF Verzekeringsdiensten Zweden 2023 1e kwartaal* 1 2 1
SG Financiële diensten Zweden 2023 1e kwartaal* 84 64 -19
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Zweden 2023 1e kwartaal* 31 298 267
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Zweden 2023 1e kwartaal* 125 213 88
SI1 Telecommunicatiediensten Zweden 2023 1e kwartaal* 21 56 35
SI2 Computerdiensten Zweden 2023 1e kwartaal* 95 119 23
SI3 Informatiediensten Zweden 2023 1e kwartaal* 9 38 30
SJ Andere zakelijke diensten Zweden 2023 1e kwartaal* 312 357 45
SJ1 Research en development (R&D) Zweden 2023 1e kwartaal* 6 23 16
SJ2 Professionele en managementadviesd. Zweden 2023 1e kwartaal* 185 208 23
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Zweden 2023 1e kwartaal* 120 126 6
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Zweden 2023 1e kwartaal* 4 5 1
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Zweden 2023 1e kwartaal* 2 3 1
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Zweden 2023 1e kwartaal* 2 2 0
SL Overheidsdiensten n.e.g Zweden 2023 1e kwartaal* 0 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 19 juni 2023:
De voorlopige cijfers van het vierde kwartaal en het jaar 2022 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig, de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.