Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en geboorteland

Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en geboorteland

Geslacht Leeftijd Geboorteland Caribisch Nederland Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2011 21.087
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2012 22.304
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2013 23.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2014 24.279
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2015 24.593
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2016 24.548
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2017 24.439
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2018 25.052
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2019 25.157
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Caribisch Nederland 2020 25.987
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2011 15.679
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2012 16.541
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2013 17.408
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2014 18.413
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2015 18.905
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2016 19.408
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2017 19.179
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2018 19.549
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2019 20.104
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bonaire 2020 20.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2011 3.611
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2012 3.792
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2013 3.897
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2014 4.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2015 3.877
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2016 3.193
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2017 3.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2018 3.348
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2019 3.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Sint Eustatius 2020 3.139
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2011 1.797
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2012 1.971
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2013 1.991
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2014 1.846
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2015 1.811
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2016 1.947
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2017 2.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2018 2.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2019 1.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Saba 2020 1.933
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius naar geslacht, leeftijd en geboorteland op 1 januari. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juni 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden de cijfers van 1 januari 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.