ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerk komt voor (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Voice of video apps gebruikt (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 27 76 44
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 16 74 39
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 20 67 41
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 24 73 37
10 tot 50 werkzame personen G Handel 22 77 47
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 24 67 40
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 6 43 23
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 61 96 79
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 48 92 67
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 38 95 34
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 48 94 61
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 27 75 46
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 32 82 32
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 19 67 40
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 39 86 55
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 58 96 80
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 29 93 59
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 18 95 62
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 35 100 57
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 34 100 55
50 tot 250 werkzame personen G Handel 23 91 58
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 19 90 51
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 7 81 40
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 59 97 91
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 51 100 70
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 47 100 59
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 51 97 75
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 31 85 54
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 35 96 43
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 20 89 54
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 39 90 62
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 57 98 94
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 38 98 77
250 of meer werkzame personen C Industrie 28 100 79
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 59 97 97
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 55 95 95
250 of meer werkzame personen G Handel 15 96 80
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 34 100 82
250 of meer werkzame personen I Horeca 10 98 70
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 57 98 94
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 54 100 97
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 46 100 100
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 54 100 92
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 46 94 63
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 38 100 69
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 20 97 80
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 47 96 72
250 of meer werkzame personen ICT-sector 61 96 92
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 34 80 48
10 of meer werkzame personen C Industrie 22 80 46
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 51 79 52
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 37 77 41
10 of meer werkzame personen G Handel 20 80 49
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 28 73 44
10 of meer werkzame personen I Horeca 7 46 25
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 59 96 82
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 54 95 72
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 44 96 41
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 51 94 64
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 41 79 49
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 37 86 38
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 20 71 43
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 44 87 57
10 of meer werkzame personen ICT-sector 59 96 83
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Telewerkers
Werkzame personen die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Telewerk komt voor
Bedrijven met medewerkers die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerkers toegang hebben tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Voice of video apps gebruikt
Bedrijven die voice- of videoapplicaties (zoals Skype/Skype voor business, WhatsApp/WhatsApp business, Facetime, Viber) voor bedrijfsdoeleinden gebruiken