Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Verblijfstitel Strafduur Perioden Gedetineerden op 30 september (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2005 15.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2006 13.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2007 12.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2008 11.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2009 11.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2010 11.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2011 11.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2012 11.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2013 10.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2014 9.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2015 8.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2016 8.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2017 9.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2018 9.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2019 9.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2020 9.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2021 9.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2022 9.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2005 920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2006 830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2007 730
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2008 670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2009 790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2010 780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2011 780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2012 720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2013 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2014 900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2015 570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2016 530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2017 490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2018 530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2019 510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2020 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2021 450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Minder dan 1 maand 2022 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2005 1.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2006 1.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2007 1.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2008 1.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2009 1.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2010 1.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2011 980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2012 910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2013 950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2014 940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2015 910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2016 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2017 960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2018 920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2019 910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2020 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2021 870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 6 maanden 2022 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2005 980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2006 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2007 710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2008 760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2009 830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2010 830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2011 750
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2012 720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2013 630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2014 640
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2015 560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2016 520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2017 570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2018 620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2019 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2020 460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2021 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 6 maanden tot 1 jaar 2022 530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2005 2.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2006 1.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2007 1.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2008 1.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2009 1.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2010 1.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2011 1.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2012 1.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2013 1.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2014 1.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2015 1.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2016 1.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2017 1.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2018 1.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2019 1.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2020 1.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2021 1.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 1 tot 3 jaren 2022 1.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2005 2.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2006 2.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2007 1.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2008 1.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2009 1.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2010 1.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2011 1.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2012 1.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2013 1.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 3 jaren of langer 2014 1.590
Bron: CBS, DJI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle personen die op 30 september van een verslagjaar in detentie zitten. Het betreft hier zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld als gedetineerden die zijn veroordeeld. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.
Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers zien. Van personen die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per augustus 2023:
Cijfers over het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2023 komen in het derde kwartaal van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gedetineerden op 30 september
Gedetineerden die op 30 september van een verslagjaar in detentie zitten. Een gedetineerde is een persoon die gedwongen verblijft in een Nederlandse penitentiaire inrichting, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.