Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Verblijfstitel Strafduur Perioden Gedetineerden op 30 september (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2005 15.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2006 13.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2007 12.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2008 11.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2009 11.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2010 11.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2011 11.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2012 11.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2013 10.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2014 9.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2015 8.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2016 8.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2017 9.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2018 9.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2019 9.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2020 9.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2021 9.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2022 9.200
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2005 3.270
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2006 2.840
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2007 2.640
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2008 2.490
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2009 2.700
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2010 2.670
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2011 2.580
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2012 2.450
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2013 2.130
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2014 1.810
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2015 1.460
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2016 1.310
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2017 1.340
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2018 1.290
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2019 1.440
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2020 1.290
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2021 1.290
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal Totaal Totaal 2022 1.280
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2005 9.460
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2006 8.510
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2007 7.920
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2008 7.240
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2009 6.950
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2010 6.780
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2011 6.570
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2012 6.400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2013 6.140
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2014 5.830
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2015 5.290
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2016 5.220
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2017 5.450
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2018 5.680
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2019 5.730
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2020 5.330
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2021 5.510
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Totaal 2022 5.450
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2005 2.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2006 2.180
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2007 2.120
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2008 2.110
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2009 1.940
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2010 2.140
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2011 2.170
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2012 2.080
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2013 2.080
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2014 2.130
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2015 2.070
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2016 2.120
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2017 2.180
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2018 2.390
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2019 2.560
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2020 2.320
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2021 2.290
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal 2022 2.240
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2005 80
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2006 80
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2007 80
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2008 70
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2009 80
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2010 100
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2011 110
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2012 120
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2013 130
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2014 120
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2015 130
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2016 150
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2017 150
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2018 170
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2019 180
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2020 200
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2021 220
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Totaal Totaal 2022 230
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2005 90
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2006 110
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2007 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2008 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2009 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2010 50
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2011 120
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2012 110
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2013 70
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2014 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2015 30
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2016 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2017 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2019 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2021 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal Totaal Totaal 2022 10
Bron: CBS, DJI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle personen die op 30 september van een verslagjaar in detentie zitten. Het betreft hier zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld als gedetineerden die zijn veroordeeld. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.
Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers zien. Van personen die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per augustus 2023:
Cijfers over het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2023 komen in het derde kwartaal van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gedetineerden op 30 september
Gedetineerden die op 30 september van een verslagjaar in detentie zitten. Een gedetineerde is een persoon die gedwongen verblijft in een Nederlandse penitentiaire inrichting, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.