Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over het macro-economisch productieproces per regio. Hier worden van verschillende bedrijfseenheden de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde, de componenten van de toegevoegde waarde en het arbeidsvolume weergegeven.

De gegevens in deze tabel zijn geclassificeerd naar regio en volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en (uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve beschrijving van de economische ontwikkeling van de verschillende regio's binnen een land. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's.

De bedragen in deze tabel zijn uitsluitend in lopende prijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers van de jaren 1995 tot en met 2016 zijn definitief. Gegevens van het jaar 2017 zijn ook definitief met uitzondering van de variabele arbeidsvolume werkzame personen in arbeidsjaren. Door de late beschikbaarheid van de jaargegevens over zelfstandigen wordt een uitzondering gemaakt voor cijfers over banen, arbeidsjaren en gewerkte uren van zelfstandigen en werkzame personen. Deze gegevens worden pas een jaar later definitief gepubliceerd.

Wijzigingen per 18 december 2019.
De tijdreeks 1995-2014 is toegevoegd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In oktober 2020 komt het verslagjaar 2018 beschikbaar.

Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Productie basisprijzen (mln euro) Intermediair verbruik (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Beloning van werknemers (mln euro) Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Niet-productgebonden subsidies (mln euro) Exploitatieoverschot (bruto) (mln euro) Arbeidsvolume werkzame personen (1 000 arbeidsjaren) Arbeidsvolume werknemers (1 000 arbeidsjaren)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2017* 1.431.012 769.446 661.566 352.818 10.608 8.932 307.072 7.315,2 6.080,5
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2017* 41.613 20.071 21.542 10.160 288 322 11.416 226,7 187,2
A-U Alle economische activiteiten Friesland (PV) 2017* 36.954 19.836 17.119 9.369 283 256 7.722 237,6 184,1
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2017* 26.751 13.824 12.927 7.257 208 183 5.645 176,6 141,0
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2017* 79.511 42.601 36.910 20.819 545 512 16.059 472,0 394,1
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2017* 24.161 12.301 11.860 5.904 264 165 5.857 139,2 110,6
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2017* 142.898 76.105 66.793 37.019 1.041 960 29.693 830,7 682,4
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2017* 121.544 60.396 61.148 33.373 1.046 698 27.427 625,2 531,9
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2017* 313.863 171.056 142.806 72.681 2.468 1.834 69.491 1.371,5 1.141,5
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2017* 307.073 167.353 139.720 76.584 2.137 1.921 62.920 1.513,5 1.272,4
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2017* 27.488 15.886 11.602 5.988 216 168 5.566 141,0 110,7
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2017* 222.599 123.628 98.971 53.109 1.532 1.404 45.734 1.123,2 939,8
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2017* 83.781 45.601 38.180 20.305 575 510 17.810 455,0 381,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens