Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Geslacht Burgerlijke staat Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Personen met pensioenaanspraken (aantal) Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen (1 000 euro) Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2016 9.887.060 54.201.697 106.373.751
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2017 10.030.170 54.755.347 107.461.567
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2018 10.161.160 56.256.847 110.643.232
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2019** 10.265.780 57.615.944 117.081.079
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2020* 10.379.080 58.175.806 120.210.754
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2016 759.100 121.564 2.635.879
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2017 755.590 121.389 2.795.042
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2018 753.120 128.105 3.042.035
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2019** 754.690 143.540 3.572.992
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2020* 787.100 166.824 3.855.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2016 2.103.530 2.973.536 18.195.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2017 2.144.040 2.932.006 18.479.003
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2018 2.177.010 2.896.231 19.394.987
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2019** 2.215.010 3.019.778 22.051.837
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2020* 2.247.500 3.120.548 23.389.144
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2016 2.152.770 9.100.000 25.249.176
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2017 2.143.910 9.014.000 25.112.643
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2018 2.146.060 8.961.562 25.366.657
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2019** 2.172.360 9.113.897 26.902.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2020* 2.205.160 9.144.528 27.735.567
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2016 2.552.100 18.581.035 31.742.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2017 2.556.370 18.619.217 31.832.281
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2018 2.531.210 18.616.587 31.860.402
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2019** 2.508.470 18.540.081 32.229.733
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2020* 2.473.640 18.231.747 31.993.578
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2016 2.137.660 23.179.762 28.281.679
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2017 2.213.960 23.686.312 28.838.999
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2018 2.330.580 25.207.973 30.500.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2019** 2.439.420 26.432.593 31.949.483
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2020* 2.514.190 27.059.611 32.725.701
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2016 69.560 163.767 167.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2017 97.930 323.949 328.532
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2018 100.560 315.087 322.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2019** 101.530 346.002 351.922
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2020* 109.730 438.379 495.520
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen met een aanspraak op toekomstig collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen, het totaal opgebouwde bruto pensioenbedrag in het verslagjaar en het totaal te bereiken bruto pensioenbedrag. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en migratieachtergrond.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is het collectieve arbeidsgerelateerde ouderdomspensioen. Onder de derde pijler vallen individuele producten van personen bij verzekeraars of banken. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.
Gegevens over de eerste en derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in deze tabel.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers van 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 december 2021
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2020;
- De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd (zie toelichting hieronder);
- De cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt.

De cijfers van 2019 zijn per 31 december 2021 gecorrigeerd. Door deze correctie zijn de aantallen, en de bijbehorende bedragen, hoger geworden. De correctie is een verbetering van de cijfers. Een procesverbetering/kwaliteitsverbetering en toevoeging van data van twee, eerder ontbrekende, pensioenuitvoerders hebben geleid tot deze correctie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2021 worden in het vierde kwartaal 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Personen met pensioenaanspraken
Het totaal aantal personen met één of meerdere aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen.
Het gaat hier om het opgebouwde recht op een toekomstige levenslange periodieke pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen
Het totale bruto bedrag aan opgebouwd pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.

Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen
Het totale bruto bedrag aan te bereiken pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling bij ongewijzigde voortzetting van het arbeidscontract aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.