Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Geslacht Burgerlijke staat Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Personen met pensioenaanspraken (aantal) Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen (1 000 euro) Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2016* 9.887.060 54.201.697 106.373.751
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2017* 10.090.580 54.232.987 106.703.864
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2016* 759.100 121.564 2.635.879
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2017* 784.860 121.312 2.793.913
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2016* 2.103.530 2.973.536 18.195.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2017* 2.150.950 2.921.451 18.427.568
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2016* 2.152.770 9.100.000 25.249.176
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2017* 2.144.290 8.952.327 24.958.904
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2016* 2.552.100 18.581.035 31.742.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2017* 2.558.050 18.418.482 31.556.508
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2016* 2.137.660 23.179.762 28.281.679
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2017* 2.217.270 23.435.319 28.561.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2016* 69.560 163.767 167.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2017* 100.900 322.844 327.406
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen met een aanspraak op toekomstig collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen, het totaal opgebouwde bruto pensioenbedrag in het verslagjaar en het totaal te bereiken bruto pensioenbedrag. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en migratieachtergrond.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is het collectieve arbeidsgerelateerde ouderdomspensioen. Onder de derde pijler vallen individuele producten van personen bij verzekeraars of banken. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.
Gegevens over de eerste en derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in deze tabel.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 december 2019:
Toegevoegd zijn de voorlopige jaarcijfers van 2017.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het jaar 2018 worden in het tweede kwartaal 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Personen met pensioenaanspraken
Het totaal aantal personen met één of meerdere aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen.
Het gaat hier om het opgebouwde recht op een toekomstige levenslange periodieke pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen
Het totale bruto bedrag aan opgebouwd pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.

Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen
Het totale bruto bedrag aan te bereiken pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling bij ongewijzigde voortzetting van het arbeidscontract aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.