Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers worden in de tabel de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van het jaar 2019 zijn toegevoegd. De gegevens van het jaar 2018 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBedragLonen (mln euro) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLonen (%) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (euro) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (%)
A-U Alle economische activiteiten 2019* 304.715 4,8 47,4 27,8 2,3 2,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 2.904 5,0 34,5 18,9 1,2 1,6
01 Landbouw 2019* 2.742 5,1 33,8 18,6 1,2 1,6
02 Bosbouw 2019* 86 5,4 47,3 28,8 1,9 1,6
03 Visserij 2019* 76 1,1 61,3 29,0 1,6 1,4
B Delfstoffenwinning 2019* 674 2,7 88,9 46,9 1,7 3,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019* 39.365 4,7 51,7 29,4 2,4 2,2
C Industrie 2019* 35.311 4,9 50,8 29,0 2,4 2,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2019* 5.726 7,2 49,9 28,2 2,0 1,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2019* 544 1,2 44,5 25,1 2,1 -0,7
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2019* 1.952 2,4 45,1 26,2 2,0 2,1
16 Houtindustrie 2019* 472 6,6 39,3 22,6 2,0 2,1
17 Papierindustrie 2019* 910 4,5 52,4 30,2 2,4 2,6
18 Grafische industrie 2019* 570 -3,8 41,0 24,5 1,0 1,2
19 Aardolie-industrie 2019* 452 -0,4 85,9 49,9 -1,2 -0,7
20 Chemische industrie 2019* 3.226 3,8 75,2 42,6 1,8 1,6
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2019* 4.056 4,0 73,4 41,7 1,6 1,4
21 Farmaceutische industrie 2019* 830 5,1 67,1 38,3 1,1 0,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019* 1.430 3,3 47,6 27,0 1,6 1,6
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2019* 2.429 3,1 48,2 27,1 1,6 1,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2019* 999 2,9 49,2 27,2 1,7 1,5
24 Basismetaalindustrie 2019* 1.228 6,4 58,2 32,3 4,8 4,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2019* 4.879 4,3 48,1 26,9 2,3 2,3
25 Metaalproductenindustrie 2019* 3.651 3,6 45,4 25,5 1,6 1,7
26 Elektrotechnische industrie 2019* 1.754 5,4 68,2 39,3 0,2 0,1
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2019* 2.988 4,0 63,4 36,4 -0,1 -0,1
27 Elektrische apparatenindustrie 2019* 1.234 2,0 57,6 32,9 -0,7 -0,7
28 Machine-industrie 2019* 4.961 8,4 59,1 33,0 2,9 3,2
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2019* 1.237 6,6 50,2 29,2 2,6 3,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2019* 2.159 7,7 51,8 29,7 2,8 3,4
30 Overige transportmiddelenindustrie 2019* 922 9,3 54,2 30,3 3,1 2,8
31-33 Overige industrie en reparatie 2019* 5.165 2,3 37,0 22,0 3,4 2,8
31-32 Meubel- en overige industrie 2019* 3.175 1,4 31,7 19,5 4,0 3,7
33 Reparatie en installatie van machines 2019* 1.990 3,8 50,2 27,4 0,7 0,3
D Energievoorziening 2019* 1.742 4,2 68,2 38,2 3,7 3,2
35 Energiebedrijven 2019* 1.742 4,2 68,2 38,2 3,7 3,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019* 1.638 3,4 49,6 26,6 1,3 2,3
36 Waterleidingbedrijven 2019* 284 2,7 57,5 35,5 1,4 1,8
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2019* 1.354 3,5 48,3 25,2 1,3 2,4
F Bouwnijverheid 2019* 14.817 5,8 49,1 27,1 1,9 1,2
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2019* 4.344 7,9 52,0 29,4 2,3 0,7
42 Grond-, water- en wegenbouw 2019* 2.840 4,6 58,0 30,3 1,7 -0,3
43 Gespecialiseerde bouw 2019* 7.633 5,2 45,1 25,1 1,7 1,8
G-I Handel, vervoer en horeca 2019* 61.722 4,2 40,7 23,1 1,7 1,8
G Handel 2019* 39.253 3,5 41,0 23,5 1,6 1,6
45 Autohandel en -reparatie 2019* 4.083 3,4 40,4 23,0 2,1 2,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019* 22.804 3,6 52,6 29,6 1,5 1,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019* 12.366 3,5 29,2 17,2 1,6 1,5
H Vervoer en opslag 2019* 15.652 5,0 48,4 26,1 2,4 2,6
49 Vervoer over land 2019* 7.058 4,2 44,5 22,6 2,1 2,7
50 Vervoer over water 2019* 769 4,5 54,1 30,3 2,6 2,9
51 Vervoer door de lucht 2019* 1.829 6,3 76,3 46,5 3,9 3,2
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019* 4.844 5,8 52,4 29,6 1,4 1,5
53 Post en koeriers 2019* 1.152 4,1 33,8 19,8 3,5 2,8
I Horeca 2019* 6.817 6,2 28,8 16,9 1,6 2,1
J Informatie en communicatie 2019* 16.230 6,7 64,2 36,4 2,8 2,8
58 Uitgeverijen 2019* 1.155 -1,3 56,7 33,9 0,4 0,3
58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2019* 2.157 1,9 56,1 32,9 2,0 1,8
59-60 Film, TV en radio 2019* 1.002 6,0 55,4 31,8 4,0 3,8
61 Telecommunicatie 2019* 1.805 -3,2 69,7 39,6 2,6 2,8
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2019* 12.268 9,3 65,1 36,7 2,9 3,0
K Financiële dienstverlening 2019* 13.887 2,5 75,7 43,8 2,8 2,1
64 Bankwezen 2019* 7.330 2,0 82,6 48,0 1,6 0,6
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2019* 3.888 4,2 72,8 42,4 5,2 4,6
66 Overige financiële dienstverlening 2019* 2.669 1,6 64,6 36,7 2,5 2,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 3.025 4,0 54,6 32,6 1,9 1,3
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 3.025 4,0 54,6 32,6 1,9 1,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2019* 57.801 4,0 45,6 25,8 2,6 2,4
M Specialistische zakelijke diensten 2019* 32.059 5,4 64,5 36,5 1,7 1,6
69-70 Juridisch en managementadvies 2019* 20.723 5,5 71,2 40,4 2,1 2,0
69-71 Management- en technisch advies 2019* 26.712 5,4 67,4 38,0 1,9 1,8
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2019* 5.989 5,0 56,9 31,6 1,2 1,2
72 Research 2019* 2.258 3,5 63,3 36,6 0,1 0,3
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2019* 1.799 4,4 49,1 27,6 2,1 2,1
73-75 Reclame, design, overige diensten 2019* 3.089 7,0 47,8 27,0 2,1 2,0
74-75 Overige professionele diensten 2019* 1.290 10,9 46,2 26,1 2,2 2,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 25.742 2,3 33,4 18,9 2,3 2,0
77 Verhuur van roerende goederen 2019* 1.481 3,9 48,2 26,6 -0,3 -0,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019* 17.675 1,2 31,4 17,6 1,8 1,5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2019* 1.027 8,6 53,4 31,1 7,9 7,4
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2019* 5.559 4,0 35,1 20,6 2,9 2,9
O-Q Overheid en zorg 2019* 86.517 5,8 48,0 30,6 2,6 2,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 25.156 6,1 54,5 33,4 4,1 3,5
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 25.156 6,1 54,5 33,4 4,1 3,5
P Onderwijs 2019* 19.985 3,3 50,7 32,4 1,8 1,4
85 Onderwijs 2019* 19.985 3,3 50,7 32,4 1,8 1,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019* 41.376 6,8 43,8 28,4 2,3 2,2
86 Gezondheidszorg 2019* 20.957 3,8 50,9 32,2 2,5 2,2
87-88 Verzorging en welzijn 2019* 20.419 9,9 38,3 25,4 2,8 2,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019* 8.447 5,5 42,8 25,4 2,8 2,8
R Cultuur, sport en recreatie 2019* 3.522 7,0 42,5 25,1 3,6 3,6
90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2019* 1.793 5,1 45,0 26,9 2,1 2,1
93 Sport en recreatie 2019* 1.729 9,0 40,1 23,4 5,3 5,2
S Overige dienstverlening 2019* 4.162 3,5 43,6 26,0 2,1 2,3
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2019* 2.801 3,6 53,5 32,5 2,1 2,4
95 Reparatie van consumentenartikelen 2019* 159 1,1 36,2 20,5 3,6 4,0
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2019* 1.202 3,4 31,0 18,1 1,9 1,8
T Huishoudens 2019* 763 10,3 40,0 23,6 2,7 2,2
U Extraterritoriale organisaties 2019* . . . . . .
99 Extraterritoriale organisaties 2019* . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens