Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Lonen (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro)
A-U Alle economische activiteiten 2021* 419.764 328.443 91.321 408.938 4,2 4,4 5,1 64,3 50,3 62,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 3.989 3.151 838 3.888 4,2 4,0 5,7 45,9 36,2 44,7
01 Landbouw 2021* 3.762 2.968 794 3.665 4,2 3,9 5,6 44,9 35,4 43,7
02 Bosbouw 2021* 122 96 26 122 3,6 5,4 3,6 66,2 52,0 66,2
03 Visserij 2021* 105 87 18 101 7,0 5,7 10,8 77,9 64,4 74,9
B Delfstoffenwinning 2021* 778 600 178 766 -10,1 -9,2 -9,0 113,8 87,8 112,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 52.665 41.203 11.462 51.154 2,4 3,2 3,7 69,5 54,4 67,5
C Industrie 2021* 47.160 36.933 10.227 45.675 2,4 3,2 3,7 68,4 53,5 66,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 7.769 6.073 1.696 7.663 3,3 3,5 4,2 67,2 52,5 66,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 720 558 162 693 3,0 3,0 7,7 59,3 45,9 57,0
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021* 2.552 2.018 534 2.478 2,7 3,3 4,6 59,4 47,0 57,7
16 Houtindustrie 2021* 689 538 151 676 7,8 8,0 8,5 52,3 40,8 51,3
17 Papierindustrie 2021* 1.175 938 237 1.160 2,6 3,8 5,2 69,2 55,2 68,3
18 Grafische industrie 2021* 688 542 146 642 -1,9 -1,6 -0,1 53,8 42,4 50,2
19 Aardolie-industrie 2021* 549 405 144 549 -7,9 -3,0 -7,3 114,7 84,6 114,7
20 Chemische industrie 2021* 4.035 3.277 758 3.992 -3,5 3,1 -2,5 96,0 77,9 94,9
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 5.284 4.285 999 5.229 -0,7 4,7 0,2 94,1 76,3 93,1
21 Farmaceutische industrie 2021* 1.249 1.008 241 1.237 9,8 9,9 10,0 88,4 71,3 87,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 1.932 1.514 418 1.888 3,3 3,6 4,9 63,5 49,8 62,1
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021* 3.292 2.560 732 3.227 3,1 3,3 4,4 64,8 50,4 63,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 1.360 1.046 314 1.339 2,9 2,8 3,7 66,7 51,3 65,6
24 Basismetaalindustrie 2021* 1.574 1.234 340 1.560 3,9 4,5 9,7 78,9 61,9 78,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 6.524 5.080 1.444 6.359 2,8 3,1 5,8 65,1 50,7 63,4
25 Metaalproductenindustrie 2021* 4.950 3.846 1.104 4.799 2,5 2,7 4,6 61,6 47,9 59,8
26 Elektrotechnische industrie 2021* 2.396 1.899 497 2.290 6,2 6,3 7,2 92,0 72,9 87,9
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 4.023 3.159 864 3.868 5,9 6,2 6,6 85,9 67,5 82,6
27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 1.627 1.260 367 1.578 5,4 6,0 5,9 78,3 60,7 76,0
28 Machine-industrie 2021* 7.085 5.593 1.492 6.799 7,2 7,4 9,1 80,0 63,2 76,8
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021* 1.470 1.145 325 1.421 -10,2 -11,0 0,4 68,0 53,0 65,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 2.649 2.074 575 2.502 -5,7 -6,1 2,0 69,5 54,4 65,6
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021* 1.179 929 250 1.081 0,6 0,7 4,2 71,5 56,3 65,5
31-33 Overige industrie en reparatie 2021* 6.713 5.128 1.585 6.308 0,1 0,5 -2,2 50,3 38,4 47,2
31-32 Meubel- en overige industrie 2021* 4.201 3.234 967 4.053 1,1 1,7 1,6 43,6 33,5 42,0
33 Reparatie en installatie van machines 2021* 2.512 1.894 618 2.255 -1,4 -1,6 -8,3 67,7 51,1 60,8
D Energievoorziening 2021* 2.416 1.912 504 2.413 6,6 6,4 6,6 91,2 72,2 91,1
35 Energiebedrijven 2021* 2.416 1.912 504 2.413 6,6 6,4 6,6 91,2 72,2 91,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 2.311 1.758 553 2.300 4,7 4,8 5,7 67,3 51,2 67,0
36 Waterleidingbedrijven 2021* 397 302 95 397 3,8 3,2 4,4 76,9 58,5 76,9
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2021* 1.914 1.456 458 1.903 4,9 5,1 6,0 65,6 49,9 65,3
F Bouwnijverheid 2021* 20.511 16.000 4.511 20.272 3,7 4,5 4,6 65,7 51,2 64,9
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 6.041 4.733 1.308 5.983 3,4 4,9 4,7 70,1 54,9 69,4
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 3.640 2.864 776 3.600 1,7 2,5 2,0 75,9 59,7 75,1
43 Gespecialiseerde bouw 2021* 10.830 8.403 2.427 10.689 4,7 4,9 5,5 60,8 47,1 60,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 82.032 64.683 17.349 77.414 4,0 3,8 4,5 54,2 42,7 51,1
G Handel 2021* 53.287 42.194 11.093 51.828 4,8 4,6 5,7 54,4 43,1 53,0
45 Autohandel en -reparatie 2021* 5.507 4.340 1.167 5.329 4,7 5,4 6,7 55,0 43,3 53,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021* 30.953 24.748 6.205 30.295 5,2 5,1 6,4 68,8 55,0 67,3
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021* 16.827 13.106 3.721 16.204 4,2 3,5 4,0 39,2 30,6 37,8
H Vervoer en opslag 2021* 21.168 16.322 4.846 19.930 4,1 3,9 4,6 64,8 50,0 61,0
49 Vervoer over land 2021* 9.549 7.268 2.281 9.349 4,8 4,3 5,0 59,4 45,2 58,2
50 Vervoer over water 2021* 1.042 827 215 952 0,6 0,4 1,1 72,7 57,7 66,4
51 Vervoer door de lucht 2021* 2.093 1.638 455 1.322 -7,4 -8,0 -10,8 105,5 82,6 66,6
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021* 6.786 5.287 1.499 6.622 6,4 6,2 6,8 70,2 54,7 68,5
53 Post en koeriers 2021* 1.698 1.302 396 1.685 9,9 11,4 10,1 48,4 37,1 48,0
I Horeca 2021* 7.577 6.167 1.410 5.656 -1,8 -1,7 -5,4 36,3 29,5 27,1
J Informatie en communicatie 2021* 23.150 18.981 4.169 22.656 10,8 10,4 11,7 84,4 69,2 82,6
58 Uitgeverijen 2021* 1.438 1.163 275 1.410 2,2 1,5 2,9 75,3 60,9 73,8
58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2021* 2.800 2.269 531 2.719 4,3 3,8 5,8 74,4 60,2 72,2
59-60 Film, TV en radio 2021* 1.362 1.106 256 1.309 6,6 6,2 9,0 73,4 59,6 70,5
61 Telecommunicatie 2021* 2.158 1.744 414 2.149 -0,2 -0,5 -0,2 87,2 70,5 86,8
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 18.192 14.968 3.224 17.788 13,3 12,9 14,4 85,9 70,6 84,0
K Financiële dienstverlening 2021* 19.708 15.384 4.324 19.760 6,4 6,2 7,1 102,7 80,2 103,0
64 Bankwezen 2021* 10.422 8.110 2.312 10.368 6,4 5,8 6,6 110,8 86,3 110,3
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021* 5.096 3.918 1.178 5.234 1,0 0,9 3,4 97,2 74,7 99,9
66 Overige financiële dienstverlening 2021* 4.190 3.356 834 4.158 13,5 14,0 13,6 92,4 74,0 91,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 4.140 3.283 857 4.121 2,2 4,0 2,9 72,1 57,2 71,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 4.140 3.283 857 4.121 2,2 4,0 2,9 72,1 57,2 71,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 75.120 60.029 15.091 72.774 4,9 5,3 6,1 61,1 48,8 59,2
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 42.544 34.509 8.035 41.724 3,8 4,8 4,6 83,0 67,4 81,4
69-70 Juridisch en managementadvies 2021* 26.949 21.933 5.016 26.726 2,7 4,1 3,0 91,1 74,1 90,3
69-71 Management- en technisch advies 2021* 34.899 28.406 6.493 34.484 3,0 4,1 3,5 86,0 70,0 85,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021* 7.950 6.473 1.477 7.758 4,0 4,4 5,2 72,3 58,9 70,6
72 Research 2021* 3.503 2.739 764 3.289 9,9 9,5 10,8 84,5 66,1 79,4
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 2.288 1.860 428 2.159 2,7 3,5 6,9 65,5 53,2 61,8
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 4.142 3.364 778 3.951 5,8 6,3 9,5 63,6 51,7 60,7
74-75 Overige professionele diensten 2021* 1.854 1.504 350 1.792 9,9 9,9 12,8 61,5 49,9 59,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 32.576 25.520 7.056 31.050 6,3 6,1 8,1 45,4 35,6 43,3
77 Verhuur van roerende goederen 2021* 1.900 1.512 388 1.826 0,1 2,1 1,7 64,3 51,2 61,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021* 21.994 17.140 4.854 21.016 8,2 7,4 10,0 43,1 33,6 41,2
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021* 1.092 918 174 900 -9,7 -8,6 1,4 80,7 67,8 66,5
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2021* 7.590 5.950 1.640 7.308 5,3 6,1 5,7 46,2 36,2 44,5
O-Q Overheid en zorg 2021* 127.502 96.916 30.586 126.868 3,5 3,4 4,4 66,8 50,8 66,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 38.078 28.162 9.916 38.199 4,6 4,6 4,3 77,2 57,1 77,5
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 38.078 28.162 9.916 38.199 4,6 4,6 4,3 77,2 57,1 77,5
P Onderwijs 2021* 29.360 22.151 7.209 29.208 3,8 4,1 4,2 70,5 53,2 70,1
85 Onderwijs 2021* 29.360 22.151 7.209 29.208 3,8 4,1 4,2 70,5 53,2 70,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021* 60.064 46.603 13.461 59.461 2,8 2,3 4,6 60,1 46,6 59,5
86 Gezondheidszorg 2021* 30.261 23.790 6.471 29.936 2,0 1,4 4,4 69,5 54,6 68,7
87-88 Verzorging en welzijn 2021* 29.803 22.813 6.990 29.525 3,6 3,3 4,8 52,9 40,5 52,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* 10.947 8.813 2.134 10.031 3,0 3,0 2,2 56,3 45,3 51,6
R Cultuur, sport en recreatie 2021* 4.413 3.515 898 3.730 2,2 2,2 0,4 56,4 44,9 47,7
90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2021* 2.325 1.821 504 1.949 1,8 1,9 -0,6 60,3 47,2 50,6
93 Sport en recreatie 2021* 2.088 1.694 394 1.781 2,6 2,6 1,6 52,6 42,7 44,9
S Overige dienstverlening 2021* 5.516 4.330 1.186 5.320 2,2 2,1 2,5 58,9 46,2 56,8
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2021* 3.817 2.978 839 3.782 2,8 2,9 3,3 71,7 56,0 71,1
95 Reparatie van consumentenartikelen 2021* 192 151 41 188 -0,9 -0,9 1,2 46,3 36,5 45,3
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2021* 1.507 1.201 306 1.350 1,1 0,7 0,3 41,5 33,1 37,2
T Huishoudens 2021* 1.018 968 50 981 11,9 10,8 7,9 45,0 42,8 43,4
U Extraterritoriale organisaties 2021* . . . . . . . . . .
99 Extraterritoriale organisaties 2021* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers worden in de tabel de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023:
Om consistentie met andere publicaties te waarborgen is deze tabel tussentijds bijgewerkt, ter aanvulling op het gebruikelijke publicatieritme.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Bedrag
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies (zoals doorbetaling van loon bij ziekte).
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers.
Bedrag
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.