Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens vanaf 2018 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2020:
De gegevens van de reguliere raming van het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
Voor de raming van de gewerkte uren van werknemers is vanaf het eerste kwartaal 2020 afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Vanwege de coronacrisis is in bepaalde bedrijfstakken het aantal gewerkte uren plots sterk afgenomen. De reguliere bronnen boden onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Om deze afname toch goed te verwerken in de kwartaalraming is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) als aanvullende bron gebruikt. Voor de maand maart en het tweede kwartaal zijn de ontwikkelingen van de gewerkte uren uit de EBB ingezet. Dit is gedaan in (delen van) de bedrijfstakken waarin het effect van coronacrisis substantieel is. Voor de zelfstandigen is de inzet van ontwikkelingen uit de EBB de gebruikelijke werkwijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBedragBeloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemersBedragBeloning; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragLoonkosten (mln euro) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLonen (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLoonkosten (%) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (euro) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemersAantalArbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemersAantalGewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderArbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderGewerkte uren (%) Banen van werknemersAantalTotaal (x 1 000) Banen van werknemersAantalMannen (x 1 000) Banen van werknemersAantalVrouwen (x 1 000) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderTotaal (%) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderMannen (%) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVrouwen (%)
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 85.763 90.843 66.537 71.205 19.226 19.637 85.436 5,0 4,2 5,1 14,0 10,8 13,9 31,3 24,3 31,2 1,7 0,9 1,7 3,4 2,6 3,4 6.134 2.741 3,3 1,6 8.189 4.297 3.892 3,1 3,0 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 102.126 91.581 81.544 72.069 20.582 19.512 101.651 4,1 3,7 4,2 16,3 13,0 16,2 39,7 31,7 39,5 1,0 0,6 1,0 1,6 1,2 1,6 6.278 2.572 3,2 2,5 8.361 4.387 3.974 2,9 2,7 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 86.137 93.307 67.061 73.345 19.076 19.962 85.695 5,3 5,0 5,4 13,6 10,6 13,6 33,8 26,3 33,7 2,2 1,9 2,2 2,4 2,1 2,5 6.320 2.546 3,1 2,8 8.390 4.401 3.989 2,7 2,4 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 95.814 94.150 75.493 73.990 20.321 20.160 95.406 4,9 4,6 4,9 15,1 11,9 15,0 33,9 26,7 33,7 2,0 1,7 2,0 0,4 0,1 0,4 6.341 2.828 2,9 4,5 8.446 4.427 4.019 2,7 2,4 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2018* 369.840 290.635 79.205 368.188 4,8 4,4 4,9 59,0 46,4 58,7 34,6 27,2 34,5 1,7 1,2 1,7 1,9 1,5 1,9 6.269 10.686 3,1 2,9 8.347 4.379 3.969 2,8 2,6 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 90.385 95.622 70.304 75.184 20.081 20.438 89.948 5,4 5,7 5,3 14,3 11,2 14,3 32,4 25,2 32,2 2,6 2,9 2,5 3,4 3,7 3,3 6.301 2.792 2,7 1,9 8.397 4.392 4.005 2,5 2,2 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 107.317 96.343 85.436 75.603 21.881 20.741 106.764 5,1 4,8 5,0 16,6 13,2 16,6 40,1 32,0 39,9 2,3 2,0 2,2 1,1 0,8 1,0 6.451 2.674 2,8 4,0 8.555 4.471 4.084 2,3 1,9 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 90.069 97.589 69.976 76.528 20.093 21.061 89.615 4,6 4,3 4,6 13,9 10,8 13,9 34,4 26,7 34,2 2,2 2,0 2,2 1,6 1,4 1,6 6.466 2.621 2,3 3,0 8.546 4.465 4.081 1,9 1,5 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 100.632 98.856 78.999 77.405 21.633 21.451 100.302 5,0 4,6 5,1 15,5 12,2 15,5 35,0 27,5 34,9 2,8 2,5 2,9 3,3 2,9 3,4 6.475 2.877 2,1 1,7 8.592 4.483 4.109 1,7 1,3 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2019* 388.403 304.715 83.688 386.629 5,0 4,8 5,0 60,5 47,4 60,2 35,4 27,8 35,3 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 2,4 6.424 10.964 2,5 2,6 8.523 4.453 4.070 2,1 1,7 2,5
A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 94.622 100.030 73.262 78.327 21.360 21.703 93.571 4,7 4,2 4,0 14,8 11,5 14,6 33,7 26,1 33,4 3,1 2,7 2,5 4,2 3,7 3,6 6.396 2.805 1,5 0,5 8.486 4.427 4.059 1,1 0,8 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 109.246 98.162 86.453 76.567 22.793 21.595 99.630 1,8 1,2 -6,7 17,2 13,6 15,7 44,9 35,5 41,0 3,2 2,6 -5,4 11,9 11,3 2,6 6.364 2.432 -1,3 -9,0 8.303 4.333 3.970 -2,9 -3,1 -2,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 1e kwartaal* 765 852 607 680 158 172 756 6,0 6,1 6,3 10,3 8,2 10,2 21,7 17,2 21,4 2,8 2,9 3,0 3,4 3,5 3,6 74 35 3,1 2,5 107 71 35 2,2 1,8 2,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 2e kwartaal* 969 867 781 693 188 174 958 7,1 6,9 7,7 11,7 9,4 11,6 26,4 21,2 26,1 3,3 3,2 3,9 2,8 2,7 3,4 83 37 3,6 4,2 117 77 40 2,1 1,4 3,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 3e kwartaal* 883 875 698 696 185 179 867 6,4 5,8 6,7 9,8 7,8 9,7 22,5 17,8 22,1 3,0 2,4 3,3 2,6 1,9 2,8 90 39 3,3 3,7 125 81 44 2,1 1,1 3,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 4e kwartaal* 854 876 682 699 172 177 836 4,9 4,4 5,0 11,0 8,8 10,8 23,0 18,4 22,5 1,4 0,9 1,5 0,0 -0,5 0,1 78 37 3,4 4,9 111 74 38 2,0 1,1 3,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 3.471 2.768 703 3.417 6,1 5,8 6,4 42,8 34,1 42,1 23,4 18,6 23,0 2,7 2,4 3,0 2,2 1,9 2,5 81 148 3,4 3,8 115 76 39 2,1 1,4 3,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 1e kwartaal* 815 907 642 718 173 189 803 6,6 5,7 6,3 10,5 8,3 10,4 22,5 17,7 22,1 2,0 1,2 1,7 3,7 2,8 3,4 78 36 4,5 2,8 110 73 37 2,8 1,8 4,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2e kwartaal* 1.017 909 811 719 206 190 1.000 5,1 4,2 4,5 11,9 9,5 11,7 26,7 21,3 26,2 1,6 0,8 1,1 1,3 0,4 0,7 85 38 3,4 3,7 119 78 41 1,6 0,7 3,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3e kwartaal* 929 921 731 729 198 192 912 5,4 4,9 5,4 10,0 7,9 9,8 22,8 18,0 22,4 1,8 1,3 1,8 1,6 1,0 1,6 93 41 3,6 3,8 127 82 45 1,6 0,8 3,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal* 907 931 720 738 187 193 889 5,9 5,3 6,0 11,2 8,9 11,0 23,6 18,8 23,2 2,2 1,6 2,3 2,8 2,2 2,9 81 38 3,7 3,0 113 75 39 2,0 1,6 2,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 3.668 2.904 764 3.604 5,7 5,0 5,5 43,6 34,5 42,8 23,9 18,9 23,5 1,9 1,2 1,7 2,3 1,6 2,1 84 153 3,8 3,4 117 77 41 2,0 1,2 3,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal* 846 942 667 746 179 195 833 4,0 4,3 3,9 10,7 8,5 10,6 22,9 18,0 22,5 2,1 2,4 2,1 1,8 2,1 1,8 79 37 1,8 2,1 110 73 37 0,6 0,5 0,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal* 1.058 945 845 749 213 197 961 3,9 4,0 -4,0 12,0 9,6 10,9 27,7 22,1 25,1 0,8 0,9 -6,9 3,7 3,8 -4,2 88 38 3,1 0,2 121 79 42 1,7 1,2 2,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 1e kwartaal* 11.336 11.785 8.859 9.298 2.477 2.487 11.257 4,6 4,1 4,6 15,4 12,0 15,3 33,4 26,1 33,2 2,5 2,0 2,5 4,2 3,7 4,2 738 339 2,1 0,4 819 637 182 2,0 1,9 2,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 2e kwartaal* 13.576 11.860 10.925 9.359 2.651 2.501 13.472 4,1 3,7 4,4 18,2 14,7 18,1 43,2 34,7 42,8 1,9 1,4 2,1 2,4 2,0 2,7 744 315 2,2 1,7 827 643 184 2,2 2,0 2,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 3e kwartaal* 10.889 12.005 8.456 9.436 2.433 2.569 10.768 4,3 3,9 4,7 14,6 11,4 14,5 35,5 27,5 35,1 2,2 1,7 2,5 2,7 2,2 3,1 744 307 2,1 1,6 827 642 184 2,1 2,0 2,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 4e kwartaal* 11.895 12.064 9.341 9.496 2.554 2.569 11.682 3,1 2,4 3,4 15,9 12,5 15,6 34,5 27,1 33,9 0,8 0,2 1,1 -0,7 -1,3 -0,4 750 345 2,2 3,8 833 647 186 2,1 2,0 2,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018* 47.696 37.581 10.115 47.179 4,0 3,5 4,3 64,1 50,5 63,4 36,5 28,8 36,1 1,8 1,3 2,1 2,1 1,6 2,4 744 1.306 2,2 1,9 826 642 184 2,1 2,0 2,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 1e kwartaal* 11.902 12.366 9.282 9.742 2.620 2.623 11.782 5,0 4,8 4,7 15,7 12,2 15,5 34,5 26,9 34,1 2,1 1,8 1,7 3,2 2,9 2,8 759 345 2,9 1,8 841 654 188 2,7 2,6 3,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 2e kwartaal* 14.245 12.445 11.418 9.783 2.827 2.662 14.094 4,9 4,6 4,6 18,7 15,0 18,5 43,7 35,0 43,2 2,4 2,0 2,1 1,2 0,9 0,9 762 326 2,5 3,7 847 657 190 2,3 2,2 2,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 3e kwartaal* 11.401 12.568 8.876 9.897 2.525 2.671 11.282 4,6 4,9 4,7 15,0 11,7 14,9 35,9 27,9 35,5 2,5 2,8 2,6 1,2 1,5 1,3 760 318 2,1 3,4 843 653 189 1,9 1,8 2,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 4e kwartaal* 12.491 12.681 9.789 9.957 2.702 2.724 12.330 5,0 4,8 5,5 16,4 12,8 16,1 35,8 28,0 35,3 3,1 2,9 3,7 3,7 3,5 4,2 763 349 1,8 1,2 847 657 190 1,7 1,5 2,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019* 50.039 39.365 10.674 49.488 4,9 4,7 4,9 65,7 51,7 65,0 37,4 29,4 37,0 2,5 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4 761 1.338 2,3 2,5 845 655 189 2,2 2,0 2,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 1e kwartaal* 12.341 12.812 9.546 10.021 2.795 2.791 12.142 3,7 2,9 3,1 16,2 12,5 15,9 35,8 27,7 35,2 3,2 2,3 2,6 3,7 2,8 3,1 763 345 0,5 0,0 846 656 190 0,5 0,3 1,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 2e kwartaal* 14.458 12.629 11.420 9.782 3.038 2.847 12.810 1,5 0,0 -9,1 19,1 15,1 16,9 49,5 39,1 43,9 2,3 0,8 -8,4 13,3 11,7 1,5 756 292 -0,8 -10,4 838 649 189 -1,0 -1,2 -0,5
C Industrie 2018 1e kwartaal* 10.147 10.537 7.938 8.321 2.209 2.216 10.067 4,8 4,4 4,8 15,1 11,8 15,0 33,0 25,8 32,7 2,7 2,3 2,7 4,4 4,0 4,4 673 308 2,1 0,4 749 582 168 2,0 1,9 2,4
C Industrie 2018 2e kwartaal* 12.196 10.621 9.823 8.383 2.373 2.238 12.093 4,1 3,8 4,4 18,0 14,5 17,8 42,7 34,4 42,4 1,9 1,6 2,1 2,5 2,2 2,7 679 285 2,2 1,6 757 587 170 2,2 2,0 2,7
C Industrie 2018 3e kwartaal* 9.745 10.745 7.575 8.447 2.170 2.298 9.622 4,4 4,0 4,7 14,4 11,2 14,2 35,0 27,2 34,5 2,2 1,9 2,6 2,8 2,5 3,1 679 279 2,1 1,5 756 586 170 2,1 1,9 2,6
C Industrie 2018 4e kwartaal* 10.607 10.812 8.332 8.529 2.275 2.283 10.397 2,8 2,2 3,1 15,5 12,2 15,2 33,9 26,6 33,2 0,5 0,0 0,9 -1,0 -1,6 -0,7 685 313 2,3 3,9 763 591 172 2,2 2,0 2,7
C Industrie 2018* 42.695 33.668 9.027 42.179 4,0 3,6 4,3 62,9 49,6 62,1 36,0 28,4 35,6 1,8 1,4 2,0 2,1 1,7 2,4 679 1.185 2,2 1,9 756 586 170 2,1 2,0 2,6
C Industrie 2019 1e kwartaal* 10.659 11.060 8.323 8.722 2.336 2.338 10.539 5,0 4,8 4,7 15,4 12,0 15,2 34,0 26,6 33,6 2,0 1,8 1,7 3,1 2,9 2,8 693 313 3,0 1,9 770 597 173 2,8 2,6 3,3
C Industrie 2019 2e kwartaal* 12.825 11.165 10.282 8.773 2.543 2.392 12.678 5,2 4,7 4,9 18,4 14,8 18,2 43,3 34,7 42,8 2,5 2,1 2,2 1,3 0,9 1,0 696 296 2,6 3,8 775 600 175 2,4 2,3 2,9
C Industrie 2019 3e kwartaal* 10.244 11.293 7.980 8.890 2.264 2.402 10.126 5,0 5,2 5,1 14,8 11,5 14,6 35,5 27,6 35,1 2,8 3,0 2,9 1,4 1,6 1,5 694 289 2,2 3,6 772 597 175 2,0 1,8 2,5
C Industrie 2019 4e kwartaal* 11.147 11.379 8.726 8.943 2.421 2.435 10.986 5,1 4,7 5,7 16,0 12,5 15,7 35,1 27,5 34,6 3,1 2,8 3,7 3,6 3,3 4,2 697 318 1,9 1,4 776 600 176 1,7 1,6 2,3
C Industrie 2019* 44.875 35.311 9.564 44.329 5,1 4,9 5,1 64,6 50,8 63,8 36,9 29,0 36,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,2 2,4 695 1.216 2,4 2,6 773 599 175 2,2 2,1 2,8
C Industrie 2020 1e kwartaal* 11.117 11.528 8.600 9.011 2.517 2.517 10.918 4,3 3,3 3,6 16,0 12,4 15,7 35,5 27,4 34,8 3,8 2,8 3,1 4,3 3,3 3,6 696 313 0,5 0,0 774 599 175 0,5 0,3 1,1
C Industrie 2020 2e kwartaal* 12.955 11.273 10.244 8.738 2.711 2.534 11.347 1,0 -0,4 -10,5 18,8 14,9 16,4 49,1 38,9 43,0 1,9 0,6 -9,7 13,5 12,0 0,5 690 264 -0,9 -11,0 766 592 173 -1,2 -1,3 -0,9
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* 4.192 4.383 3.244 3.423 948 960 4.181 5,5 5,0 5,6 14,7 11,4 14,7 32,3 25,0 32,2 2,1 1,7 2,2 4,4 4,0 4,5 285 130 3,2 1,0 310 273 37 3,3 3,1 4,9
F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal* 4.909 4.430 3.893 3.464 1.016 966 4.889 5,3 5,3 5,2 16,9 13,4 16,8 38,8 30,8 38,6 1,9 1,9 1,9 2,3 2,2 2,2 290 126 3,3 3,0 316 278 38 3,3 3,1 5,2
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal* 4.303 4.524 3.338 3.533 965 991 4.295 6,1 5,8 6,4 14,7 11,4 14,7 34,3 26,6 34,2 2,4 2,1 2,6 2,1 1,8 2,3 292 125 3,7 4,0 318 280 38 3,6 3,3 5,4
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal* 4.520 4.592 3.526 3.586 994 1.005 4.516 5,7 5,5 5,8 15,3 11,9 15,3 32,3 25,2 32,3 1,8 1,6 1,9 -0,1 -0,2 0,0 296 140 3,9 5,8 322 283 39 3,8 3,4 6,1
F Bouwnijverheid 2018* 17.924 14.001 3.923 17.881 5,6 5,4 5,7 61,7 48,2 61,5 34,4 26,8 34,3 2,0 1,8 2,1 2,1 1,9 2,2 291 522 3,5 3,4 316 279 38 3,5 3,3 5,4
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal* 4.441 4.648 3.445 3.637 996 1.011 4.429 5,9 6,2 5,9 15,0 11,6 14,9 32,3 25,0 32,2 1,7 2,0 1,7 0,0 0,2 0,0 296 138 4,1 6,0 322 283 39 4,0 3,7 6,0
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal* 5.230 4.715 4.147 3.685 1.083 1.030 5.210 6,5 6,5 6,6 17,3 13,7 17,2 39,0 30,9 38,8 2,1 2,1 2,1 0,4 0,4 0,5 303 134 4,4 6,1 329 289 40 4,1 3,8 5,9
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal* 4.543 4.776 3.520 3.726 1.023 1.050 4.533 5,6 5,5 5,6 15,0 11,6 15,0 34,8 27,0 34,7 1,7 1,6 1,7 1,5 1,3 1,4 303 131 3,8 4,1 329 289 40 3,7 3,4 6,2
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal* 4.758 4.839 3.705 3.772 1.053 1.067 4.754 5,3 5,1 5,3 15,6 12,2 15,6 33,2 25,8 33,1 2,1 1,9 2,1 2,7 2,5 2,7 305 143 3,1 2,5 332 291 41 3,2 2,8 6,2
F Bouwnijverheid 2019* 18.972 14.817 4.155 18.926 5,9 5,8 5,9 62,9 49,1 62,7 34,8 27,1 34,7 1,9 1,9 1,9 1,2 1,2 1,2 302 546 3,9 4,6 328 288 40 3,7 3,4 6,1
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal* 4.699 4.916 3.624 3.827 1.075 1.088 4.678 5,8 5,2 5,6 15,4 11,9 15,4 33,0 25,4 32,8 3,0 2,4 2,8 2,2 1,7 2,1 305 142 2,7 3,5 332 290 41 3,0 2,6 5,9
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal* 5.409 4.873 4.255 3.775 1.154 1.097 5.090 3,4 2,6 -2,3 17,7 13,9 16,6 43,0 33,8 40,5 2,5 1,6 -3,2 10,4 9,5 4,3 306 126 0,9 -6,3 332 291 41 1,1 0,7 3,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 1e kwartaal* 17.445 18.230 13.820 14.530 3.625 3.700 17.331 5,6 5,0 5,6 12,1 9,6 12,0 26,2 20,7 26,0 1,5 0,9 1,6 3,4 2,8 3,5 1.443 667 4,0 2,1 2.149 1.211 939 3,4 3,3 3,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 2e kwartaal* 21.030 18.480 17.024 14.748 4.006 3.731 20.878 5,6 5,3 5,5 14,2 11,5 14,1 33,5 27,1 33,2 1,7 1,4 1,7 2,6 2,4 2,6 1.485 629 3,8 2,9 2.198 1.234 964 3,3 3,1 3,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 3e kwartaal* 17.501 18.706 13.853 14.919 3.648 3.787 17.364 5,4 5,1 5,3 11,6 9,2 11,5 27,8 22,0 27,6 1,8 1,6 1,7 2,4 2,2 2,3 1.506 628 3,5 2,9 2.206 1.236 970 3,0 2,8 3,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 4e kwartaal* 18.326 18.912 14.546 15.053 3.780 3.859 18.242 5,3 5,1 5,4 12,3 9,7 12,2 26,7 21,2 26,5 1,8 1,6 1,9 0,7 0,5 0,7 1.492 687 3,5 4,6 2.209 1.241 968 3,1 2,9 3,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 74.302 59.243 15.059 73.815 5,5 5,1 5,5 50,1 40,0 49,8 28,5 22,7 28,3 1,7 1,4 1,7 2,3 2,0 2,3 1.482 2.611 3,7 3,1 2.191 1.230 960 3,2 3,0 3,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 1e kwartaal* 18.375 19.185 14.496 15.243 3.879 3.942 18.253 5,3 4,9 5,3 12,4 9,8 12,3 27,1 21,4 26,9 2,4 2,0 2,4 3,6 3,1 3,5 1.485 678 2,9 1,7 2.206 1.242 964 2,6 2,6 2,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 2e kwartaal* 22.013 19.349 17.718 15.355 4.295 3.995 21.868 4,7 4,1 4,8 14,4 11,6 14,3 33,8 27,2 33,6 1,8 1,2 1,9 1,0 0,4 1,0 1.527 652 2,8 3,7 2.247 1.262 985 2,2 2,3 2,1
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 3e kwartaal* 18.273 19.536 14.380 15.489 3.893 4.047 18.138 4,4 3,8 4,5 11,9 9,3 11,8 28,3 22,3 28,1 2,2 1,6 2,2 1,8 1,2 1,8 1.539 645 2,2 2,6 2.243 1.259 984 1,7 1,9 1,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 4e kwartaal* 19.124 19.736 15.128 15.644 3.996 4.092 19.037 4,4 4,0 4,4 12,6 9,9 12,5 27,4 21,7 27,3 2,4 2,0 2,4 2,9 2,6 2,9 1.521 697 1,9 1,4 2.238 1.259 980 1,3 1,4 1,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2019* 77.785 61.722 16.063 77.296 4,7 4,2 4,7 51,2 40,7 50,9 29,1 23,1 28,9 2,2 1,7 2,2 2,3 1,8 2,4 1.518 2.671 2,4 2,3 2.234 1.255 978 2,0 2,0 1,8
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 1e kwartaal* 19.044 19.874 14.947 15.719 4.097 4.156 18.574 3,6 3,1 1,8 12,7 9,9 12,4 28,7 22,5 28,0 2,4 1,9 0,5 6,0 5,5 4,1 1.503 663 1,2 -2,2 2.218 1.257 961 0,5 1,2 -0,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 2e kwartaal* 21.912 19.262 17.527 15.193 4.385 4.070 17.931 -0,5 -1,1 -18,0 14,7 11,8 12,0 40,0 32,0 32,7 2,0 1,4 -16,0 18,3 17,6 -2,6 1.489 548 -2,4 -15,9 2.149 1.223 926 -4,4 -3,1 -6,0
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal* 4.426 4.488 3.621 3.686 805 802 4.389 6,4 5,7 6,5 18,5 15,1 18,3 39,7 32,5 39,4 1,8 1,1 1,9 3,8 3,1 3,9 240 111 4,6 2,5 268 195 73 4,2 4,0 4,7
J Informatie en communicatie 2018 2e kwartaal* 5.098 4.570 4.259 3.763 839 807 5.037 7,0 6,8 7,1 21,0 17,5 20,7 49,7 41,5 49,1 2,2 2,0 2,3 2,9 2,7 3,0 243 103 4,7 4,0 272 198 74 4,4 4,1 5,1
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal* 4.359 4.696 3.559 3.861 800 835 4.311 7,9 7,8 7,9 17,9 14,6 17,7 43,3 35,4 42,8 3,2 3,1 3,1 3,8 3,7 3,8 243 101 4,6 3,9 271 197 74 4,4 4,0 5,4
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal* 4.597 4.741 3.768 3.910 829 831 4.552 6,3 6,2 6,3 18,5 15,2 18,4 40,2 32,9 39,8 1,5 1,4 1,6 -0,4 -0,5 -0,4 248 114 4,7 6,7 277 201 76 4,3 3,9 5,2
J Informatie en communicatie 2018* 18.480 15.207 3.273 18.289 6,9 6,6 6,9 75,9 62,5 75,1 43,1 35,4 42,6 2,2 1,9 2,2 2,5 2,2 2,5 243 429 4,6 4,3 272 198 74 4,3 4,0 5,1
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal* 4.790 4.858 3.914 3.986 876 872 4.744 8,2 8,1 8,1 19,2 15,7 19,0 41,8 34,2 41,4 3,9 3,8 3,8 5,3 5,2 5,2 250 114 4,2 2,8 278 202 76 3,7 3,5 4,2
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal* 5.507 4.931 4.577 4.038 930 894 5.445 8,0 7,4 8,1 21,7 18,1 21,5 50,9 42,3 50,3 3,6 3,1 3,7 2,4 1,9 2,5 253 108 4,2 5,4 282 205 78 3,9 3,7 4,4
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal* 4.630 4.987 3.758 4.077 872 910 4.581 6,3 5,6 6,4 18,4 14,9 18,2 43,9 35,6 43,4 2,3 1,7 2,4 1,4 0,7 1,4 252 106 3,9 4,9 281 204 77 3,5 3,3 4,1
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal* 4.891 5.053 3.981 4.139 910 914 4.843 6,3 5,6 6,3 19,1 15,6 18,9 41,7 33,9 41,3 3,0 2,3 3,0 3,7 3,0 3,7 256 117 3,2 2,5 286 207 79 3,1 2,9 3,9
J Informatie en communicatie 2019* 19.818 16.230 3.588 19.613 7,2 6,7 7,2 78,4 64,2 77,6 44,5 36,4 44,0 3,2 2,8 3,2 3,3 2,8 3,3 253 446 3,9 3,8 282 204 77 3,5 3,3 4,1
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal* 5.048 5.118 4.133 4.209 915 910 4.978 5,4 5,6 4,9 19,5 15,9 19,2 42,1 34,4 41,5 1,5 1,7 1,1 0,6 0,8 0,1 259 120 3,8 4,8 288 209 79 3,8 3,5 4,5
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal* 5.673 5.075 4.730 4.165 943 909 5.279 3,0 3,3 -3,0 21,9 18,2 20,4 53,0 44,2 49,3 0,7 1,0 -5,3 4,2 4,5 -2,0 259 107 2,4 -1,1 287 208 79 1,8 1,8 1,8
K Financiële dienstverlening 2018 1e kwartaal* 4.305 4.339 3.360 3.398 945 941 4.305 -1,9 -0,2 -1,8 23,2 18,1 23,2 51,2 39,9 51,2 0,8 2,5 0,9 1,9 3,6 2,0 186 84 -2,7 -3,8 209 116 93 -2,8 -2,1 -3,6
K Financiële dienstverlening 2018 2e kwartaal* 4.702 4.346 3.740 3.407 962 940 4.697 -1,8 -0,3 -1,9 25,4 20,2 25,4 61,9 49,2 61,8 0,6 2,1 0,5 1,0 2,5 0,9 185 76 -2,4 -2,8 208 116 93 -2,4 -1,9 -3,1
K Financiële dienstverlening 2018 3e kwartaal* 3.871 4.314 2.961 3.368 910 946 3.871 -2,1 -0,3 -1,9 21,2 16,2 21,2 52,2 39,9 52,2 -0,1 1,7 0,0 0,1 1,9 0,2 183 74 -2,0 -2,1 205 114 91 -2,0 -1,4 -2,7
K Financiële dienstverlening 2018 4e kwartaal* 4.435 4.306 3.483 3.360 952 945 4.439 -1,0 0,8 -1,5 24,3 19,1 24,3 54,4 42,7 54,4 0,3 2,2 -0,2 -1,8 0,0 -2,3 183 82 -1,3 0,8 206 114 91 -1,4 -0,7 -2,2
K Financiële dienstverlening 2018* 17.313 13.544 3.769 17.312 -1,7 0,0 -1,8 94,1 73,6 94,1 54,8 42,9 54,8 0,4 2,1 0,3 0,3 2,0 0,2 184 316 -2,1 -2,0 207 115 92 -2,2 -1,5 -2,9
K Financiële dienstverlening 2019 1e kwartaal* 4.332 4.356 3.414 3.444 918 912 4.333 0,6 1,6 0,6 23,6 18,6 23,6 52,5 41,3 52,5 1,7 2,7 1,8 2,5 3,5 2,5 184 83 -1,1 -1,9 207 115 92 -1,1 -1,0 -1,4
K Financiële dienstverlening 2019 2e kwartaal* 4.604 4.283 3.668 3.373 936 910 4.601 -2,1 -1,9 -2,0 25,1 20,0 25,1 60,0 47,8 59,9 -1,3 -1,1 -1,2 -3,1 -2,9 -3,0 183 77 -0,8 1,1 207 115 92 -0,8 -0,6 -1,0
K Financiële dienstverlening 2019 3e kwartaal* 3.986 4.435 3.105 3.517 881 918 3.984 3,0 4,8 2,9 21,9 17,1 21,9 53,0 41,3 53,0 3,3 5,2 3,3 1,6 3,5 1,6 182 75 -0,3 1,3 205 114 91 -0,3 0,0 -0,6
K Financiële dienstverlening 2019 4e kwartaal* 4.667 4.518 3.700 3.554 967 964 4.669 5,2 6,2 5,2 25,3 20,1 25,3 56,4 44,7 56,4 4,1 5,1 4,0 3,8 4,8 3,7 185 83 1,1 1,4 208 116 92 1,1 1,5 0,7
K Financiële dienstverlening 2019* 17.589 13.887 3.702 17.587 1,6 2,5 1,6 95,9 75,7 95,9 55,4 43,8 55,4 1,9 2,8 1,9 1,2 2,1 1,2 183 317 -0,3 0,4 207 115 91 -0,3 0,0 -0,6
K Financiële dienstverlening 2020 1e kwartaal* 4.466 4.484 3.502 3.530 964 954 4.471 3,1 2,6 3,2 23,9 18,7 23,9 53,1 41,7 53,2 1,5 1,0 1,5 1,3 0,8 1,4 187 84 1,6 1,8 210 117 92 1,4 2,1 0,6
K Financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal* 4.828 4.510 3.834 3.550 994 961 4.751 4,9 4,5 3,3 25,8 20,5 25,4 63,6 50,5 62,6 2,7 2,3 1,1 6,0 5,6 4,4 187 76 2,1 -1,1 210 117 92 1,4 2,2 0,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 1e kwartaal* 878 916 681 716 197 199 878 4,2 4,2 4,3 16,3 12,7 16,3 37,2 28,9 37,2 3,3 3,4 3,5 5,2 5,2 5,3 54 24 0,8 -0,9 66 34 32 0,4 0,1 0,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 2e kwartaal* 1.058 929 846 727 212 202 1.058 4,9 5,1 5,0 19,5 15,6 19,5 49,0 39,2 49,0 4,0 4,2 4,1 5,0 5,2 5,1 54 22 0,9 -0,1 67 34 33 0,4 0,4 0,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 3e kwartaal* 854 932 658 727 196 204 853 3,9 3,3 3,9 15,7 12,1 15,7 40,0 30,8 39,9 2,4 1,8 2,4 3,1 2,5 3,1 54 21 1,4 0,8 67 34 33 0,9 0,7 1,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 4e kwartaal* 928 944 722 738 206 206 930 4,0 3,6 4,1 16,9 13,2 17,0 38,8 30,2 38,9 2,2 1,9 2,3 0,6 0,2 0,7 55 24 1,7 3,4 67 35 33 1,0 0,9 1,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 3.718 2.907 811 3.719 4,3 4,1 4,4 68,5 53,6 68,5 41,1 32,1 41,1 3,0 2,9 3,1 3,5 3,3 3,5 54 90 1,2 0,8 67 34 32 0,7 0,5 0,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal* 915 951 708 742 207 209 915 4,2 3,9 4,2 16,7 12,9 16,7 38,5 29,8 38,5 2,0 1,7 2,0 3,4 3,1 3,4 55 24 2,2 0,8 67 34 33 1,9 1,5 2,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal* 1.092 958 872 750 220 209 1.092 3,4 3,2 3,4 19,7 15,7 19,7 48,5 38,7 48,5 1,1 0,9 1,1 -1,0 -1,2 -1,0 55 23 2,2 4,4 68 35 33 1,9 1,4 2,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal* 895 977 691 764 204 213 895 4,6 4,9 4,7 16,1 12,5 16,1 40,4 31,2 40,4 2,6 2,9 2,7 0,9 1,2 1,1 55 22 1,9 3,6 68 35 33 1,7 1,4 2,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal* 970 989 754 773 216 217 972 4,6 4,5 4,6 17,3 13,5 17,4 39,7 30,9 39,8 2,4 2,3 2,4 2,5 2,3 2,5 56 24 2,1 2,1 69 35 34 2,2 1,7 2,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 3.872 3.025 847 3.874 4,2 4,0 4,2 69,9 54,6 69,9 41,7 32,6 41,7 2,0 1,9 2,0 1,4 1,3 1,5 55 93 2,1 2,7 68 35 33 1,9 1,5 2,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal* 982 1.018 760 794 222 224 974 7,4 7,5 6,5 17,2 13,3 17,1 39,7 30,7 39,4 3,2 3,2 2,3 3,1 3,1 2,2 57 25 4,1 4,2 70 36 34 4,1 3,8 4,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 1.156 1.014 920 791 236 223 1.106 5,7 5,4 1,1 20,5 16,3 19,6 52,1 41,5 49,8 3,7 3,4 -0,8 7,3 7,1 2,7 57 22 2,0 -1,5 69 35 34 1,4 1,6 1,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 1e kwartaal* 16.187 16.906 13.023 13.637 3.164 3.270 16.051 7,6 7,0 7,6 13,6 10,9 13,4 29,4 23,7 29,2 0,9 0,4 0,9 3,1 2,5 3,0 1.194 550 6,6 4,4 1.621 948 673 5,8 5,8 5,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 2e kwartaal* 18.962 17.098 15.467 13.789 3.495 3.309 18.789 6,6 6,2 6,6 15,1 12,3 14,9 35,5 29,0 35,2 1,1 0,7 1,0 2,2 1,8 2,1 1.258 534 5,5 4,4 1.692 991 701 4,6 4,5 4,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 3e kwartaal* 16.426 17.428 13.154 14.079 3.272 3.349 16.260 6,9 6,5 6,9 12,9 10,3 12,7 30,7 24,6 30,4 1,9 1,6 1,9 2,4 2,1 2,5 1.278 535 4,8 4,3 1.727 1.011 716 3,7 3,5 4,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 4e kwartaal* 17.349 17.528 13.938 14.097 3.411 3.431 17.193 5,7 5,3 5,7 13,6 10,9 13,5 29,6 23,8 29,3 1,8 1,5 1,8 1,6 1,2 1,5 1.273 586 3,8 4,1 1.728 1.011 717 3,3 3,1 3,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 68.924 55.582 13.342 68.293 6,7 6,3 6,6 55,1 44,4 54,6 31,3 25,2 31,0 1,4 1,1 1,4 2,3 1,9 2,3 1.251 2.205 5,1 4,3 1.692 990 702 4,3 4,2 4,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 1e kwartaal* 17.052 17.784 13.677 14.319 3.375 3.465 16.892 5,3 5,0 5,2 13,9 11,2 13,8 30,4 24,3 30,1 2,8 2,5 2,7 3,2 2,9 3,1 1.224 562 2,5 2,1 1.658 967 691 2,3 2,0 2,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 2e kwartaal* 19.905 17.936 16.183 14.417 3.722 3.519 19.720 5,0 4,6 5,0 15,5 12,6 15,4 36,2 29,4 35,9 3,0 2,7 3,0 1,9 1,5 1,9 1.281 550 1,9 3,1 1.715 999 716 1,4 0,9 2,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 3e kwartaal* 16.988 18.047 13.500 14.466 3.488 3.580 16.827 3,4 2,6 3,5 13,2 10,5 13,1 31,5 25,1 31,2 2,6 1,8 2,7 2,6 1,9 2,7 1.288 539 0,8 0,8 1.733 1.011 722 0,3 0,0 0,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 4e kwartaal* 18.056 18.248 14.441 14.600 3.615 3.648 17.896 4,1 3,6 4,1 14,1 11,3 14,0 30,7 24,5 30,4 3,5 3,0 3,5 3,6 3,1 3,6 1.280 589 0,5 0,5 1.723 1.005 718 -0,3 -0,6 0,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2019* 72.001 57.801 14.200 71.335 4,5 4,0 4,5 56,8 45,6 56,2 32,1 25,8 31,9 3,0 2,6 3,0 2,9 2,4 2,9 1.268 2.240 1,4 1,6 1.708 996 712 0,9 0,5 1,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 1e kwartaal* 17.638 18.383 13.996 14.657 3.642 3.725 17.393 3,4 2,3 2,9 14,5 11,5 14,3 31,5 25,0 31,0 4,1 3,1 3,7 3,7 2,6 3,2 1.215 560 -0,7 -0,3 1.631 951 680 -1,6 -1,6 -1,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal* 19.537 17.598 15.754 14.026 3.783 3.573 17.401 -1,9 -2,7 -11,8 16,4 13,2 14,6 39,9 32,2 35,5 5,4 4,5 -5,2 10,2 9,3 -0,9 1.193 490 -6,9 -11,0 1.541 905 636 -10,2 -9,5 -11,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 1e kwartaal* 4.884 5.368 3.896 4.287 988 1.081 4.821 12,6 12,0 12,5 9,3 7,5 9,2 20,3 16,2 20,0 1,8 1,2 1,7 4,1 3,5 4,0 522 241 10,6 8,1 771 467 303 8,8 8,3 9,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 2e kwartaal* 5.981 5.448 4.812 4.358 1.169 1.090 5.907 10,6 10,3 10,4 10,4 8,4 10,3 24,3 19,6 24,0 2,8 2,5 2,6 4,0 3,8 3,9 573 246 7,6 6,3 824 500 324 6,3 5,6 7,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 3e kwartaal* 5.437 5.535 4.338 4.437 1.099 1.098 5.366 10,0 9,8 9,8 9,2 7,3 9,1 21,6 17,3 21,4 3,5 3,2 3,3 3,8 3,5 3,6 592 251 6,3 6,0 859 520 339 4,5 3,5 6,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 4e kwartaal* 5.541 5.482 4.413 4.365 1.128 1.117 5.474 5,7 5,4 5,6 9,6 7,6 9,5 20,7 16,5 20,5 1,7 1,4 1,6 2,4 2,0 2,2 579 267 3,9 3,2 851 514 337 3,5 2,7 4,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 21.843 17.459 4.384 21.568 9,6 9,2 9,4 38,6 30,8 38,1 21,7 17,4 21,5 2,5 2,1 2,3 3,6 3,2 3,4 567 1.005 7,0 5,8 827 501 326 5,6 4,9 6,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 1e kwartaal* 5.104 5.608 4.046 4.456 1.058 1.152 5.029 4,5 3,9 4,3 9,6 7,6 9,5 20,7 16,4 20,4 2,8 2,2 2,6 2,2 1,5 2,0 531 246 1,6 2,3 787 474 313 2,2 1,4 3,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 2e kwartaal* 6.108 5.574 4.886 4.434 1.222 1.140 6.023 2,1 1,5 1,9 10,6 8,5 10,5 24,4 19,6 24,1 1,6 1,0 1,4 0,5 0,0 0,4 576 250 0,5 1,6 828 498 331 0,5 -0,5 2,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 3e kwartaal* 5.469 5.564 4.312 4.408 1.157 1.156 5.396 0,6 -0,6 0,6 9,4 7,4 9,3 22,3 17,6 22,0 2,2 1,0 2,2 3,1 1,9 3,1 582 245 -1,6 -2,4 848 510 337 -1,4 -2,0 -0,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 4e kwartaal* 5.609 5.543 4.431 4.369 1.178 1.174 5.534 1,2 0,4 1,1 9,9 7,8 9,8 21,5 17,0 21,2 3,7 2,9 3,6 3,6 2,7 3,4 565 261 -2,4 -2,3 825 496 329 -3,1 -3,5 -2,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019* 22.290 17.675 4.615 21.982 2,0 1,2 1,9 39,6 31,4 39,0 22,2 17,6 21,9 2,6 1,8 2,5 2,3 1,5 2,2 564 1.003 -0,5 -0,3 822 495 328 -0,5 -1,2 0,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal* 4.998 5.493 3.876 4.278 1.122 1.215 4.895 -2,1 -4,2 -2,7 10,1 7,8 9,9 21,6 16,7 21,1 5,0 2,7 4,4 3,9 1,7 3,3 495 232 -6,8 -5,8 727 440 288 -7,6 -7,3 -8,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 5.364 4.902 4.206 3.823 1.158 1.079 4.423 -12,2 -13,9 -26,5 11,2 8,8 9,2 26,6 20,8 21,9 5,5 3,4 -11,8 8,7 6,5 -9,1 479 202 -16,7 -19,2 653 400 252 -21,2 -19,6 -23,7
O-Q Overheid en zorg 2018 1e kwartaal* 23.958 26.519 17.502 19.876 6.456 6.643 24.023 4,1 1,9 4,1 13,8 10,1 13,9 33,4 24,4 33,5 2,4 0,3 2,5 3,9 1,8 4,0 1.732 716 1,6 0,1 2.329 692 1.637 1,8 0,4 2,4
O-Q Overheid en zorg 2018 2e kwartaal* 29.087 26.549 22.373 20.134 6.714 6.415 29.146 1,8 0,7 1,8 16,7 12,8 16,7 44,5 34,2 44,6 0,0 -1,1 0,1 0,3 -0,8 0,3 1.744 654 1,7 1,5 2.345 694 1.651 1,9 0,5 2,5
O-Q Overheid en zorg 2018 3e kwartaal* 24.717 27.338 18.498 20.706 6.219 6.632 24.779 5,3 4,5 5,3 14,2 10,7 14,3 38,8 29,0 38,9 3,1 2,4 3,2 2,9 2,2 2,9 1.737 638 2,1 2,3 2.326 683 1.643 2,2 0,8 2,8
O-Q Overheid en zorg 2018 4e kwartaal* 30.369 27.673 23.424 21.013 6.945 6.659 30.483 5,7 5,0 5,6 17,1 13,2 17,2 41,8 32,2 41,9 3,6 2,9 3,5 0,8 0,2 0,7 1.772 727 2,0 4,8 2.374 699 1.676 2,2 0,8 2,8
O-Q Overheid en zorg 2018* 108.131 81.797 26.334 108.431 4,1 3,0 4,2 61,9 46,8 62,1 39,5 29,9 39,7 2,3 1,1 2,3 1,9 0,8 1,9 1.746 2.735 1,8 2,2 2.343 692 1.652 2,0 0,6 2,6
O-Q Overheid en zorg 2019 1e kwartaal* 25.352 27.996 18.797 21.275 6.555 6.721 25.390 5,8 7,4 5,7 14,3 10,6 14,3 34,9 25,8 34,9 3,1 4,6 3,0 4,2 5,8 4,1 1.778 727 2,6 1,5 2.390 701 1.690 2,7 1,3 3,2
O-Q Overheid en zorg 2019 2e kwartaal* 30.821 28.229 23.692 21.395 7.129 6.834 30.857 6,0 5,9 5,9 17,1 13,2 17,1 45,0 34,6 45,1 2,6 2,5 2,5 1,1 1,1 1,0 1.801 685 3,3 4,8 2.415 705 1.710 3,0 1,6 3,6
O-Q Overheid en zorg 2019 3e kwartaal* 25.961 28.716 19.435 21.741 6.526 6.975 26.005 5,0 5,1 4,9 14,5 10,8 14,5 39,0 29,2 39,0 1,6 1,7 1,5 0,5 0,5 0,4 1.795 666 3,3 4,5 2.393 693 1.700 2,9 1,5 3,5
O-Q Overheid en zorg 2019 4e kwartaal* 32.066 29.190 24.593 22.070 7.473 7.120 32.215 5,6 5,0 5,7 17,5 13,4 17,6 42,9 32,9 43,1 2,3 1,7 2,4 2,6 2,0 2,7 1.829 748 3,2 2,9 2.446 711 1.735 3,0 1,8 3,5
O-Q Overheid en zorg 2019* 114.200 86.517 27.683 114.467 5,6 5,8 5,6 63,4 48,0 63,6 40,4 30,6 40,5 2,4 2,6 2,4 2,2 2,3 2,1 1.801 2.827 3,1 3,4 2.411 703 1.709 2,9 1,6 3,5
O-Q Overheid en zorg 2020 1e kwartaal* 27.040 29.796 20.072 22.654 6.968 7.142 27.051 6,7 6,8 6,5 14,8 11,0 14,8 36,4 27,0 36,4 3,6 3,7 3,5 4,4 4,5 4,3 1.831 743 3,0 2,2 2.458 713 1.745 2,8 1,8 3,3
O-Q Overheid en zorg 2020 2e kwartaal* 32.316 29.653 24.808 22.436 7.508 7.217 31.947 4,9 4,7 3,5 17,6 13,5 17,4 48,4 37,2 47,9 2,9 2,7 1,6 7,6 7,5 6,3 1.836 667 1,9 -2,6 2.447 707 1.740 1,3 0,3 1,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 1e kwartaal* 7.522 8.213 5.146 5.822 2.376 2.392 7.579 7,2 2,5 7,2 16,6 11,4 16,8 39,1 26,7 39,4 6,4 1,8 6,4 6,9 2,3 6,9 452 193 0,7 0,2 506 299 207 0,9 -0,2 2,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 2e kwartaal* 8.529 7.987 6.271 5.793 2.258 2.194 8.585 0,5 -2,0 0,6 18,8 13,8 18,9 48,4 35,6 48,7 -0,3 -2,9 -0,3 -1,2 -3,7 -1,1 453 176 0,9 1,7 508 299 209 1,1 0,0 2,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 3e kwartaal* 7.462 8.289 5.290 6.001 2.172 2.288 7.519 5,8 4,2 5,9 16,6 11,8 16,7 43,1 30,5 43,4 4,5 2,9 4,6 3,1 1,5 3,2 449 173 1,2 2,6 502 294 208 1,4 0,3 3,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 4e kwartaal* 9.337 8.330 6.996 6.057 2.341 2.273 9.451 4,7 3,2 4,5 20,5 15,4 20,8 48,6 36,4 49,2 3,6 2,1 3,3 0,0 -1,5 -0,3 455 192 1,1 4,8 512 300 212 1,5 0,3 3,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 32.850 23.703 9.147 33.134 4,4 1,8 4,4 72,6 52,4 73,2 44,7 32,3 45,1 3,4 0,8 3,3 2,0 -0,5 2,0 452 734 1,0 2,3 507 298 209 1,2 0,1 2,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 1e kwartaal* 7.718 8.419 5.462 6.160 2.256 2.260 7.758 2,6 6,1 2,4 16,8 11,9 16,9 40,2 28,4 40,4 1,3 4,8 1,1 2,8 6,3 2,5 458 192 1,3 -0,2 514 300 214 1,7 0,5 3,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 2e kwartaal* 8.902 8.435 6.599 6.167 2.303 2.268 8.944 4,4 5,2 4,2 19,3 14,3 19,4 48,6 36,0 48,9 2,4 3,3 2,2 0,5 1,4 0,4 462 183 1,9 3,8 518 302 217 2,1 1,0 3,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 3e kwartaal* 7.882 8.716 5.639 6.357 2.243 2.359 7.925 5,6 6,6 5,4 17,2 12,3 17,2 43,7 31,2 43,9 3,2 4,1 3,0 1,4 2,3 1,1 460 181 2,4 4,2 512 297 216 2,0 0,7 3,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 4e kwartaal* 9.975 8.848 7.456 6.439 2.519 2.409 10.114 6,8 6,6 7,0 21,4 16,0 21,7 50,6 37,8 51,3 4,4 4,1 4,6 4,0 3,8 4,2 466 197 2,3 2,7 526 305 221 2,7 1,6 4,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 34.477 25.156 9.321 34.741 5,0 6,1 4,9 74,7 54,5 75,3 45,8 33,4 46,1 2,9 4,1 2,8 2,3 3,5 2,2 461 753 2,0 2,6 518 301 217 2,1 0,9 3,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 1e kwartaal* 8.151 8.902 5.798 6.532 2.353 2.370 8.208 5,6 6,2 5,8 17,3 12,3 17,4 40,6 28,9 40,9 2,7 3,2 2,9 1,2 1,7 1,4 471 201 2,8 4,4 530 305 225 3,0 1,6 5,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 2e kwartaal* 9.267 8.834 6.882 6.466 2.385 2.368 9.353 4,1 4,3 4,6 19,5 14,5 19,7 50,7 37,7 51,2 1,4 1,5 1,8 4,3 4,5 4,8 474 183 2,7 -0,2 530 303 227 2,2 0,5 4,7
P Onderwijs 2018 1e kwartaal* 5.507 6.187 4.016 4.665 1.491 1.522 5.520 1,9 0,9 2,0 14,2 10,4 14,3 34,4 25,1 34,5 0,7 -0,3 0,8 2,7 1,6 2,8 387 160 1,2 -0,8 524 187 337 1,2 0,4 1,6
P Onderwijs 2018 2e kwartaal* 6.932 6.246 5.329 4.723 1.603 1.522 6.943 0,0 -0,8 0,0 17,8 13,7 17,9 47,8 36,8 47,9 -0,9 -1,7 -0,8 0,1 -0,7 0,2 389 145 0,8 -0,2 526 187 339 0,9 0,0 1,3
P Onderwijs 2018 3e kwartaal* 5.901 6.470 4.418 4.895 1.483 1.575 5.911 6,0 5,7 6,1 15,4 11,5 15,4 42,2 31,6 42,3 4,3 4,0 4,4 4,7 4,4 4,8 384 140 1,6 1,2 511 181 330 1,5 0,4 2,1
P Onderwijs 2018 4e kwartaal* 7.238 6.676 5.578 5.050 1.660 1.626 7.247 8,6 8,3 8,6 18,5 14,2 18,5 44,9 34,6 45,0 6,6 6,4 6,6 3,0 2,8 3,0 392 161 1,9 5,4 529 188 341 1,7 0,6 2,3
P Onderwijs 2018* 25.578 19.341 6.237 25.621 4,1 3,5 4,1 65,9 49,8 66,0 42,2 31,9 42,3 2,7 2,1 2,7 2,6 2,1 2,7 388 606 1,4 1,4 523 186 337 1,3 0,3 1,8
P Onderwijs 2019 1e kwartaal* 5.868 6.548 4.291 4.951 1.577 1.597 5.876 6,6 6,9 6,5 14,9 10,9 14,9 36,6 26,7 36,6 4,8 5,0 4,7 6,2 6,5 6,1 394 161 1,7 0,3 532 188 344 1,5 0,6 2,0
P Onderwijs 2019 2e kwartaal* 7.373 6.640 5.632 4.988 1.741 1.652 7.381 6,4 5,7 6,3 18,6 14,2 18,6 49,0 37,4 49,0 4,5 3,8 4,4 2,5 1,8 2,4 396 150 1,8 3,8 535 188 347 1,7 0,6 2,3
P Onderwijs 2019 3e kwartaal* 6.072 6.675 4.507 5.005 1.565 1.671 6.082 2,9 2,0 2,9 15,6 11,6 15,6 42,1 31,2 42,1 1,4 0,5 1,4 -0,4 -1,2 -0,4 390 144 1,5 3,3 519 182 338 1,6 0,4 2,3
P Onderwijs 2019 4e kwartaal* 7.293 6.762 5.555 5.060 1.738 1.702 7.311 0,8 -0,4 0,9 18,4 14,0 18,4 44,9 34,2 45,0 -0,4 -1,5 -0,2 0,1 -1,1 0,2 396 162 1,1 0,7 537 189 348 1,5 0,5 2,0
P Onderwijs 2019* 26.606 19.985 6.621 26.650 4,0 3,3 4,0 67,5 50,7 67,6 43,1 32,4 43,1 2,4 1,8 2,4 2,1 1,4 2,0 394 618 1,5 1,9 531 187 344 1,6 0,5 2,2
P Onderwijs 2020 1e kwartaal* 6.436 7.121 4.728 5.406 1.708 1.715 6.450 9,7 10,2 9,8 16,1 11,8 16,2 39,3 28,9 39,4 8,2 8,7 8,3 7,6 8,1 7,7 399 164 1,4 2,0 542 190 352 1,7 1,0 2,1
P Onderwijs 2020 2e kwartaal* 7.789 7.020 5.961 5.280 1.828 1.740 7.651 5,7 5,8 3,7 19,5 14,9 19,2 54,1 41,4 53,2 4,8 5,0 2,8 10,5 10,7 8,4 399 144 0,8 -4,4 534 186 348 -0,1 -1,1 0,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 1e kwartaal* 10.929 12.118 8.340 9.389 2.589 2.729 10.924 3,1 2,1 3,2 12,2 9,3 12,2 30,0 22,9 30,0 0,9 -0,1 1,0 2,6 1,5 2,7 893 364 2,2 0,5 1.299 206 1.092 2,4 1,4 2,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 2e kwartaal* 13.626 12.316 10.773 9.618 2.853 2.699 13.618 3,5 3,1 3,5 15,1 11,9 15,1 41,0 32,4 41,0 0,9 0,5 0,9 1,4 1,0 1,4 902 332 2,6 2,1 1.311 208 1.103 2,7 1,8 2,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 3e kwartaal* 11.354 12.578 8.790 9.811 2.564 2.768 11.349 4,5 4,2 4,5 12,6 9,7 12,6 35,0 27,1 35,0 1,8 1,5 1,8 1,8 1,5 1,9 904 324 2,6 2,6 1.312 208 1.104 2,8 2,0 3,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 4e kwartaal* 13.794 12.667 10.850 9.906 2.944 2.761 13.785 4,8 4,5 4,8 14,9 11,7 14,9 36,9 29,0 36,9 2,3 1,9 2,2 0,2 -0,1 0,2 925 374 2,5 4,6 1.333 210 1.123 2,7 1,6 2,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 49.703 38.753 10.950 49.676 4,0 3,5 4,0 54,9 42,8 54,8 35,6 27,8 35,6 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 906 1.394 2,5 2,4 1.314 208 1.106 2,7 1,7 2,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 1e kwartaal* 11.766 13.029 9.044 10.164 2.722 2.865 11.756 7,7 8,5 7,6 12,7 9,8 12,7 31,4 24,1 31,4 3,8 4,6 3,8 4,6 5,3 4,5 926 375 3,7 3,0 1.344 212 1.131 3,5 3,0 3,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 2e kwartaal* 14.546 13.155 11.461 10.240 3.085 2.914 14.532 6,7 6,4 6,7 15,4 12,1 15,4 41,4 32,6 41,4 2,0 1,7 2,0 0,9 0,6 0,9 943 351 4,6 5,7 1.361 215 1.146 3,8 3,4 3,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 3e kwartaal* 12.007 13.325 9.289 10.380 2.718 2.945 11.998 5,7 5,7 5,7 12,7 9,8 12,7 35,2 27,2 35,1 1,1 1,0 1,0 0,5 0,4 0,5 945 341 4,6 5,2 1.361 215 1.146 3,8 3,6 3,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 4e kwartaal* 14.798 13.581 11.582 10.571 3.216 3.010 14.790 7,3 6,7 7,3 15,3 12,0 15,3 38,1 29,8 38,1 2,6 2,1 2,7 3,2 2,7 3,2 967 389 4,5 4,0 1.383 218 1.165 3,8 3,4 3,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019* 53.117 41.376 11.741 53.076 6,9 6,8 6,8 56,2 43,8 56,1 36,5 28,4 36,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 946 1.456 4,4 4,4 1.362 215 1.147 3,7 3,3 3,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 1e kwartaal* 12.453 13.774 9.546 10.717 2.907 3.057 12.393 5,8 5,5 5,4 13,0 9,9 12,9 32,9 25,2 32,7 2,0 1,7 1,6 4,7 4,4 4,3 961 379 3,7 1,1 1.387 218 1.169 3,2 2,7 3,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 2e kwartaal* 15.260 13.799 11.965 10.690 3.295 3.109 14.943 4,9 4,4 2,8 15,9 12,4 15,5 44,8 35,1 43,9 2,9 2,4 0,8 8,3 7,7 6,1 962 341 2,0 -3,1 1.383 218 1.165 1,6 1,2 1,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 1e kwartaal* 2.271 2.424 1.820 1.961 451 462 2.265 5,4 5,2 5,4 12,0 9,6 12,0 27,2 21,8 27,1 1,3 1,2 1,3 2,7 2,5 2,7 189 84 4,0 2,6 311 120 191 3,2 3,0 3,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 2e kwartaal* 2.735 2.452 2.236 1.985 499 466 2.727 5,1 4,8 5,0 14,2 11,6 14,1 35,1 28,7 35,0 1,2 1,0 1,2 1,7 1,5 1,7 193 78 3,8 3,2 319 123 197 2,8 2,7 2,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 3e kwartaal* 2.334 2.490 1.886 2.020 448 470 2.327 5,8 5,9 6,0 12,1 9,7 12,0 30,3 24,4 30,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,7 194 77 3,4 3,3 318 122 196 2,6 2,5 2,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 4e kwartaal* 2.541 2.515 2.063 2.037 478 478 2.533 5,3 5,4 5,0 13,1 10,6 13,0 29,7 24,1 29,6 2,0 2,1 1,7 0,4 0,5 0,1 194 86 3,2 4,9 320 123 196 2,2 2,1 2,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 9.881 8.005 1.876 9.852 5,4 5,3 5,3 51,4 41,6 51,2 30,5 24,7 30,4 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 192 324 3,6 3,5 317 122 195 2,7 2,6 2,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 1e kwartaal* 2.411 2.572 1.929 2.078 482 495 2.407 6,1 6,0 6,2 12,5 10,0 12,5 28,4 22,8 28,4 3,7 3,5 3,8 4,6 4,5 4,7 193 85 2,3 1,4 317 122 195 1,9 1,8 1,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 2e kwartaal* 2.883 2.588 2.350 2.090 533 498 2.877 5,3 5,0 5,4 14,5 11,8 14,5 35,5 28,9 35,4 2,3 2,0 2,4 1,1 0,8 1,2 199 81 3,0 4,2 326 125 201 2,1 2,2 2,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 3e kwartaal* 2.463 2.627 1.980 2.120 483 507 2.458 5,5 5,0 5,6 12,4 10,0 12,4 30,9 24,9 30,9 2,7 2,2 2,8 2,3 1,8 2,4 199 80 2,7 3,1 324 124 199 1,9 2,0 1,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 4e kwartaal* 2.702 2.672 2.188 2.158 514 513 2.697 6,4 6,1 6,6 13,6 11,0 13,5 30,9 25,1 30,9 3,7 3,4 3,8 4,3 3,9 4,4 199 87 2,6 2,1 329 126 202 2,8 2,5 2,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019* 10.459 8.447 2.012 10.439 5,8 5,5 5,9 52,9 42,8 52,8 31,4 25,4 31,4 3,1 2,8 3,2 3,1 2,8 3,2 198 333 2,7 2,7 324 125 199 2,2 2,1 2,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 1e kwartaal* 2.518 2.687 2.015 2.171 503 516 2.477 4,5 4,5 3,0 12,7 10,2 12,5 29,6 23,7 29,1 2,1 2,1 0,6 4,0 4,0 2,5 198 85 2,3 0,5 323 125 199 1,9 2,3 1,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 2e kwartaal* 2.899 2.603 2.360 2.100 539 503 2.354 0,6 0,4 -18,1 15,1 12,3 12,2 44,3 36,0 35,9 3,8 3,6 -15,5 24,7 24,4 1,5 193 66 -3,1 -19,3 309 118 191 -5,2 -5,9 -4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens