Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens vanaf 2018 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van 2018 en 2019 zijn herzien. De gegevens van de reguliere raming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
Voor de raming van de gewerkte uren van werknemers van het eerste kwartaal 2020 is afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Vanwege de coronacrisis zijn in bepaalde bedrijfstakken de gewerkte uren plots sterk afgenomen. De reguliere bronnen boden onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Om deze afname toch goed te verwerken in de kwartaalraming is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) als aanvullende bron gebruikt. Voor de maand maart zijn de ontwikkelingen van de gewerkte uren uit de EBB ingezet. Dit is gedaan in (delen van) de bedrijfstakken waarin het effect van coronacrisis substantieel is. Voor de zelfstandigen is de inzet van ontwikkelingen uit de EBB de gebruikelijke werkwijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBedragBeloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemersBedragBeloning; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragLoonkosten (mln euro) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLonen (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLoonkosten (%) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (euro) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemersAantalArbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemersAantalGewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderArbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderGewerkte uren (%) Banen van werknemersAantalTotaal (x 1 000) Banen van werknemersAantalMannen (x 1 000) Banen van werknemersAantalVrouwen (x 1 000) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderTotaal (%) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderMannen (%) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVrouwen (%)
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 85.763 90.814 66.537 71.182 19.226 19.632 85.436 5,0 4,2 5,1 14,0 10,8 13,9 31,3 24,3 31,2 1,7 0,9 1,7 3,4 2,6 3,4 6.134 2.741 3,3 1,6 8.189 4.297 3.892 3,1 3,0 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 102.126 91.570 81.544 72.062 20.582 19.508 101.651 4,1 3,7 4,2 16,3 13,0 16,2 39,7 31,7 39,5 1,0 0,6 1,0 1,6 1,2 1,6 6.278 2.572 3,2 2,5 8.361 4.387 3.974 2,9 2,7 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 86.137 93.336 67.061 73.368 19.076 19.968 85.695 5,3 5,0 5,4 13,6 10,6 13,6 33,8 26,3 33,7 2,2 1,9 2,2 2,4 2,1 2,5 6.320 2.546 3,1 2,8 8.390 4.401 3.989 2,7 2,4 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 95.814 94.169 75.493 74.013 20.321 20.155 95.406 4,9 4,6 4,9 15,1 11,9 15,0 33,9 26,7 33,7 2,0 1,7 2,0 0,4 0,1 0,4 6.341 2.828 2,9 4,5 8.446 4.427 4.019 2,7 2,4 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2018* 369.840 290.635 79.205 368.188 4,8 4,4 4,9 59,0 46,4 58,7 34,6 27,2 34,5 1,7 1,2 1,7 1,9 1,5 1,9 6.269 10.686 3,1 2,9 8.347 4.379 3.969 2,8 2,6 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 90.385 95.554 70.304 75.109 20.081 20.446 89.948 5,4 5,7 5,3 14,3 11,2 14,3 32,4 25,2 32,2 2,6 2,9 2,5 3,4 3,7 3,3 6.301 2.792 2,7 1,9 8.397 4.392 4.005 2,5 2,2 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 107.317 96.359 85.436 75.622 21.881 20.736 106.764 5,1 4,8 5,0 16,6 13,2 16,6 40,1 32,0 39,9 2,3 2,0 2,2 1,1 0,8 1,0 6.451 2.674 2,8 4,0 8.555 4.471 4.084 2,3 1,9 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 90.069 97.637 69.976 76.570 20.093 21.067 89.615 4,6 4,3 4,6 13,9 10,8 13,9 34,4 26,7 34,2 2,2 2,0 2,2 1,6 1,4 1,6 6.466 2.621 2,3 3,0 8.546 4.465 4.081 1,9 1,5 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 100.632 98.859 78.999 77.425 21.633 21.434 100.302 5,0 4,6 5,1 15,5 12,2 15,5 35,0 27,5 34,9 2,8 2,5 2,9 3,3 2,9 3,4 6.475 2.877 2,1 1,7 8.592 4.483 4.109 1,7 1,3 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2019* 388.403 304.715 83.688 386.629 5,0 4,8 5,0 60,5 47,4 60,2 35,4 27,8 35,3 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 2,4 6.424 10.964 2,5 2,6 8.523 4.453 4.070 2,1 1,7 2,5
A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 94.622 99.921 73.262 78.192 21.360 21.729 93.571 4,7 4,2 4,0 14,8 11,5 14,6 33,7 26,1 33,4 3,1 2,7 2,5 4,2 3,7 3,6 6.396 2.805 1,5 0,5 8.486 4.427 4.059 1,1 0,8 1,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 1e kwartaal* 765 852 607 679 158 173 756 6,0 6,1 6,3 10,3 8,2 10,2 21,7 17,2 21,4 2,8 2,9 3,0 3,4 3,5 3,6 74 35 3,1 2,5 107 71 35 2,2 1,8 2,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 2e kwartaal* 969 867 781 693 188 174 958 7,1 6,9 7,7 11,7 9,4 11,6 26,4 21,2 26,1 3,3 3,2 3,9 2,8 2,7 3,4 83 37 3,6 4,2 117 77 40 2,1 1,4 3,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 3e kwartaal* 883 876 698 696 185 179 867 6,4 5,8 6,7 9,8 7,8 9,7 22,5 17,8 22,1 3,0 2,4 3,3 2,6 1,9 2,8 90 39 3,3 3,7 125 81 44 2,1 1,1 3,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 4e kwartaal* 854 876 682 699 172 177 836 4,9 4,4 5,0 11,0 8,8 10,8 23,0 18,4 22,5 1,4 0,9 1,5 0,0 -0,5 0,1 78 37 3,4 4,9 111 74 38 2,0 1,1 3,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 3.471 2.768 703 3.417 6,1 5,8 6,4 42,8 34,1 42,1 23,4 18,6 23,0 2,7 2,4 3,0 2,2 1,9 2,5 81 148 3,4 3,8 115 76 39 2,1 1,4 3,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 1e kwartaal* 815 906 642 717 173 190 803 6,6 5,7 6,3 10,5 8,3 10,4 22,5 17,7 22,1 2,0 1,2 1,7 3,7 2,8 3,4 78 36 4,5 2,8 110 73 37 2,8 1,8 4,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2e kwartaal* 1.017 910 811 720 206 190 1.000 5,1 4,2 4,5 11,9 9,5 11,7 26,7 21,3 26,2 1,6 0,8 1,1 1,3 0,4 0,7 85 38 3,4 3,7 119 78 41 1,6 0,7 3,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3e kwartaal* 929 922 731 730 198 192 912 5,4 4,9 5,4 10,0 7,9 9,8 22,8 18,0 22,4 1,8 1,3 1,8 1,6 1,0 1,6 93 41 3,6 3,8 127 82 45 1,6 0,8 3,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal* 907 931 720 738 187 193 889 5,9 5,3 6,0 11,2 8,9 11,0 23,6 18,8 23,2 2,2 1,6 2,3 2,8 2,2 2,9 81 38 3,7 3,0 113 75 39 2,0 1,6 2,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 3.668 2.904 764 3.604 5,7 5,0 5,5 43,6 34,5 42,8 23,9 18,9 23,5 1,9 1,2 1,7 2,3 1,6 2,1 84 153 3,8 3,4 117 77 41 2,0 1,2 3,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal* 846 940 667 744 179 196 833 4,0 4,3 3,9 10,7 8,5 10,6 22,9 18,0 22,5 2,1 2,4 2,1 1,8 2,1 1,8 79 37 1,8 2,1 110 73 37 0,6 0,5 0,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 1e kwartaal* 11.336 11.783 8.859 9.292 2.477 2.490 11.257 4,6 4,1 4,6 15,4 12,0 15,3 33,4 26,1 33,2 2,5 2,0 2,5 4,2 3,7 4,2 738 339 2,1 0,4 819 637 182 2,0 1,9 2,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 2e kwartaal* 13.576 11.861 10.925 9.360 2.651 2.501 13.472 4,1 3,7 4,4 18,2 14,7 18,1 43,2 34,7 42,8 1,9 1,4 2,1 2,4 2,0 2,7 744 315 2,2 1,7 827 643 184 2,2 2,0 2,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 3e kwartaal* 10.889 12.006 8.456 9.438 2.433 2.569 10.768 4,3 3,9 4,7 14,6 11,4 14,5 35,5 27,5 35,1 2,2 1,7 2,5 2,7 2,2 3,1 744 307 2,1 1,6 827 642 184 2,1 2,0 2,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 4e kwartaal* 11.895 12.065 9.341 9.502 2.554 2.563 11.682 3,1 2,4 3,4 15,9 12,5 15,6 34,5 27,1 33,9 0,8 0,2 1,1 -0,7 -1,3 -0,4 750 345 2,2 3,8 833 647 186 2,1 2,0 2,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018* 47.696 37.581 10.115 47.179 4,0 3,5 4,3 64,1 50,5 63,4 36,5 28,8 36,1 1,8 1,3 2,1 2,1 1,6 2,4 744 1.306 2,2 1,9 826 642 184 2,1 2,0 2,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 1e kwartaal* 11.902 12.360 9.282 9.728 2.620 2.632 11.782 5,0 4,8 4,7 15,7 12,2 15,5 34,5 26,9 34,1 2,1 1,8 1,7 3,2 2,9 2,8 759 345 2,9 1,8 841 654 188 2,7 2,6 3,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 2e kwartaal* 14.245 12.449 11.418 9.789 2.827 2.661 14.094 4,9 4,6 4,6 18,7 15,0 18,5 43,7 35,0 43,2 2,4 2,0 2,1 1,2 0,9 0,9 762 326 2,5 3,7 847 657 190 2,3 2,2 2,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 3e kwartaal* 11.401 12.571 8.876 9.901 2.525 2.670 11.282 4,6 4,9 4,7 15,0 11,7 14,9 35,9 27,9 35,5 2,5 2,8 2,6 1,2 1,5 1,3 760 318 2,1 3,4 843 653 189 1,9 1,8 2,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 4e kwartaal* 12.491 12.679 9.789 9.961 2.702 2.718 12.330 5,0 4,8 5,5 16,4 12,8 16,1 35,8 28,0 35,3 3,1 2,9 3,7 3,7 3,5 4,2 763 349 1,8 1,2 847 657 190 1,7 1,5 2,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019* 50.039 39.365 10.674 49.488 4,9 4,7 4,9 65,7 51,7 65,0 37,4 29,4 37,0 2,5 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4 761 1.338 2,3 2,5 845 655 189 2,2 2,0 2,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 1e kwartaal* 12.341 12.802 9.546 10.000 2.795 2.801 12.142 3,7 2,9 3,1 16,2 12,5 15,9 35,8 27,7 35,2 3,2 2,3 2,6 3,7 2,8 3,1 763 345 0,5 0,0 846 656 190 0,5 0,3 1,3
C Industrie 2018 1e kwartaal* 10.147 10.537 7.938 8.314 2.209 2.223 10.067 4,8 4,4 4,8 15,1 11,8 15,0 33,0 25,8 32,7 2,7 2,3 2,7 4,4 4,0 4,4 673 308 2,1 0,4 749 582 168 2,0 1,9 2,4
C Industrie 2018 2e kwartaal* 12.196 10.622 9.823 8.385 2.373 2.236 12.093 4,1 3,8 4,4 18,0 14,5 17,8 42,7 34,4 42,4 1,9 1,6 2,1 2,5 2,2 2,7 679 285 2,2 1,6 757 587 170 2,2 2,0 2,7
C Industrie 2018 3e kwartaal* 9.745 10.747 7.575 8.452 2.170 2.295 9.622 4,4 4,0 4,7 14,4 11,2 14,2 35,0 27,2 34,5 2,2 1,9 2,6 2,8 2,5 3,1 679 279 2,1 1,5 756 586 170 2,1 1,9 2,6
C Industrie 2018 4e kwartaal* 10.607 10.810 8.332 8.530 2.275 2.280 10.397 2,8 2,2 3,1 15,5 12,2 15,2 33,9 26,6 33,2 0,5 0,0 0,9 -1,0 -1,6 -0,7 685 313 2,3 3,9 763 591 172 2,2 2,0 2,7
C Industrie 2018* 42.695 33.668 9.027 42.179 4,0 3,6 4,3 62,9 49,6 62,1 36,0 28,4 35,6 1,8 1,4 2,0 2,1 1,7 2,4 679 1.185 2,2 1,9 756 586 170 2,1 2,0 2,6
C Industrie 2019 1e kwartaal* 10.659 11.054 8.323 8.707 2.336 2.347 10.539 5,0 4,8 4,7 15,4 12,0 15,2 34,0 26,6 33,6 2,0 1,8 1,7 3,1 2,9 2,8 693 313 3,0 1,9 770 597 173 2,8 2,6 3,3
C Industrie 2019 2e kwartaal* 12.825 11.171 10.282 8.782 2.543 2.390 12.678 5,2 4,7 4,9 18,4 14,8 18,2 43,3 34,7 42,8 2,5 2,1 2,2 1,3 0,9 1,0 696 296 2,6 3,8 775 600 175 2,4 2,3 2,9
C Industrie 2019 3e kwartaal* 10.244 11.296 7.980 8.897 2.264 2.399 10.126 5,0 5,2 5,1 14,8 11,5 14,6 35,5 27,6 35,1 2,8 3,0 2,9 1,4 1,6 1,5 694 289 2,2 3,6 772 597 175 2,0 1,8 2,5
C Industrie 2019 4e kwartaal* 11.147 11.376 8.726 8.942 2.421 2.434 10.986 5,1 4,7 5,7 16,0 12,5 15,7 35,1 27,5 34,6 3,1 2,8 3,7 3,6 3,3 4,2 697 318 1,9 1,4 776 600 176 1,7 1,6 2,3
C Industrie 2019* 44.875 35.311 9.564 44.329 5,1 4,9 5,1 64,6 50,8 63,8 36,9 29,0 36,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,2 2,4 695 1.216 2,4 2,6 773 599 175 2,2 2,1 2,8
C Industrie 2020 1e kwartaal* 11.117 11.513 8.600 8.990 2.517 2.523 10.918 4,3 3,3 3,6 16,0 12,4 15,7 35,5 27,4 34,8 3,8 2,8 3,1 4,3 3,3 3,6 696 313 0,5 0,0 774 599 175 0,5 0,3 1,1
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* 4.192 4.383 3.244 3.423 948 960 4.181 5,5 5,0 5,6 14,7 11,4 14,7 32,3 25,0 32,2 2,1 1,7 2,2 4,4 4,0 4,5 285 130 3,2 1,0 310 273 37 3,3 3,1 4,9
F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal* 4.909 4.431 3.893 3.464 1.016 967 4.889 5,3 5,3 5,2 16,9 13,4 16,8 38,8 30,8 38,6 1,9 1,9 1,9 2,3 2,2 2,2 290 126 3,3 3,0 316 278 38 3,3 3,1 5,2
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal* 4.303 4.524 3.338 3.533 965 991 4.295 6,1 5,8 6,4 14,7 11,4 14,7 34,3 26,6 34,2 2,4 2,1 2,6 2,1 1,8 2,3 292 125 3,7 4,0 318 280 38 3,6 3,3 5,4
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal* 4.520 4.589 3.526 3.585 994 1.004 4.516 5,7 5,5 5,8 15,3 11,9 15,3 32,3 25,2 32,3 1,8 1,6 1,9 -0,1 -0,2 0,0 296 140 3,9 5,8 322 283 39 3,8 3,4 6,1
F Bouwnijverheid 2018* 17.924 14.001 3.923 17.881 5,6 5,4 5,7 61,7 48,2 61,5 34,4 26,8 34,3 2,0 1,8 2,1 2,1 1,9 2,2 291 522 3,5 3,4 316 279 38 3,5 3,3 5,4
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal* 4.441 4.647 3.445 3.636 996 1.011 4.429 5,9 6,2 5,9 15,0 11,6 14,9 32,3 25,0 32,2 1,7 2,0 1,7 0,0 0,2 0,0 296 138 4,1 6,0 322 283 39 4,0 3,7 6,0
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal* 5.230 4.718 4.147 3.687 1.083 1.031 5.210 6,5 6,5 6,6 17,3 13,7 17,2 39,0 30,9 38,8 2,1 2,1 2,1 0,4 0,4 0,5 303 134 4,4 6,1 329 289 40 4,1 3,8 5,9
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal* 4.543 4.776 3.520 3.727 1.023 1.049 4.533 5,6 5,5 5,6 15,0 11,6 15,0 34,8 27,0 34,7 1,7 1,6 1,7 1,5 1,3 1,4 303 131 3,8 4,1 329 289 40 3,7 3,4 6,2
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal* 4.758 4.833 3.705 3.769 1.053 1.064 4.754 5,3 5,1 5,3 15,6 12,2 15,6 33,2 25,8 33,1 2,1 1,9 2,1 2,7 2,5 2,7 305 143 3,1 2,5 332 291 41 3,2 2,8 6,2
F Bouwnijverheid 2019* 18.972 14.817 4.155 18.926 5,9 5,8 5,9 62,9 49,1 62,7 34,8 27,1 34,7 1,9 1,9 1,9 1,2 1,2 1,2 302 546 3,9 4,6 328 288 40 3,7 3,4 6,1
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal* 4.699 4.915 3.624 3.824 1.075 1.091 4.678 5,8 5,2 5,6 15,4 11,9 15,4 33,0 25,4 32,8 3,0 2,4 2,8 2,2 1,7 2,1 305 142 2,7 3,5 332 290 41 3,0 2,6 5,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 1e kwartaal* 17.445 18.229 13.820 14.530 3.625 3.700 17.331 5,6 5,0 5,6 12,1 9,6 12,0 26,2 20,7 26,0 1,5 0,9 1,6 3,4 2,8 3,5 1.443 667 4,0 2,1 2.149 1.211 939 3,4 3,3 3,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 2e kwartaal* 21.030 18.480 17.024 14.748 4.006 3.732 20.878 5,6 5,3 5,5 14,2 11,5 14,1 33,5 27,1 33,2 1,7 1,4 1,7 2,6 2,4 2,6 1.485 629 3,8 2,9 2.198 1.234 964 3,3 3,1 3,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 3e kwartaal* 17.501 18.707 13.853 14.920 3.648 3.787 17.364 5,4 5,1 5,3 11,6 9,2 11,5 27,8 22,0 27,6 1,8 1,6 1,7 2,4 2,2 2,3 1.506 628 3,5 2,9 2.206 1.236 970 3,0 2,8 3,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 4e kwartaal* 18.326 18.910 14.546 15.055 3.780 3.855 18.242 5,3 5,1 5,4 12,3 9,7 12,2 26,7 21,2 26,5 1,8 1,6 1,9 0,7 0,5 0,7 1.492 687 3,5 4,6 2.209 1.241 968 3,1 2,9 3,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 74.302 59.243 15.059 73.815 5,5 5,1 5,5 50,1 40,0 49,8 28,5 22,7 28,3 1,7 1,4 1,7 2,3 2,0 2,3 1.482 2.611 3,7 3,1 2.191 1.230 960 3,2 3,0 3,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 1e kwartaal* 18.375 19.182 14.496 15.239 3.879 3.943 18.253 5,3 4,9 5,3 12,4 9,8 12,3 27,1 21,4 26,9 2,4 2,0 2,4 3,6 3,1 3,5 1.485 678 2,9 1,7 2.206 1.242 964 2,6 2,6 2,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 2e kwartaal* 22.013 19.353 17.718 15.355 4.295 3.998 21.868 4,7 4,1 4,8 14,4 11,6 14,3 33,8 27,2 33,6 1,8 1,2 1,9 1,0 0,4 1,0 1.527 652 2,8 3,7 2.247 1.262 985 2,2 2,3 2,1
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 3e kwartaal* 18.273 19.539 14.380 15.493 3.893 4.046 18.138 4,4 3,8 4,5 11,9 9,3 11,8 28,3 22,3 28,1 2,2 1,6 2,2 1,8 1,2 1,8 1.539 645 2,2 2,6 2.243 1.259 984 1,7 1,9 1,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 4e kwartaal* 19.124 19.730 15.128 15.647 3.996 4.084 19.037 4,4 4,0 4,4 12,6 9,9 12,5 27,4 21,7 27,3 2,4 2,0 2,4 2,9 2,6 2,9 1.521 697 1,9 1,4 2.238 1.259 980 1,3 1,4 1,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2019* 77.785 61.722 16.063 77.296 4,7 4,2 4,7 51,2 40,7 50,9 29,1 23,1 28,9 2,2 1,7 2,2 2,3 1,8 2,4 1.518 2.671 2,4 2,3 2.234 1.255 978 2,0 2,0 1,8
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 1e kwartaal* 19.044 19.870 14.947 15.709 4.097 4.160 18.574 3,6 3,1 1,8 12,7 9,9 12,4 28,7 22,5 28,0 2,4 1,9 0,5 6,0 5,5 4,1 1.503 663 1,2 -2,2 2.218 1.257 961 0,5 1,2 -0,3
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal* 4.426 4.487 3.621 3.685 805 802 4.389 6,4 5,7 6,5 18,5 15,1 18,3 39,7 32,5 39,4 1,8 1,1 1,9 3,8 3,1 3,9 240 111 4,6 2,5 268 195 73 4,2 4,0 4,7
J Informatie en communicatie 2018 2e kwartaal* 5.098 4.570 4.259 3.764 839 805 5.037 7,0 6,8 7,1 21,0 17,5 20,7 49,7 41,5 49,1 2,2 2,0 2,3 2,9 2,7 3,0 243 103 4,7 4,0 272 198 74 4,4 4,1 5,1
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal* 4.359 4.698 3.559 3.864 800 834 4.311 7,9 7,8 7,9 17,9 14,6 17,7 43,3 35,4 42,8 3,2 3,1 3,1 3,8 3,7 3,8 243 101 4,6 3,9 271 197 74 4,4 4,0 5,4
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal* 4.597 4.741 3.768 3.908 829 833 4.552 6,3 6,2 6,3 18,5 15,2 18,4 40,2 32,9 39,8 1,5 1,4 1,6 -0,4 -0,5 -0,4 248 114 4,7 6,7 277 201 76 4,3 3,9 5,2
J Informatie en communicatie 2018* 18.480 15.207 3.273 18.289 6,9 6,6 6,9 75,9 62,5 75,1 43,1 35,4 42,6 2,2 1,9 2,2 2,5 2,2 2,5 243 429 4,6 4,3 272 198 74 4,3 4,0 5,1
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal* 4.790 4.855 3.914 3.982 876 874 4.744 8,2 8,1 8,1 19,2 15,7 19,0 41,8 34,2 41,4 3,9 3,8 3,8 5,3 5,2 5,2 250 114 4,2 2,8 278 202 76 3,7 3,5 4,2
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal* 5.507 4.933 4.577 4.042 930 891 5.445 8,0 7,4 8,1 21,7 18,1 21,5 50,9 42,3 50,3 3,6 3,1 3,7 2,4 1,9 2,5 253 108 4,2 5,4 282 205 78 3,9 3,7 4,4
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal* 4.630 4.989 3.758 4.080 872 909 4.581 6,3 5,6 6,4 18,4 14,9 18,2 43,9 35,6 43,4 2,3 1,7 2,4 1,4 0,7 1,4 252 106 3,9 4,9 281 204 77 3,5 3,3 4,1
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal* 4.891 5.050 3.981 4.137 910 913 4.843 6,3 5,6 6,3 19,1 15,6 18,9 41,7 33,9 41,3 3,0 2,3 3,0 3,7 3,0 3,7 256 117 3,2 2,5 286 207 79 3,1 2,9 3,9
J Informatie en communicatie 2019* 19.818 16.230 3.588 19.613 7,2 6,7 7,2 78,4 64,2 77,6 44,5 36,4 44,0 3,2 2,8 3,2 3,3 2,8 3,3 253 446 3,9 3,8 282 204 77 3,5 3,3 4,1
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal* 5.048 5.114 4.133 4.199 915 915 4.978 5,4 5,6 4,9 19,5 15,9 19,2 42,1 34,4 41,5 1,5 1,7 1,1 0,6 0,8 0,1 259 120 3,8 4,8 288 209 79 3,8 3,5 4,5
K Financiële dienstverlening 2018 1e kwartaal* 4.305 4.341 3.360 3.401 945 940 4.305 -1,9 -0,2 -1,8 23,2 18,1 23,2 51,2 39,9 51,2 0,8 2,5 0,9 1,9 3,6 2,0 186 84 -2,7 -3,8 209 116 93 -2,8 -2,1 -3,6
K Financiële dienstverlening 2018 2e kwartaal* 4.702 4.341 3.740 3.399 962 942 4.697 -1,8 -0,3 -1,9 25,4 20,2 25,4 61,9 49,2 61,8 0,6 2,1 0,5 1,0 2,5 0,9 185 76 -2,4 -2,8 208 116 93 -2,4 -1,9 -3,1
K Financiële dienstverlening 2018 3e kwartaal* 3.871 4.317 2.961 3.369 910 948 3.871 -2,1 -0,3 -1,9 21,2 16,2 21,2 52,2 39,9 52,2 -0,1 1,7 0,0 0,1 1,9 0,2 183 74 -2,0 -2,1 205 114 91 -2,0 -1,4 -2,7
K Financiële dienstverlening 2018 4e kwartaal* 4.435 4.307 3.483 3.365 952 942 4.439 -1,0 0,8 -1,5 24,3 19,1 24,3 54,4 42,7 54,4 0,3 2,2 -0,2 -1,8 0,0 -2,3 183 82 -1,3 0,8 206 114 91 -1,4 -0,7 -2,2
K Financiële dienstverlening 2018* 17.313 13.544 3.769 17.312 -1,7 0,0 -1,8 94,1 73,6 94,1 54,8 42,9 54,8 0,4 2,1 0,3 0,3 2,0 0,2 184 316 -2,1 -2,0 207 115 92 -2,2 -1,5 -2,9
K Financiële dienstverlening 2019 1e kwartaal* 4.332 4.361 3.414 3.452 918 909 4.333 0,6 1,6 0,6 23,6 18,6 23,6 52,5 41,3 52,5 1,7 2,7 1,8 2,5 3,5 2,5 184 83 -1,1 -1,9 207 115 92 -1,1 -1,0 -1,4
K Financiële dienstverlening 2019 2e kwartaal* 4.604 4.271 3.668 3.356 936 915 4.601 -2,1 -1,9 -2,0 25,1 20,0 25,1 60,0 47,8 59,9 -1,3 -1,1 -1,2 -3,1 -2,9 -3,0 183 77 -0,8 1,1 207 115 92 -0,8 -0,6 -1,0
K Financiële dienstverlening 2019 3e kwartaal* 3.986 4.441 3.105 3.521 881 920 3.984 3,0 4,8 2,9 21,9 17,1 21,9 53,0 41,3 53,0 3,3 5,2 3,3 1,6 3,5 1,6 182 75 -0,3 1,3 205 114 91 -0,3 0,0 -0,6
K Financiële dienstverlening 2019 4e kwartaal* 4.667 4.521 3.700 3.563 967 958 4.669 5,2 6,2 5,2 25,3 20,1 25,3 56,4 44,7 56,4 4,1 5,1 4,0 3,8 4,8 3,7 185 83 1,1 1,4 208 116 92 1,1 1,5 0,7
K Financiële dienstverlening 2019* 17.589 13.887 3.702 17.587 1,6 2,5 1,6 95,9 75,7 95,9 55,4 43,8 55,4 1,9 2,8 1,9 1,2 2,1 1,2 183 317 -0,3 0,4 207 115 91 -0,3 0,0 -0,6
K Financiële dienstverlening 2020 1e kwartaal* 4.466 4.494 3.502 3.543 964 951 4.471 3,1 2,6 3,2 23,9 18,7 23,9 53,1 41,7 53,2 1,5 1,0 1,5 1,3 0,8 1,4 187 84 1,6 1,8 210 117 92 1,4 2,1 0,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 1e kwartaal* 878 915 681 716 197 199 878 4,2 4,2 4,3 16,3 12,7 16,3 37,2 28,9 37,2 3,3 3,4 3,5 5,2 5,2 5,3 54 24 0,8 -0,9 66 34 32 0,4 0,1 0,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 2e kwartaal* 1.058 929 846 727 212 202 1.058 4,9 5,1 5,0 19,5 15,6 19,5 49,0 39,2 49,0 4,0 4,2 4,1 5,0 5,2 5,1 54 22 0,9 -0,1 67 34 33 0,4 0,4 0,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 3e kwartaal* 854 932 658 728 196 204 853 3,9 3,3 3,9 15,7 12,1 15,7 40,0 30,8 39,9 2,4 1,8 2,4 3,1 2,5 3,1 54 21 1,4 0,8 67 34 33 0,9 0,7 1,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 4e kwartaal* 928 944 722 738 206 206 930 4,0 3,6 4,1 16,9 13,2 17,0 38,8 30,2 38,9 2,2 1,9 2,3 0,6 0,2 0,7 55 24 1,7 3,4 67 35 33 1,0 0,9 1,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 3.718 2.907 811 3.719 4,3 4,1 4,4 68,5 53,6 68,5 41,1 32,1 41,1 3,0 2,9 3,1 3,5 3,3 3,5 54 90 1,2 0,8 67 34 32 0,7 0,5 0,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal* 915 950 708 741 207 209 915 4,2 3,9 4,2 16,7 12,9 16,7 38,5 29,8 38,5 2,0 1,7 2,0 3,4 3,1 3,4 55 24 2,2 0,8 67 34 33 1,9 1,5 2,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal* 1.092 959 872 750 220 209 1.092 3,4 3,2 3,4 19,7 15,7 19,7 48,5 38,7 48,5 1,1 0,9 1,1 -1,0 -1,2 -1,0 55 23 2,2 4,4 68 35 33 1,9 1,4 2,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal* 895 977 691 764 204 213 895 4,6 4,9 4,7 16,1 12,5 16,1 40,4 31,2 40,4 2,6 2,9 2,7 0,9 1,2 1,1 55 22 1,9 3,6 68 35 33 1,7 1,4 2,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal* 970 990 754 773 216 217 972 4,6 4,5 4,6 17,3 13,5 17,4 39,7 30,9 39,8 2,4 2,3 2,4 2,5 2,3 2,5 56 24 2,1 2,1 69 35 34 2,2 1,7 2,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 3.872 3.025 847 3.874 4,2 4,0 4,2 69,9 54,6 69,9 41,7 32,6 41,7 2,0 1,9 2,0 1,4 1,3 1,5 55 93 2,1 2,7 68 35 33 1,9 1,5 2,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal* 982 1.015 760 792 222 224 974 7,4 7,5 6,5 17,2 13,3 17,1 39,7 30,7 39,4 3,2 3,2 2,3 3,1 3,1 2,2 57 25 4,1 4,2 70 36 34 4,1 3,8 4,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 1e kwartaal* 16.187 16.905 13.023 13.636 3.164 3.269 16.051 7,6 7,0 7,6 13,6 10,9 13,4 29,4 23,7 29,2 0,9 0,4 0,9 3,1 2,5 3,0 1.194 550 6,6 4,4 1.621 948 673 5,8 5,8 5,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 2e kwartaal* 18.962 17.098 15.467 13.788 3.495 3.310 18.789 6,6 6,2 6,6 15,1 12,3 14,9 35,5 29,0 35,2 1,1 0,7 1,0 2,2 1,8 2,1 1.258 534 5,5 4,4 1.692 991 701 4,6 4,5 4,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 3e kwartaal* 16.426 17.432 13.154 14.082 3.272 3.350 16.260 6,9 6,5 6,9 12,9 10,3 12,7 30,7 24,6 30,4 1,9 1,6 1,9 2,4 2,1 2,5 1.278 535 4,8 4,3 1.727 1.011 716 3,7 3,5 4,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 4e kwartaal* 17.349 17.523 13.938 14.097 3.411 3.426 17.193 5,7 5,3 5,7 13,6 10,9 13,5 29,6 23,8 29,3 1,8 1,5 1,8 1,6 1,2 1,5 1.273 586 3,8 4,1 1.728 1.011 717 3,3 3,1 3,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 68.924 55.582 13.342 68.293 6,7 6,3 6,6 55,1 44,4 54,6 31,3 25,2 31,0 1,4 1,1 1,4 2,3 1,9 2,3 1.251 2.205 5,1 4,3 1.692 990 702 4,3 4,2 4,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 1e kwartaal* 17.052 17.781 13.677 14.312 3.375 3.470 16.892 5,3 5,0 5,2 13,9 11,2 13,8 30,4 24,3 30,1 2,8 2,5 2,7 3,2 2,9 3,1 1.224 562 2,5 2,1 1.658 967 691 2,3 2,0 2,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 2e kwartaal* 19.905 17.942 16.183 14.422 3.722 3.519 19.720 5,0 4,6 5,0 15,5 12,6 15,4 36,2 29,4 35,9 3,0 2,7 3,0 1,9 1,5 1,9 1.281 550 1,9 3,1 1.715 999 716 1,4 0,9 2,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 3e kwartaal* 16.988 18.051 13.500 14.470 3.488 3.581 16.827 3,4 2,6 3,5 13,2 10,5 13,1 31,5 25,1 31,2 2,6 1,8 2,7 2,6 1,9 2,7 1.288 539 0,8 0,8 1.733 1.011 722 0,3 0,0 0,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 4e kwartaal* 18.056 18.237 14.441 14.598 3.615 3.639 17.896 4,1 3,6 4,1 14,1 11,3 14,0 30,7 24,5 30,4 3,5 3,0 3,5 3,6 3,1 3,6 1.280 589 0,5 0,5 1.723 1.005 718 -0,3 -0,6 0,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2019* 72.001 57.801 14.200 71.335 4,5 4,0 4,5 56,8 45,6 56,2 32,1 25,8 31,9 3,0 2,6 3,0 2,9 2,4 2,9 1.268 2.240 1,4 1,6 1.708 996 712 0,9 0,5 1,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 1e kwartaal* 17.638 18.378 13.996 14.641 3.642 3.737 17.393 3,4 2,3 2,9 14,5 11,5 14,3 31,5 25,0 31,0 4,1 3,1 3,7 3,7 2,6 3,2 1.215 560 -0,7 -0,3 1.631 951 680 -1,6 -1,6 -1,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 1e kwartaal* 4.884 5.369 3.896 4.288 988 1.081 4.821 12,6 12,0 12,5 9,3 7,5 9,2 20,3 16,2 20,0 1,8 1,2 1,7 4,1 3,5 4,0 522 241 10,6 8,1 771 467 303 8,8 8,3 9,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 2e kwartaal* 5.981 5.449 4.812 4.358 1.169 1.090 5.907 10,6 10,3 10,4 10,4 8,4 10,3 24,3 19,6 24,0 2,8 2,5 2,6 4,0 3,8 3,9 573 246 7,6 6,3 824 500 324 6,3 5,6 7,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 3e kwartaal* 5.437 5.533 4.338 4.434 1.099 1.099 5.366 10,0 9,8 9,8 9,2 7,3 9,1 21,6 17,3 21,4 3,5 3,2 3,3 3,8 3,5 3,6 592 251 6,3 6,0 859 520 339 4,5 3,5 6,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 4e kwartaal* 5.541 5.483 4.413 4.368 1.128 1.115 5.474 5,7 5,4 5,6 9,6 7,6 9,5 20,7 16,5 20,5 1,7 1,4 1,6 2,4 2,0 2,2 579 267 3,9 3,2 851 514 337 3,5 2,7 4,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 21.843 17.459 4.384 21.568 9,6 9,2 9,4 38,6 30,8 38,1 21,7 17,4 21,5 2,5 2,1 2,3 3,6 3,2 3,4 567 1.005 7,0 5,8 827 501 326 5,6 4,9 6,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 1e kwartaal* 5.104 5.612 4.046 4.459 1.058 1.153 5.029 4,5 3,9 4,3 9,6 7,6 9,5 20,7 16,4 20,4 2,8 2,2 2,6 2,2 1,5 2,0 531 246 1,6 2,3 787 474 313 2,2 1,4 3,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 2e kwartaal* 6.108 5.572 4.886 4.431 1.222 1.141 6.023 2,1 1,5 1,9 10,6 8,5 10,5 24,4 19,6 24,1 1,6 1,0 1,4 0,5 0,0 0,4 576 250 0,5 1,6 828 498 331 0,5 -0,5 2,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 3e kwartaal* 5.469 5.562 4.312 4.405 1.157 1.157 5.396 0,6 -0,6 0,6 9,4 7,4 9,3 22,3 17,6 22,0 2,2 1,0 2,2 3,1 1,9 3,1 582 245 -1,6 -2,4 848 510 337 -1,4 -2,0 -0,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 4e kwartaal* 5.609 5.544 4.431 4.374 1.178 1.170 5.534 1,2 0,4 1,1 9,9 7,8 9,8 21,5 17,0 21,2 3,7 2,9 3,6 3,6 2,7 3,4 565 261 -2,4 -2,3 825 496 329 -3,1 -3,5 -2,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019* 22.290 17.675 4.615 21.982 2,0 1,2 1,9 39,6 31,4 39,0 22,2 17,6 21,9 2,6 1,8 2,5 2,3 1,5 2,2 564 1.003 -0,5 -0,3 822 495 328 -0,5 -1,2 0,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal* 4.998 5.498 3.876 4.282 1.122 1.216 4.895 -2,1 -4,2 -2,7 10,1 7,8 9,9 21,6 16,7 21,1 5,0 2,7 4,4 3,9 1,7 3,3 495 232 -6,8 -5,8 727 440 288 -7,6 -7,3 -8,1
O-Q Overheid en zorg 2018 1e kwartaal* 23.958 26.494 17.502 19.858 6.456 6.636 24.023 4,1 1,9 4,1 13,8 10,1 13,9 33,4 24,4 33,5 2,4 0,3 2,5 3,9 1,8 4,0 1.732 716 1,6 0,1 2.329 692 1.637 1,8 0,4 2,4
O-Q Overheid en zorg 2018 2e kwartaal* 29.087 26.541 22.373 20.132 6.714 6.409 29.146 1,8 0,7 1,8 16,7 12,8 16,7 44,5 34,2 44,6 0,0 -1,1 0,1 0,3 -0,8 0,3 1.744 654 1,7 1,5 2.345 694 1.651 1,9 0,5 2,5
O-Q Overheid en zorg 2018 3e kwartaal* 24.717 27.353 18.498 20.716 6.219 6.637 24.779 5,3 4,5 5,3 14,2 10,7 14,3 38,8 29,0 38,9 3,1 2,4 3,2 2,9 2,2 2,9 1.737 638 2,1 2,3 2.326 683 1.643 2,2 0,8 2,8
O-Q Overheid en zorg 2018 4e kwartaal* 30.369 27.700 23.424 21.030 6.945 6.670 30.483 5,7 5,0 5,6 17,1 13,2 17,2 41,8 32,2 41,9 3,6 2,9 3,5 0,8 0,2 0,7 1.772 727 2,0 4,8 2.374 699 1.676 2,2 0,8 2,8
O-Q Overheid en zorg 2018* 108.131 81.797 26.334 108.431 4,1 3,0 4,2 61,9 46,8 62,1 39,5 29,9 39,7 2,3 1,1 2,3 1,9 0,8 1,9 1.746 2.735 1,8 2,2 2.343 692 1.652 2,0 0,6 2,6
O-Q Overheid en zorg 2019 1e kwartaal* 25.352 27.939 18.797 21.225 6.555 6.714 25.390 5,8 7,4 5,7 14,3 10,6 14,3 34,9 25,8 34,9 3,1 4,6 3,0 4,2 5,8 4,1 1.778 727 2,6 1,5 2.390 701 1.690 2,7 1,3 3,2
O-Q Overheid en zorg 2019 2e kwartaal* 30.821 28.236 23.692 21.411 7.129 6.824 30.857 6,0 5,9 5,9 17,1 13,2 17,1 45,0 34,6 45,1 2,6 2,5 2,5 1,1 1,1 1,0 1.801 685 3,3 4,8 2.415 705 1.710 3,0 1,6 3,6
O-Q Overheid en zorg 2019 3e kwartaal* 25.961 28.742 19.435 21.761 6.526 6.981 26.005 5,0 5,1 4,9 14,5 10,8 14,5 39,0 29,2 39,0 1,6 1,7 1,5 0,5 0,5 0,4 1.795 666 3,3 4,5 2.393 693 1.700 2,9 1,5 3,5
O-Q Overheid en zorg 2019 4e kwartaal* 32.066 29.218 24.593 22.085 7.473 7.134 32.215 5,6 5,0 5,7 17,5 13,4 17,6 42,9 32,9 43,1 2,3 1,7 2,4 2,6 2,0 2,7 1.829 748 3,2 2,9 2.446 711 1.735 3,0 1,8 3,5
O-Q Overheid en zorg 2019* 114.200 86.517 27.683 114.467 5,6 5,8 5,6 63,4 48,0 63,6 40,4 30,6 40,5 2,4 2,6 2,4 2,2 2,3 2,1 1.801 2.827 3,1 3,4 2.411 703 1.709 2,9 1,6 3,5
O-Q Overheid en zorg 2020 1e kwartaal* 27.040 29.706 20.072 22.568 6.968 7.138 27.051 6,7 6,8 6,5 14,8 11,0 14,8 36,4 27,0 36,4 3,6 3,7 3,5 4,4 4,5 4,3 1.831 743 3,0 2,2 2.458 713 1.745 2,8 1,8 3,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 1e kwartaal* 7.522 8.212 5.146 5.822 2.376 2.390 7.579 7,2 2,5 7,2 16,6 11,4 16,8 39,1 26,7 39,4 6,4 1,8 6,4 6,9 2,3 6,9 452 193 0,7 0,2 506 299 207 0,9 -0,2 2,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 2e kwartaal* 8.529 7.986 6.271 5.791 2.258 2.194 8.585 0,5 -2,0 0,6 18,8 13,8 18,9 48,4 35,6 48,7 -0,3 -2,9 -0,3 -1,2 -3,7 -1,1 453 176 0,9 1,7 508 299 209 1,1 0,0 2,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 3e kwartaal* 7.462 8.291 5.290 6.003 2.172 2.289 7.519 5,8 4,2 5,9 16,6 11,8 16,7 43,1 30,5 43,4 4,5 2,9 4,6 3,1 1,5 3,2 449 173 1,2 2,6 502 294 208 1,4 0,3 3,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 4e kwartaal* 9.337 8.332 6.996 6.058 2.341 2.274 9.451 4,7 3,2 4,5 20,5 15,4 20,8 48,6 36,4 49,2 3,6 2,1 3,3 0,0 -1,5 -0,3 455 192 1,1 4,8 512 300 212 1,5 0,3 3,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 32.850 23.703 9.147 33.134 4,4 1,8 4,4 72,6 52,4 73,2 44,7 32,3 45,1 3,4 0,8 3,3 2,0 -0,5 2,0 452 734 1,0 2,3 507 298 209 1,2 0,1 2,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 1e kwartaal* 7.718 8.413 5.462 6.154 2.256 2.258 7.758 2,6 6,1 2,4 16,8 11,9 16,9 40,2 28,4 40,4 1,3 4,8 1,1 2,8 6,3 2,5 458 192 1,3 -0,2 514 300 214 1,7 0,5 3,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 2e kwartaal* 8.902 8.435 6.599 6.169 2.303 2.266 8.944 4,4 5,2 4,2 19,3 14,3 19,4 48,6 36,0 48,9 2,4 3,3 2,2 0,5 1,4 0,4 462 183 1,9 3,8 518 302 217 2,1 1,0 3,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 3e kwartaal* 7.882 8.720 5.639 6.361 2.243 2.360 7.925 5,6 6,6 5,4 17,2 12,3 17,2 43,7 31,2 43,9 3,2 4,1 3,0 1,4 2,3 1,1 460 181 2,4 4,2 512 297 216 2,0 0,7 3,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 4e kwartaal* 9.975 8.853 7.456 6.440 2.519 2.413 10.114 6,8 6,6 7,0 21,4 16,0 21,7 50,6 37,8 51,3 4,4 4,1 4,6 4,0 3,8 4,2 466 197 2,3 2,7 526 305 221 2,7 1,6 4,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 34.477 25.156 9.321 34.741 5,0 6,1 4,9 74,7 54,5 75,3 45,8 33,4 46,1 2,9 4,1 2,8 2,3 3,5 2,2 461 753 2,0 2,6 518 301 217 2,1 0,9 3,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 1e kwartaal* 8.151 8.888 5.798 6.519 2.353 2.369 8.208 5,6 6,2 5,8 17,3 12,3 17,4 40,6 28,9 40,9 2,7 3,2 2,9 1,2 1,7 1,4 471 201 2,8 4,4 530 305 225 3,0 1,6 5,0
P Onderwijs 2018 1e kwartaal* 5.507 6.179 4.016 4.656 1.491 1.523 5.520 1,9 0,9 2,0 14,2 10,4 14,3 34,4 25,1 34,5 0,7 -0,3 0,8 2,7 1,6 2,8 387 160 1,2 -0,8 524 187 337 1,2 0,4 1,6
P Onderwijs 2018 2e kwartaal* 6.932 6.244 5.329 4.722 1.603 1.522 6.943 0,0 -0,8 0,0 17,8 13,7 17,9 47,8 36,8 47,9 -0,9 -1,7 -0,8 0,1 -0,7 0,2 389 145 0,8 -0,2 526 187 339 0,9 0,0 1,3
P Onderwijs 2018 3e kwartaal* 5.901 6.471 4.418 4.897 1.483 1.575 5.911 6,0 5,7 6,1 15,4 11,5 15,4 42,2 31,6 42,3 4,3 4,0 4,4 4,7 4,4 4,8 384 140 1,6 1,2 511 181 330 1,5 0,4 2,1
P Onderwijs 2018 4e kwartaal* 7.238 6.690 5.578 5.063 1.660 1.627 7.247 8,6 8,3 8,6 18,5 14,2 18,5 44,9 34,6 45,0 6,6 6,4 6,6 3,0 2,8 3,0 392 161 1,9 5,4 529 188 341 1,7 0,6 2,3
P Onderwijs 2018* 25.578 19.341 6.237 25.621 4,1 3,5 4,1 65,9 49,8 66,0 42,2 31,9 42,3 2,7 2,1 2,7 2,6 2,1 2,7 388 606 1,4 1,4 523 186 337 1,3 0,3 1,8
P Onderwijs 2019 1e kwartaal* 5.868 6.525 4.291 4.927 1.577 1.597 5.876 6,6 6,9 6,5 14,9 10,9 14,9 36,6 26,7 36,6 4,8 5,0 4,7 6,2 6,5 6,1 394 161 1,7 0,3 532 188 344 1,5 0,6 2,0
P Onderwijs 2019 2e kwartaal* 7.373 6.644 5.632 4.992 1.741 1.652 7.381 6,4 5,7 6,3 18,6 14,2 18,6 49,0 37,4 49,0 4,5 3,8 4,4 2,5 1,8 2,4 396 150 1,8 3,8 535 188 347 1,7 0,6 2,3
P Onderwijs 2019 3e kwartaal* 6.072 6.682 4.507 5.012 1.565 1.670 6.082 2,9 2,0 2,9 15,6 11,6 15,6 42,1 31,2 42,1 1,4 0,5 1,4 -0,4 -1,2 -0,4 390 144 1,5 3,3 519 182 338 1,6 0,4 2,3
P Onderwijs 2019 4e kwartaal* 7.293 6.776 5.555 5.073 1.738 1.702 7.311 0,8 -0,4 0,9 18,4 14,0 18,4 44,9 34,2 45,0 -0,4 -1,5 -0,2 0,1 -1,1 0,2 396 162 1,1 0,7 537 189 348 1,5 0,5 2,0
P Onderwijs 2019* 26.606 19.985 6.621 26.650 4,0 3,3 4,0 67,5 50,7 67,6 43,1 32,4 43,1 2,4 1,8 2,4 2,1 1,4 2,0 394 618 1,5 1,9 531 187 344 1,6 0,5 2,2
P Onderwijs 2020 1e kwartaal* 6.436 7.080 4.728 5.364 1.708 1.717 6.450 9,7 10,2 9,8 16,1 11,8 16,2 39,3 28,9 39,4 8,2 8,7 8,3 7,6 8,1 7,7 399 164 1,4 2,0 542 190 352 1,7 1,0 2,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 1e kwartaal* 10.929 12.103 8.340 9.380 2.589 2.723 10.924 3,1 2,1 3,2 12,2 9,3 12,2 30,0 22,9 30,0 0,9 -0,1 1,0 2,6 1,5 2,7 893 364 2,2 0,5 1.299 206 1.092 2,4 1,4 2,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 2e kwartaal* 13.626 12.312 10.773 9.620 2.853 2.692 13.618 3,5 3,1 3,5 15,1 11,9 15,1 41,0 32,4 41,0 0,9 0,5 0,9 1,4 1,0 1,4 902 332 2,6 2,1 1.311 208 1.103 2,7 1,8 2,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 3e kwartaal* 11.354 12.590 8.790 9.817 2.564 2.774 11.349 4,5 4,2 4,5 12,6 9,7 12,6 35,0 27,1 35,0 1,8 1,5 1,8 1,8 1,5 1,9 904 324 2,6 2,6 1.312 208 1.104 2,8 2,0 3,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 4e kwartaal* 13.794 12.678 10.850 9.909 2.944 2.769 13.785 4,8 4,5 4,8 14,9 11,7 14,9 36,9 29,0 36,9 2,3 1,9 2,2 0,2 -0,1 0,2 925 374 2,5 4,6 1.333 210 1.123 2,7 1,6 2,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 49.703 38.753 10.950 49.676 4,0 3,5 4,0 54,9 42,8 54,8 35,6 27,8 35,6 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 906 1.394 2,5 2,4 1.314 208 1.106 2,7 1,7 2,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 1e kwartaal* 11.766 13.002 9.044 10.143 2.722 2.858 11.756 7,7 8,5 7,6 12,7 9,8 12,7 31,4 24,1 31,4 3,8 4,6 3,8 4,6 5,3 4,5 926 375 3,7 3,0 1.344 212 1.131 3,5 3,0 3,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 2e kwartaal* 14.546 13.157 11.461 10.251 3.085 2.906 14.532 6,7 6,4 6,7 15,4 12,1 15,4 41,4 32,6 41,4 2,0 1,7 2,0 0,9 0,6 0,9 943 351 4,6 5,7 1.361 215 1.146 3,8 3,4 3,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 3e kwartaal* 12.007 13.340 9.289 10.389 2.718 2.951 11.998 5,7 5,7 5,7 12,7 9,8 12,7 35,2 27,2 35,1 1,1 1,0 1,0 0,5 0,4 0,5 945 341 4,6 5,2 1.361 215 1.146 3,8 3,6 3,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 4e kwartaal* 14.798 13.590 11.582 10.571 3.216 3.019 14.790 7,3 6,7 7,3 15,3 12,0 15,3 38,1 29,8 38,1 2,6 2,1 2,7 3,2 2,7 3,2 967 389 4,5 4,0 1.383 218 1.165 3,8 3,4 3,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019* 53.117 41.376 11.741 53.076 6,9 6,8 6,8 56,2 43,8 56,1 36,5 28,4 36,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 946 1.456 4,4 4,4 1.362 215 1.147 3,7 3,3 3,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 1e kwartaal* 12.453 13.738 9.546 10.686 2.907 3.052 12.393 5,8 5,5 5,4 13,0 9,9 12,9 32,9 25,2 32,7 2,0 1,7 1,6 4,7 4,4 4,3 961 379 3,7 1,1 1.387 218 1.169 3,2 2,7 3,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 1e kwartaal* 2.271 2.424 1.820 1.962 451 462 2.265 5,4 5,2 5,4 12,0 9,6 12,0 27,2 21,8 27,1 1,3 1,2 1,3 2,7 2,5 2,7 189 84 4,0 2,6 311 120 191 3,2 3,0 3,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 2e kwartaal* 2.735 2.452 2.236 1.986 499 466 2.727 5,1 4,8 5,0 14,2 11,6 14,1 35,1 28,7 35,0 1,2 1,0 1,2 1,7 1,5 1,7 193 78 3,8 3,2 319 123 197 2,8 2,7 2,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 3e kwartaal* 2.334 2.490 1.886 2.021 448 470 2.327 5,8 5,9 6,0 12,1 9,7 12,0 30,3 24,4 30,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,7 194 77 3,4 3,3 318 122 196 2,6 2,5 2,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 4e kwartaal* 2.541 2.513 2.063 2.035 478 478 2.533 5,3 5,4 5,0 13,1 10,6 13,0 29,7 24,1 29,6 2,0 2,1 1,7 0,4 0,5 0,1 194 86 3,2 4,9 320 123 196 2,2 2,1 2,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 9.881 8.005 1.876 9.852 5,4 5,3 5,3 51,4 41,6 51,2 30,5 24,7 30,4 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 192 324 3,6 3,5 317 122 195 2,7 2,6 2,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 1e kwartaal* 2.411 2.572 1.929 2.079 482 494 2.407 6,1 6,0 6,2 12,5 10,0 12,5 28,4 22,8 28,4 3,7 3,5 3,8 4,6 4,5 4,7 193 85 2,3 1,4 317 122 195 1,9 1,8 1,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 2e kwartaal* 2.883 2.589 2.350 2.091 533 498 2.877 5,3 5,0 5,4 14,5 11,8 14,5 35,5 28,9 35,4 2,3 2,0 2,4 1,1 0,8 1,2 199 81 3,0 4,2 326 125 201 2,1 2,2 2,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 3e kwartaal* 2.463 2.628 1.980 2.121 483 506 2.458 5,5 5,0 5,6 12,4 10,0 12,4 30,9 24,9 30,9 2,7 2,2 2,8 2,3 1,8 2,4 199 80 2,7 3,1 324 124 199 1,9 2,0 1,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 4e kwartaal* 2.702 2.669 2.188 2.155 514 514 2.697 6,4 6,1 6,6 13,6 11,0 13,5 30,9 25,1 30,9 3,7 3,4 3,8 4,3 3,9 4,4 199 87 2,6 2,1 329 126 202 2,8 2,5 2,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019* 10.459 8.447 2.012 10.439 5,8 5,5 5,9 52,9 42,8 52,8 31,4 25,4 31,4 3,1 2,8 3,2 3,1 2,8 3,2 198 333 2,7 2,7 324 125 199 2,2 2,1 2,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 1e kwartaal* 2.518 2.687 2.015 2.172 503 515 2.477 4,5 4,5 3,0 12,7 10,2 12,5 29,6 23,7 29,1 2,1 2,1 0,6 4,0 4,0 2,5 198 85 2,3 0,5 323 125 199 1,9 2,3 1,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens