Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

Activiteit watersportclubs Perioden Watersportclubs (aantal) Ledental naar leeftijd Totaal leden (x 1 000) Ledental naar leeftijd Leden jonger dan 18 jaar (% van totaal aantal leden) Gemiddeld ledental (aantal)
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 1997 950 170 8 180
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2000 1.070 185 8 175
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2003 1.080 184 9 170
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2006 1.050 178 10 170
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2009 1.105 183 10 165
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2012 1.110 181 9 165
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2015 1.125 181 8 160
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2018 1.145 191 8 165
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2020* 1.140 195 9 170
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2021* 1.160 197 8 170
Kanovaren en/of roeien 1997 185 25 10 145
Kanovaren en/of roeien 2000 240 36 10 150
Kanovaren en/of roeien 2003 245 36 8 145
Kanovaren en/of roeien 2006 265 33 9 125
Kanovaren en/of roeien 2009 300 40 10 135
Kanovaren en/of roeien 2012 280 41 10 150
Kanovaren en/of roeien 2015 260 39 11 150
Kanovaren en/of roeien 2018 295 41 8 135
Kanovaren en/of roeien 2020* 270 43 5 160
Kanovaren en/of roeien 2021* 270 38 6 140
Zeilen en/of surfen 1997 210 30 8 155
Zeilen en/of surfen 2000 220 30 12 135
Zeilen en/of surfen 2003 225 30 15 135
Zeilen en/of surfen 2006 205 29 15 140
Zeilen en/of surfen 2009 230 32 13 140
Zeilen en/of surfen 2012 225 32 9 145
Zeilen en/of surfen 2015 195 31 8 160
Zeilen en/of surfen 2018 200 26 8 130
Zeilen en/of surfen 2020* 205 30 12 150
Zeilen en/of surfen 2021* 210 34 10 160
Zeilen en motorbootvaren 1997 250 50 4 185
Zeilen en motorbootvaren 2000 285 57 4 200
Zeilen en motorbootvaren 2003 290 63 5 220
Zeilen en motorbootvaren 2006 250 54 6 215
Zeilen en motorbootvaren 2009 235 47 6 200
Zeilen en motorbootvaren 2012 220 45 7 205
Zeilen en motorbootvaren 2015 235 38 5 165
Zeilen en motorbootvaren 2018 195 36 4 185
Zeilen en motorbootvaren 2020* 185 31 3 170
Zeilen en motorbootvaren 2021* 170 32 4 190
Motorbootvaren en/of waterskiën 1997 105 10 2 110
Motorbootvaren en/of waterskiën 2000 155 15 5 95
Motorbootvaren en/of waterskiën 2003 160 15 4 95
Motorbootvaren en/of waterskiën 2006 165 14 4 85
Motorbootvaren en/of waterskiën 2009 165 18 10 105
Motorbootvaren en/of waterskiën 2012 175 17 6 100
Motorbootvaren en/of waterskiën 2015 185 15 1 80
Motorbootvaren en/of waterskiën 2018 140 13 4 95
Motorbootvaren en/of waterskiën 2020* 125 12 4 100
Motorbootvaren en/of waterskiën 2021* 140 16 5 115
Overig of andere combinaties watersport 1997 200 55 11 275
Overig of andere combinaties watersport 2000 170 48 10 285
Overig of andere combinaties watersport 2003 165 41 12 255
Overig of andere combinaties watersport 2006 175 49 13 280
Overig of andere combinaties watersport 2009 175 47 11 270
Overig of andere combinaties watersport 2012 210 45 11 215
Overig of andere combinaties watersport 2015 255 58 11 230
Overig of andere combinaties watersport 2018 315 74 11 235
Overig of andere combinaties watersport 2020* 355 79 12 225
Overig of andere combinaties watersport 2021* 370 77 11 210
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de clubs wordt informatie over hun leden gepresenteerd. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar tak(ken) van watersport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Nieuwe gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Watersportclubs
Sportclubs waarvan de leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorbootvaren, suppen, surfen of waterskiën. Watersportclubs kunnen bovendien het beheer voeren over één of meer jachthavens. Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.
Ledental naar leeftijd
Totaal leden
Leden jonger dan 18 jaar
Gemiddeld ledental