Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Caribisch Nederland Perioden Bevolkingsontwikkeling Geboorteoverschot (aantal)
Caribisch Nederland 2021 102
Bonaire 2021 93
Sint Eustatius 2021 20
Saba 2021 -11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 april 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsontwikkeling
Verandering van de omvang en de samenstelling van de bevolking en / of de verdeling van de bevolking over het land.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op de Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Caribisch Nederland
Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Deze drie eilanden vormen samen Caribisch Nederland.
Geboorteoverschot
Het aantal levend geboren kinderen min het aantal overleden personen.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.