Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Uitvoerstromen Landen Perioden Verdiensten (mln euro) Bijdrage aan bruto binnenlands product (%) Bijdrage aan arbeidsvolume (%)
Totaal Totaal landen 2019* 271.685 33,5 31,8
Totaal België 2019* 24.328 3,0 2,8
Totaal Brazilië 2019* 1.381 0,2 0,2
Totaal Canada 2019* 2.637 0,3 0,3
Totaal China 2019* 6.450 0,8 0,8
Totaal Denemarken 2019* 4.021 0,5 0,5
Totaal Duitsland 2019* 51.191 6,3 6,1
Totaal Frankrijk 2019* 18.255 2,3 2,1
Totaal Ierland 2019* 4.703 0,6 0,6
Totaal India 2019* 1.597 0,2 0,2
Totaal Indonesië 2019* 654 0,1 0,1
Totaal Italië 2019* 9.185 1,1 1,0
Totaal Nigeria 2019* 1.117 0,1 0,1
Totaal Noorwegen 2019* 2.287 0,3 0,3
Totaal Polen 2019* 5.664 0,7 0,7
Totaal Rusland 2019* 3.064 0,4 0,4
Totaal Singapore 2019* 2.067 0,3 0,2
Totaal Spanje 2019* 7.300 0,9 0,9
Totaal Thailand 2019* 626 0,1 0,1
Totaal Turkije 2019* 2.438 0,3 0,3
Totaal Verenigd Koninkrijk 2019* 28.040 3,5 3,4
Totaal Verenigde Staten 2019* 17.006 2,1 2,0
Totaal Vietnam 2019* 482 0,1 0,1
Totaal Zuid-Afrika 2019* 974 0,1 0,1
Totaal Zweden 2019* 5.189 0,6 0,6
Totaal Zwitserland 2019* 5.698 0,7 0,7
Uitvoer Nederlands product Totaal landen 2019* 124.708 15,4 13,8
Uitvoer Nederlands product België 2019* 12.200 1,5 1,3
Uitvoer Nederlands product Brazilië 2019* 556 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Canada 2019* 960 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product China 2019* 4.610 0,6 0,5
Uitvoer Nederlands product Denemarken 2019* 1.492 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Duitsland 2019* 23.456 2,9 2,6
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2019* 8.381 1,0 1,0
Uitvoer Nederlands product Ierland 2019* 901 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product India 2019* 626 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Indonesië 2019* 300 0,0 0,0
Uitvoer Nederlands product Italië 2019* 4.469 0,6 0,5
Uitvoer Nederlands product Nigeria 2019* 719 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Noorwegen 2019* 1.315 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Polen 2019* 2.748 0,3 0,3
Uitvoer Nederlands product Rusland 2019* 1.707 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Singapore 2019* 754 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Spanje 2019* 3.184 0,4 0,4
Uitvoer Nederlands product Thailand 2019* 311 0,0 0,0
Uitvoer Nederlands product Turkije 2019* 1.625 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Verenigd Koninkrijk 2019* 8.928 1,1 1,0
Uitvoer Nederlands product Verenigde Staten 2019* 7.275 0,9 0,8
Uitvoer Nederlands product Vietnam 2019* 297 0,0 0,0
Uitvoer Nederlands product Zuid-Afrika 2019* 469 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Zweden 2019* 1.953 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Zwitserland 2019* 1.572 0,2 0,2
Wederuitvoer Totaal landen 2019* 34.835 4,3 3,9
Wederuitvoer België 2019* 3.523 0,4 0,4
Wederuitvoer Brazilië 2019* 110 0,0 0,0
Wederuitvoer Canada 2019* 105 0,0 0,0
Wederuitvoer China 2019* 396 0,0 0,0
Wederuitvoer Denemarken 2019* 486 0,1 0,1
Wederuitvoer Duitsland 2019* 8.836 1,1 1,0
Wederuitvoer Frankrijk 2019* 3.372 0,4 0,4
Wederuitvoer Ierland 2019* 427 0,1 0,0
Wederuitvoer India 2019* 111 0,0 0,0
Wederuitvoer Indonesië 2019* 34 0,0 0,0
Wederuitvoer Italië 2019* 1.643 0,2 0,2
Wederuitvoer Nigeria 2019* 121 0,0 0,0
Wederuitvoer Noorwegen 2019* 291 0,0 0,0
Wederuitvoer Polen 2019* 1.100 0,1 0,1
Wederuitvoer Rusland 2019* 437 0,1 0,0
Wederuitvoer Singapore 2019* 240 0,0 0,0
Wederuitvoer Spanje 2019* 1.357 0,2 0,2
Wederuitvoer Thailand 2019* 57 0,0 0,0
Wederuitvoer Turkije 2019* 348 0,0 0,0
Wederuitvoer Verenigd Koninkrijk 2019* 3.145 0,4 0,4
Wederuitvoer Verenigde Staten 2019* 1.016 0,1 0,1
Wederuitvoer Vietnam 2019* 39 0,0 0,0
Wederuitvoer Zuid-Afrika 2019* 123 0,0 0,0
Wederuitvoer Zweden 2019* 812 0,1 0,1
Wederuitvoer Zwitserland 2019* 465 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Totaal landen 2019* 112.143 13,8 14,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) België 2019* 8.605 1,1 1,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Brazilië 2019* 715 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Canada 2019* 1.571 0,2 0,2
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) China 2019* 1.444 0,2 0,2
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Denemarken 2019* 2.042 0,3 0,3
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Duitsland 2019* 18.898 2,3 2,5
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2019* 6.502 0,8 0,8
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Ierland 2019* 3.375 0,4 0,4
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) India 2019* 859 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Indonesië 2019* 320 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Italië 2019* 3.074 0,4 0,4
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Nigeria 2019* 278 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Noorwegen 2019* 681 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Polen 2019* 1.816 0,2 0,2
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Rusland 2019* 920 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Singapore 2019* 1.073 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Spanje 2019* 2.758 0,3 0,3
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Thailand 2019* 259 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Turkije 2019* 464 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Verenigd Koninkrijk 2019* 15.967 2,0 2,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Verenigde Staten 2019* 8.715 1,1 1,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Vietnam 2019* 147 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Zuid-Afrika 2019* 382 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Zweden 2019* 2.425 0,3 0,3
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Zwitserland 2019* 3.660 0,5 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel Nederland verdient aan de uitvoer van goederen en diensten en welk deel van het arbeidsvolume in Nederland te danken is aan deze uitvoer.
Deze informatie is uitgesplitst naar diverse landen en naar soorten van uitvoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2018 zijn definitief Het meest recente verslagjaar 2019 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 18 februari 2021:
De cijfers van 2015 tot en met 2017 zijn aangepast naar aanleiding van kleine wijzigingen in de methode, de cijfers van 2018 zijn bijgesteld en zijn nu definitief, tevens zijn de voorlopige cijfers van 2019 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verdiensten
De waarde die de Nederlandse economie overhoudt aan de uitvoer naar dit land. Dit is de uitvoerwaarde minus de waarde van de invoer die nodig was in de hele Nederlandse productieketen om deze uitvoer te produceren. Zowel de uiteindelijk exporterende bedrijfstak als diens toeleveranciers verdienen aan de uitvoer.
Bijdrage aan bruto binnenlands product
Dat deel van het bruto binnenlands product dat tot stand komt dankzij de uitvoer naar dit land.
Bijdrage aan arbeidsvolume
Dat deel van de werkgelegenheid (in arbeidsjaren) dat tot stand komt dankzij de uitvoer naar dit land.