Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Gezondheid en zorggebruik Gezondheid Langdurige ziekten of aandoeningen Op enquêtedatum Diabetes (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014/2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015/2017 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016/2018 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018/2020 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019/2021 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020/2022 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014/2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015/2017 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016/2018 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017/2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018/2020 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2019/2021 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2020/2022 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014/2016 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015/2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016/2018 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017/2019 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018/2020 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2019/2021 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2020/2022 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014 0,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2020 0,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2021 0,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2022 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014/2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015/2017 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016/2018 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017/2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018/2020 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2019/2021 0,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2020/2022 0,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014/2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015/2017 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016/2018 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017/2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018/2020 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2019/2021 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2020/2022 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 0,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 0,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 1,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 2,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014/2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015/2017 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016/2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017/2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018/2020 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2019/2021 1,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2020/2022 1,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2014 0,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2015 0,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2017 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 maart 2023
De tabel is aangevuld met cijfers over 2022. Daarnaast werden de marges bij percentages van 0 en 100 procent aangepast. De ondergrenzen van het 95-procent betrouwbaarheidsinterval werden op 0 gezet indien het percentage 0 was en de bovengrenzen van het 95-procent betrouwbaarheidsinterval werden op 100 gezet indien het percentage 100 was. Voorheen stonden deze grenzen op een ontbrekende waarde (puntje). Dit is nu in overeenstemming met de tabel “Gezondheid en zorggebruik: persoonskenmerken” en de tabel “Leefstijl: persoonskenmerken”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en zorggebruik
Gezondheid
Langdurige ziekten of aandoeningen
Aan alle ouders/verzorgers wordt gevraagd: Heeft uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden een aantal aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd uw kind deze aandoening in de afgelopen 12 maanden heeft gehad.
Op enquêtedatum
Diabetes
Percentage personen met de antwoordcategorie ‘ja’ op de vraag: ‘Heeft uw kind suikerziekte?’