Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende bouwvergunningen en de geschatte bouwkosten van verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.
De gegevens zijn uitgesplitst naar aard werkzaamheden (nieuwbouw en overig), naar gebouwsoort, naar bestemming (SBI 2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren tot en met het eerste kwartaal van 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf het tweede kwartaal van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 mei 2020:
De cijfers van het eerste kwartaal 2019 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2019 tot en met het vierde kwartaal 2019 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na het verslagkwartaal gepubliceerd.
De cijfers over hetzelfde verslagkwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Gebouwsoort Bestemming bedrijfsgebouwen (SBI 2008) Regio's Perioden Bouwvergunningen totaal (aantal) Bouwkosten totaal (1 000 euro) NieuwbouwVergunningen nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (aantal) NieuwbouwBouwkosten nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 euro) NieuwbouwInhoud nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m³) NieuwbouwOppervlakte nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m²) OverigVergunningen overig; bedrijfsgebouwen (aantal) OverigBouwkosten overig; bedrijfsgebouwen (1 000 euro)
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 1e kwartaal 1.772 1.524.094 802 1.033.626 19.014 2.441 970 490.467
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 2e kwartaal* 1.920 1.538.501 867 1.085.829 15.040 2.132 1.052 452.672
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 3e kwartaal* 1.714 1.393.918 724 929.565 15.384 2.082 990 464.353
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 4e kwartaal* 1.613 1.758.204 721 1.244.428 17.684 2.409 893 513.775
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2020 1e kwartaal* 1.639 1.339.324 719 813.077 12.881 1.870 920 526.247
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 1e kwartaal 359 101.630 213 72.721 4.124 644 147 28.908
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 2e kwartaal* 447 110.874 258 . 2.860 493 189 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 3e kwartaal* 361 92.698 202 . 3.682 597 159 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 4e kwartaal* 285 . 178 60.164 3.002 485 107 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 1e kwartaal* 319 86.117 194 . 3.541 571 126 .
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 1e kwartaal 406 340.603 215 235.532 4.908 564 191 105.071
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 2e kwartaal* 453 323.490 234 222.041 4.295 526 219 101.449
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 3e kwartaal* 431 398.508 230 301.694 4.981 600 201 96.814
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 4e kwartaal* 404 440.310 218 333.151 5.596 599 185 107.159
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2020 1e kwartaal* 443 346.909 222 204.907 3.462 451 222 142.001
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 1e kwartaal 372 318.640 111 186.552 2.471 337 260 132.088
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 2e kwartaal* 344 275.369 107 174.797 2.276 327 237 100.571
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 3e kwartaal* 314 239.760 77 151.563 2.681 307 238 88.196
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 4e kwartaal* 343 377.586 89 263.629 3.451 469 254 113.956
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2020 1e kwartaal* 327 207.383 93 129.151 2.036 262 234 78.233
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 1e kwartaal 130 241.629 76 212.422 5.108 497 55 29.207
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 2e kwartaal* 119 258.379 67 201.312 3.464 344 52 57.067
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 3e kwartaal* 109 166.224 46 97.084 2.397 233 64 69.140
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 4e kwartaal* 110 340.475 63 262.129 3.780 527 47 78.346
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2020 1e kwartaal* 85 95.842 51 79.986 1.805 189 33 15.856
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 1e kwartaal 123 133.685 64 91.744 1.348 169 59 41.940
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 131 130.817 70 111.723 948 181 60 19.094
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 114 141.656 58 103.280 732 132 56 38.376
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 113 138.355 60 105.152 889 132 53 33.203
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 98 168.299 45 115.803 926 136 54 52.496
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 1e kwartaal 20 33.302 5 . 83 19 15 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 2e kwartaal* 22 . 6 . 67 15 16 14.316
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 3e kwartaal* 21 13.624 5 . 33 8 16 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 4e kwartaal* 16 . 2 . 7 2 14 9.526
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2020 1e kwartaal* 15 32.551 1 . 1 0 14 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 1e kwartaal 67 95.019 23 . 259 63 44 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 2e kwartaal* 91 . 24 . 291 72 67 35.575
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 3e kwartaal* 86 119.737 23 84.688 358 88 64 35.049
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 4e kwartaal* 68 . 17 . 238 56 52 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2020 1e kwartaal* 68 129.272 28 104.362 505 137 40 24.910
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 1e kwartaal 112 151.163 29 94.661 304 72 82 56.501
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 2e kwartaal* 141 212.971 46 . 565 120 95 .
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 3e kwartaal* 125 150.821 41 82.371 257 68 84 68.450
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 4e kwartaal* 114 118.125 42 83.137 286 70 73 34.988
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2020 1e kwartaal* 129 144.369 38 73.026 252 63 91 71.343
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 1e kwartaal 183 108.423 65 54.635 408 77 117 53.788
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 173 84.480 54 46.769 275 54 119 37.711
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 151 70.890 43 38.466 264 49 109 32.425
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 160 106.964 52 66.952 434 71 108 40.012
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 153 128.583 47 48.343 354 62 106 80.240
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 1e kwartaal 666 478.251 355 342.733 11.697 1.353 311 135.517
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 2e kwartaal* 736 348.440 397 220.077 7.980 999 338 128.363
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 3e kwartaal* 658 369.233 318 227.944 9.034 1.128 340 141.289
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 4e kwartaal* 533 415.567 301 256.361 8.751 1.124 231 159.207
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2020 1e kwartaal* 574 259.315 313 173.701 7.205 955 260 85.614
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 1e kwartaal 354 100.540 213 72.721 4.124 644 141 27.819
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 2e kwartaal* 437 108.878 257 73.679 2.855 492 180 35.199
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 3e kwartaal* 356 92.035 199 60.923 3.678 596 157 31.113
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 4e kwartaal* 283 109.412 178 60.164 3.002 485 105 49.247
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 1e kwartaal* 314 85.235 192 . 3.540 570 121 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 1e kwartaal 144 104.601 64 56.688 1.987 203 80 47.913
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 2e kwartaal* 156 81.423 70 45.514 1.645 180 86 35.909
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 3e kwartaal* 150 88.420 62 60.661 1.840 194 88 27.760
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 4e kwartaal* 118 76.592 59 43.724 1.587 160 59 32.867
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2020 1e kwartaal* 155 77.904 69 41.355 1.312 142 86 36.548
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2019 1e kwartaal 55 62.457 17 . 1.052 96 38 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2019 2e kwartaal* 51 48.172 19 . 1.011 96 32 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2019 3e kwartaal* 43 . 20 . 1.675 159 23 8.963
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2019 4e kwartaal* 45 77.932 15 61.650 1.396 174 31 16.282
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2020 1e kwartaal* 37 39.684 20 . 1.119 119 17 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 1e kwartaal 77 175.715 40 157.649 4.064 357 37 18.066
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 2e kwartaal* 57 97.601 30 64.566 2.233 198 27 33.035
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 3e kwartaal* 57 119.668 21 58.095 1.683 152 36 61.573
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 4e kwartaal* 56 121.209 30 81.417 2.533 275 25 39.792
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2020 1e kwartaal* 37 25.637 17 20.958 651 67 20 4.679
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 1e kwartaal 20 28.314 14 17.648 389 38 6 10.666
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 18 7.895 10 5.706 134 18 8 2.189
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 24 8.519 6 1.772 41 7 18 6.747
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 20 23.694 13 . 96 15 8 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 12 20.062 8 18.010 452 40 5 2.052
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 1e kwartaal 1 . 0 0 0 0 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 2e kwartaal* 2 . 2 . 23 3 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 3e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 1e kwartaal 16 . 7 . 81 15 9 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 13 . 9 . 79 13 4 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 27 . 11 . 118 19 17 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 11 6.729 6 . 137 16 4 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 18 10.793 7 . 131 17 11 .
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 1e kwartaal 104 85.267 24 53.011 216 54 80 32.255
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 2e kwartaal* 120 95.535 30 59.767 212 57 90 35.768
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 3e kwartaal* 95 120.616 24 85.536 356 93 71 35.080
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 4e kwartaal* 116 244.520 34 205.472 832 219 82 39.048
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2020 1e kwartaal* 98 109.426 18 32.751 169 46 81 76.675
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 1e kwartaal 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 2e kwartaal* 4 . 0 0 0 0 4 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 3e kwartaal* 2 . 1 . 1 0 1 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 1e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 1e kwartaal 23 11.044 4 5.414 21 6 19 5.630
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 2e kwartaal* 26 6.377 7 2.869 12 3 19 3.508
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 3e kwartaal* 21 35.904 7 30.474 159 37 14 5.429
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 4e kwartaal* 19 58.188 6 44.723 135 34 13 13.465
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2020 1e kwartaal* 27 11.894 5 3.469 25 6 23 8.424
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2019 1e kwartaal 5 2.234 4 . 16 5 1 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2019 2e kwartaal* 7 4.436 1 . 7 2 6 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2019 3e kwartaal* 4 . 1 . 2 1 3 475
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2019 4e kwartaal* 9 3.469 4 2.372 19 4 5 1.097
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2020 1e kwartaal* 4 5.083 2 . 13 3 2 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 1e kwartaal 4 1.013 2 . 4 1 2 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 2e kwartaal* 12 5.944 4 4.091 17 5 7 1.853
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 3e kwartaal* 6 1.439 0 0 0 0 6 1.439
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 4e kwartaal* 11 . 4 . 530 144 6 2.766
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2020 1e kwartaal* 3 10.851 2 . 70 18 1 .
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 1e kwartaal 48 40.578 9 24.205 103 26 39 16.373
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 51 58.907 12 45.205 157 42 39 13.702
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 43 68.896 12 45.450 164 48 30 23.446
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 54 47.867 15 . 123 30 39 .
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 46 45.996 8 14.020 60 19 39 31.975
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 1e kwartaal 9 27.137 2 . 67 15 7 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 2e kwartaal* 9 12.378 0 0 0 0 9 12.378
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 3e kwartaal* 10 . 1 . 23 6 8 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 4e kwartaal* 9 . 1 . 5 1 8 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2020 1e kwartaal* 7 . 0 0 0 0 7 .
Kantoren P Onderwijs Nederland 2019 1e kwartaal 3 865 1 . 2 1 2 .
Kantoren P Onderwijs Nederland 2019 2e kwartaal* 2 . 2 . 3 1 0 0
Kantoren P Onderwijs Nederland 2019 3e kwartaal* 3 1.909 0 0 0 0 3 1.909
Kantoren P Onderwijs Nederland 2019 4e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren P Onderwijs Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 1e kwartaal 3 324 0 0 0 0 3 324
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 2e kwartaal* 4 1.156 2 . 3 1 2 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 3e kwartaal* 3 540 0 0 0 0 3 540
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 4e kwartaal* 6 2.258 1 . 4 1 5 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2020 1e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 1e kwartaal 7 . 1 . 2 1 5 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 4 . 2 . 13 3 2 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 3 . 1 . 7 2 2 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 5 3.058 2 . 16 4 3 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 6 3.226 1 . 1 0 5 .
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 1e kwartaal 118 64.723 16 23.566 204 54 102 41.157
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 2e kwartaal* 130 81.825 19 42.880 398 104 111 38.946
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 3e kwartaal* 113 46.349 10 8.821 85 21 103 37.528
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 4e kwartaal* 112 44.923 13 17.739 190 53 99 27.185
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2020 1e kwartaal* 110 40.689 10 12.636 107 26 101 28.053
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2019 1e kwartaal 118 64.723 16 23.566 204 54 102 41.157
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2019 2e kwartaal* 130 81.825 19 42.880 398 104 111 38.946
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2019 3e kwartaal* 113 46.349 10 8.821 85 21 103 37.528
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2019 4e kwartaal* 112 44.923 13 17.739 190 53 99 27.185
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2020 1e kwartaal* 110 40.689 10 12.636 107 26 101 28.053
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 1e kwartaal 64 94.154 22 61.725 257 62 42 32.429
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 2e kwartaal* 89 120.985 22 85.410 288 71 67 35.575
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 3e kwartaal* 83 117.828 23 84.688 358 88 60 33.140
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 4e kwartaal* 65 84.639 16 38.649 153 41 49 45.990
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2020 1e kwartaal* 68 129.272 28 104.362 505 137 40 24.910
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen P Onderwijs Nederland 2019 1e kwartaal 64 94.154 22 61.725 257 62 42 32.429
Scholen P Onderwijs Nederland 2019 2e kwartaal* 89 120.985 22 85.410 288 71 67 35.575
Scholen P Onderwijs Nederland 2019 3e kwartaal* 83 117.828 23 84.688 358 88 60 33.140
Scholen P Onderwijs Nederland 2019 4e kwartaal* 65 84.639 16 38.649 153 41 49 45.990
Scholen P Onderwijs Nederland 2020 1e kwartaal* 68 129.272 28 104.362 505 137 40 24.910
Scholen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 1e kwartaal 820 801.699 385 552.591 6.639 918 435 249.109
Overige bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 2e kwartaal* 845 891.714 398 677.695 6.162 901 447 214.019
Overige bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 3e kwartaal* 765 739.892 349 522.577 5.552 752 416 217.315
Overige bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2019 4e kwartaal* 787 968.554 357 726.208 7.757 972 430 242.346
Overige bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2020 1e kwartaal* 788 800.623 350 489.627 4.895 706 438 310.996
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 1e kwartaal 4 . 0 0 0 0 4 .
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 2e kwartaal* 5 . 1 . 5 1 4 1.075
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 3e kwartaal* 3 . 2 . 3 1 1 .
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 1e kwartaal* 4 . 1 . 1 0 3 .
Overige bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 1e kwartaal 238 224.958 146 173.430 2.900 355 92 51.528
Overige bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 2e kwartaal* 271 235.690 157 173.658 2.638 343 114 62.032
Overige bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 3e kwartaal* 261 274.184 160 210.559 2.982 369 100 63.625
Overige bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2019 4e kwartaal* 266 305.530 153 244.704 3.874 404 114 60.826
Overige bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2020 1e kwartaal* 261 257.111 148 160.083 2.125 303 113 97.029
Overige bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 1e kwartaal 193 189.226 74 127.080 1.199 182 120 62.146
Overige bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 2e kwartaal* 156 140.935 68 101.774 859 125 88 39.162
Overige bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 3e kwartaal* 154 140.073 45 98.843 919 126 109 41.231
Overige bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2019 4e kwartaal* 175 251.262 57 181.869 1.846 237 118 69.393
Overige bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2020 1e kwartaal* 175 121.928 61 82.141 797 113 114 39.788
Overige bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 1e kwartaal 50 64.901 34 . 1.040 138 16 .
Overige bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 2e kwartaal* 50 154.834 33 132.656 1.215 142 17 22.178
Overige bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 3e kwartaal* 46 45.118 25 38.990 714 81 21 6.128
Overige bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 4e kwartaal* 44 . 28 . 717 108 16 35.788
Overige bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2020 1e kwartaal* 45 59.354 32 . 1.084 104 12 .
Overige bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 1e kwartaal 55 64.793 41 49.892 856 106 14 14.901
Overige bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 61 64.015 49 60.812 656 120 13 3.203
Overige bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 48 64.241 39 56.059 527 77 8 8.182
Overige bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 39 66.794 33 64.422 670 86 6 2.372
Overige bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 40 102.241 29 83.773 414 78 10 18.469
Overige bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 1e kwartaal 10 . 3 . 16 3 7 .
Overige bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 2e kwartaal* 10 . 4 . 44 12 6 1.938
Overige bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 3e kwartaal* 11 . 4 . 10 2 6 .
Overige bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2019 4e kwartaal* 8 . 1 . 2 0 6 .
Overige bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2020 1e kwartaal* 8 . 1 . 1 0 7 .
Overige bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2019 4e kwartaal* 1 . 1 . 85 16 0 0
Overige bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 1e kwartaal 109 150.838 29 94.661 304 72 79 56.177
Overige bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 2e kwartaal* 137 211.815 44 162.263 562 119 92 49.551
Overige bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 3e kwartaal* 122 150.282 41 82.371 257 68 81 67.910
Overige bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2019 4e kwartaal* 108 115.867 41 . 282 68 67 .
Overige bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2020 1e kwartaal* 127 . 38 73.026 252 63 89 .
Overige bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 1e kwartaal 160 100.479 57 50.056 324 62 103 50.423
Overige bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 2e kwartaal* 155 75.797 43 40.918 183 38 112 34.879
Overige bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 3e kwartaal* 121 61.094 31 . 140 28 90 .
Overige bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2019 4e kwartaal* 144 97.177 43 59.074 282 51 101 38.103
Overige bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2020 1e kwartaal* 129 114.564 40 41.455 222 45 90 73.109
Bron: CBS.
Verklaring van tekens