Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008) Regio's Perioden Openstaande vacatures (x 1000)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2023 4e kwartaal* 389,2
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 32,3
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 76,2
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 200,6
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 80,1
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2023 4e kwartaal* 11,4
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2023 4e kwartaal* 11,5
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2023 4e kwartaal* 9,4
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2023 4e kwartaal* 24,8
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2023 4e kwartaal* 8,3
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2023 4e kwartaal* 43,1
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2023 4e kwartaal* 36,8
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 72,0
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 83,1
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2023 4e kwartaal* 8,6
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2023 4e kwartaal* 58,7
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2023 4e kwartaal* 21,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 4e kwartaal* 3,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,6
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 1,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,8
A Landbouw, bosbouw en visserij Groningen (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Fryslân (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Drenthe (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Overijssel (PV) 2023 4e kwartaal* 0,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Flevoland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Zeeland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Brabant (PV) 2023 4e kwartaal* 0,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Limburg (PV) 2023 4e kwartaal* 0,3
B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 4e kwartaal* 60,8
B-F Nijverheid en energie Noord-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 5,7
B-F Nijverheid en energie Oost-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 14,9
B-F Nijverheid en energie West-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 24,0
B-F Nijverheid en energie Zuid-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 16,1
B-F Nijverheid en energie Groningen (PV) 2023 4e kwartaal* 1,8
B-F Nijverheid en energie Fryslân (PV) 2023 4e kwartaal* 2,3
B-F Nijverheid en energie Drenthe (PV) 2023 4e kwartaal* 1,6
B-F Nijverheid en energie Overijssel (PV) 2023 4e kwartaal* 5,5
B-F Nijverheid en energie Flevoland (PV) 2023 4e kwartaal* 1,3
B-F Nijverheid en energie Gelderland (PV) 2023 4e kwartaal* 8,2
B-F Nijverheid en energie Utrecht (PV) 2023 4e kwartaal* 4,3
B-F Nijverheid en energie Noord-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 7,5
B-F Nijverheid en energie Zuid-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 10,6
B-F Nijverheid en energie Zeeland (PV) 2023 4e kwartaal* 1,6
B-F Nijverheid en energie Noord-Brabant (PV) 2023 4e kwartaal* 12,4
B-F Nijverheid en energie Limburg (PV) 2023 4e kwartaal* 3,7
B Delfstoffenwinning Nederland 2023 4e kwartaal* 0,3
B Delfstoffenwinning Noord-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,1
B Delfstoffenwinning Oost-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning West-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,2
B Delfstoffenwinning Zuid-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Groningen (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Fryslân (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Drenthe (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Overijssel (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Flevoland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Gelderland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Noord-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
B Delfstoffenwinning Zuid-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
B Delfstoffenwinning Zeeland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Noord-Brabant (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
B Delfstoffenwinning Limburg (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
C Industrie Nederland 2023 4e kwartaal* 30,8
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 3,0
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 7,7
C Industrie West-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 10,4
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 9,7
C Industrie Groningen (PV) 2023 4e kwartaal* 0,8
C Industrie Fryslân (PV) 2023 4e kwartaal* 1,3
C Industrie Drenthe (PV) 2023 4e kwartaal* 0,9
C Industrie Overijssel (PV) 2023 4e kwartaal* 3,0
C Industrie Flevoland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,7
C Industrie Gelderland (PV) 2023 4e kwartaal* 4,0
C Industrie Utrecht (PV) 2023 4e kwartaal* 1,7
C Industrie Noord-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 3,6
C Industrie Zuid-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 4,3
C Industrie Zeeland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,9
C Industrie Noord-Brabant (PV) 2023 4e kwartaal* 7,4
C Industrie Limburg (PV) 2023 4e kwartaal* 2,3
D Energievoorziening Nederland 2023 4e kwartaal* 2,4
D Energievoorziening Noord-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,3
D Energievoorziening Oost-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,6
D Energievoorziening West-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 1,2
D Energievoorziening Zuid-Nederland (LD) 2023 4e kwartaal* 0,3
D Energievoorziening Groningen (PV) 2023 4e kwartaal* 0,2
D Energievoorziening Fryslân (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
D Energievoorziening Drenthe (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
D Energievoorziening Overijssel (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
D Energievoorziening Flevoland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
D Energievoorziening Gelderland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,5
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2023 4e kwartaal* 0,1
D Energievoorziening Noord-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,3
D Energievoorziening Zuid-Holland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,8
D Energievoorziening Zeeland (PV) 2023 4e kwartaal* 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande vacatures per kwartaal.
De gegevens over vacatures zijn beschikbaar naar sectoren van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI), landsdelen en provincies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn t/m 2020 definitief, cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Vacatures waar nog geen personeel voor is gevonden.

Vacature
Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling,
personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).