Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Studierichting ISCED 2013 Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal) Eerstejaarsstudenten (aantal) Ouderejaarsstudenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs Totaal 2019/'20* 767.640 159.435 608.205
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 01 Onderwijs 2019/'20* 73.053 11.990 61.063
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2019/'20* 60.921 11.608 49.313
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2019/'20* 93.792 22.398 71.394
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za… 2019/'20* 210.132 44.393 165.739
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2019/'20* 46.053 9.081 36.972
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 06 Informatica 2019/'20* 34.989 7.591 27.398
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2019/'20* 72.346 15.954 56.392
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2019/'20* 8.790 1.737 7.053
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2019/'20* 123.376 25.700 97.676
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 10 Dienstverlening 2019/'20* 43.773 8.910 34.863
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs Onderwijsrichting onbekend 2019/'20* 415 73 342
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20* 463.382 104.992 358.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 01 Onderwijs 2019/'20* 65.323 12.378 52.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2019/'20* 32.507 7.343 25.164
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2019/'20* 29.078 7.701 21.377
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 04 Recht, administratie, handel en za… 2019/'20* 126.197 28.741 97.456
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2019/'20* 7.132 1.617 5.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 06 Informatica 2019/'20* 24.161 5.640 18.521
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2019/'20* 41.336 10.002 31.334
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2019/'20* 4.545 1.037 3.508
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2019/'20* 91.352 21.738 69.614
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 10 Dienstverlening 2019/'20* 41.751 8.795 32.956
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Onderwijsrichting onbekend 2019/'20* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20* 306.895 73.056 233.839
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 01 Onderwijs 2019/'20* 9.022 1.946 7.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2019/'20* 28.716 5.984 22.732
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2019/'20* 65.066 18.007 47.059
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za… 2019/'20* 84.298 22.119 62.179
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2019/'20* 38.978 8.351 30.627
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 06 Informatica 2019/'20* 10.853 2.506 8.347
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2019/'20* 31.068 7.382 23.686
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2019/'20* 4.249 868 3.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2019/'20* 32.192 5.379 26.813
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 10 Dienstverlening 2019/'20* 2.037 438 1.599
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Onderwijsrichting onbekend 2019/'20* 416 76 340
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiejaar.
Deze tabel bevat ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling. In eerdere tabellen naar studierichting is gebruik gemaakt van ISCED-F1997. Beide indelingen sluiten niet op elkaar aan. Vandaar dat is besloten om vanaf studiejaar 2015/'16 een nieuwe reeks te maken.
Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.
Eerstejaarsstudenten
Bij het hoger onderwijs is een eerstejaarsstudent iemand die voor het eerst ingeschreven is in het hoger onderwijs, waarbij voor de bepaling van de eerste inschrijving in de tijd is teruggekeken tot 1986.
Als peildatum voor de bepaling van het aantal eerstejaars is 1 oktober gekozen. Inschrijvingen na die datum worden pas in het daaropvolgende studiejaar als eerstejaars meegenomen.
Bij meerdere inschrijvingen in een jaar telt alleen de hoofdinschrijving. Een ingeschrevene die de overstap maakt van het hbo naar het wo (of omgekeerd van het wo naar het hbo) is twee maal eerstejaarsstudent: één maal in het hbo en één maal in het wo. Deze persoon is echter maar één maal eerstejaarsstudent hoger onderwijs.
Ouderejaarsstudenten
Ouderejaarsstudenten zijn studenten die op 1 oktober niet tot de categorie eerstejaarsstudenten worden gerekend maar die wel op deze datum staan ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.