Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 juli 1.124
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 augustus 11.362
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 september 17.411
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 oktober 7.249
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 november 5.412
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 december 2.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 januari* 4.602
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 februari* 5.897
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 maart* 5.126
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 april* 5.517
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 mei* 4.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 juni* 4.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 juli 1.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 augustus 946
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 september 268
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 oktober -160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 november -143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 december -263
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 januari* -284
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 februari* -17
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 maart* -63
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 april* -127
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 mei* -185
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 juni* -177
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 juli -66
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 augustus 10.416
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 september 17.143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 oktober 7.409
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 november 5.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 december 3.253
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 januari* 4.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 februari* 5.914
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 maart* 5.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 april* 5.644
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 mei* 4.374
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 juni* 4.207
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 juli -32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 augustus 10.408
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 september 17.299
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 oktober 7.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 november 5.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 december 3.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 5.125
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 6.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 5.389
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 april* 5.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 mei* 4.707
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 juni* 4.394
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 juli -34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 augustus 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 september -156
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 oktober -556
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 november -410
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 december -555
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 januari* -239
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 februari* -111
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 maart* -200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 april* -256
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 mei* -333
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 juni* -187
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020 juli 1.190
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020 augustus 946
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020 september 268
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020 oktober -160
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020 november -143
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020 december -263
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021 januari* -284
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021 februari* -17
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021 maart* -63
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021 april* -127
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021 mei* -185
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021 juni* -177
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 juli 1.190
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 augustus 946
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 september 268
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 oktober -160
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 november -143
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 december -263
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2021 januari* -284
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2021 februari* -17
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2021 maart* -63
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2021 april* -127
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2021 mei* -185
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2021 juni* -177
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 juli
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 augustus
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 september
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 oktober
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 november
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 december
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2021 januari*
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2021 februari*
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2021 maart*
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2021 april*
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2021 mei*
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2021 juni*
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2020 juli
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2020 augustus
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2020 september
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2020 oktober
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 juli 2021:
De voorlopige cijfers van juni 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.