Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht; 1995-2023

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht; 1995-2023

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 oktober 159 57
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 november 143 52
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 december 106 35
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 januari* 140 25
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 februari* 123 34
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 maart* 147 47
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 april* 76 36
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 mei* 132 37
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 juni* 134 38
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 juli* 160 42
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 augustus* 216 49
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 september* 205 70
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 oktober
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 november
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 december
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 januari*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 februari*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 maart*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 april*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 mei*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 juni*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 juli*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 september*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 oktober 159 57
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 november 143 52
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 december 106 35
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 januari* 140 25
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 februari* 123 34
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 maart* 147 47
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 april* 76 36
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 mei* 132 37
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 juni* 134 38
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 juli* 160 42
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 augustus* 216 49
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 september* 205 70
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 oktober 149 45
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 november 135 42
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 december 101 22
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 januari* 131 25
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 februari* 115 28
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 maart* 143 40
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 april* 72 30
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 mei* 125 25
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 juni* 126 30
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 juli* 150 36
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 augustus* 202 42
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 september* 194 60
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 oktober 10 12
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 november 8 10
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 december 5 13
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 januari* 9 0
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 februari* 8 6
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 maart* 4 7
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 april* 4 6
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 mei* 7 12
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 juni* 8 8
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 juli* 10 6
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 augustus* 14 7
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 september* 11 10
Mannen Egypte Totaal 2022 oktober 104 28
Mannen Egypte Totaal 2022 november 84 37
Mannen Egypte Totaal 2022 december 63 24
Mannen Egypte Totaal 2023 januari* 83 12
Mannen Egypte Totaal 2023 februari* 81 24
Mannen Egypte Totaal 2023 maart* 88 33
Mannen Egypte Totaal 2023 april* 48 27
Mannen Egypte Totaal 2023 mei* 82 23
Mannen Egypte Totaal 2023 juni* 82 28
Mannen Egypte Totaal 2023 juli* 97 20
Mannen Egypte Totaal 2023 augustus* 109 30
Mannen Egypte Totaal 2023 september* 117 47
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 oktober
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 november
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 december
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 januari*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 februari*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 maart*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 april*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 mei*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 juni*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 juli*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 augustus*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 september*
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 oktober 104 28
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 november 84 37
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 december 63 24
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 januari* 83 12
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 februari* 81 24
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 maart* 88 33
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 april* 48 27
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 mei* 82 23
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 juni* 82 28
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 juli* 97 20
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 augustus* 109 30
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 september* 117 47
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 oktober 102 27
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 november 80 28
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 december 60 15
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 januari* 78 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met september 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 17 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.