Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 mei* 155 29
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 juni* 152 41
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 juli* 150 61
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 augustus* 202 55
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 september* 174 31
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 oktober* 168 54
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 november* 147 47
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2022 december* 113 44
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 januari* 140 25
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 februari* 123 34
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 maart* 147 47
Totaal mannen en vrouwen Egypte Totaal 2023 april* 76 36
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 mei*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 juni*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 juli*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 september*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 oktober*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 november*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 december*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 januari*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 februari*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 maart*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 april*
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 mei* 155 29
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 juni* 152 41
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 juli* 150 61
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 augustus* 202 55
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 september* 174 31
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 oktober* 168 54
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 november* 147 47
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2022 december* 113 44
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 januari* 140 25
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 februari* 123 34
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 maart* 147 47
Totaal mannen en vrouwen Egypte Met migratieachtergrond 2023 april* 76 36
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 mei* 147 21
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 juni* 134 35
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 juli* 140 51
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 augustus* 185 43
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 september* 167 23
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 oktober* 158 40
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 november* 140 42
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 december* 107 29
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 januari* 131 25
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 februari* 115 28
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 maart* 143 40
Totaal mannen en vrouwen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2023 april* 72 30
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 mei* 8 8
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 juni* 18 6
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 juli* 10 10
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 augustus* 17 12
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 september* 7 8
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 oktober* 10 14
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 november* 7 5
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2022 december* 6 15
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 januari* 9 0
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 februari* 8 6
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 maart* 4 7
Totaal mannen en vrouwen Egypte 2e generatie migratieachtergrond 2023 april* 4 6
Mannen Egypte Totaal 2022 mei* 104 23
Mannen Egypte Totaal 2022 juni* 88 29
Mannen Egypte Totaal 2022 juli* 92 41
Mannen Egypte Totaal 2022 augustus* 120 33
Mannen Egypte Totaal 2022 september* 103 18
Mannen Egypte Totaal 2022 oktober* 108 27
Mannen Egypte Totaal 2022 november* 86 32
Mannen Egypte Totaal 2022 december* 65 33
Mannen Egypte Totaal 2023 januari* 83 12
Mannen Egypte Totaal 2023 februari* 81 24
Mannen Egypte Totaal 2023 maart* 88 33
Mannen Egypte Totaal 2023 april* 48 27
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 mei*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 juni*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 juli*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 augustus*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 september*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 oktober*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 november*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2022 december*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 januari*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 februari*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 maart*
Mannen Egypte Nederlandse achtergrond 2023 april*
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 mei* 104 23
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 juni* 88 29
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 juli* 92 41
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 augustus* 120 33
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 september* 103 18
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 oktober* 108 27
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 november* 86 32
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2022 december* 65 33
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 januari* 83 12
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 februari* 81 24
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 maart* 88 33
Mannen Egypte Met migratieachtergrond 2023 april* 48 27
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 mei* 100 15
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 juni* 85 26
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 juli* 89 33
Mannen Egypte 1e generatie migratieachtergrond 2022 augustus* 109 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
De voorlopige cijfers van april 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.