Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Perioden Levend geboren kinderen (aantal)
2023 juni 13.958
2023 juli 14.897
2023 augustus 14.810
2023 september 13.933
2023 oktober 14.108
2023 november 13.431
2023 december 13.005
2024 januari* 13.582
2024 februari* 12.893
2024 maart* 13.527
2024 april* 13.171
2024 mei* 14.254
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland. Deze veranderingen bestaan uit levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2023 zijn definitief. De cijfers van de ‘Bevolking aan het begin van de periode’ voor januari 2024 zijn definitief.
De overige cijfers vanaf 2024 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De definitieve cijfers over 2023 en de voorlopige cijfers over mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.