Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik


Deze tabel bevat cijfers over het energieverbruik en de energieopwekking bij het zuiveren van afvalwater in stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties die in beheer zijn bij de waterschappen.
De uitkomsten worden uitgesplitst naar type zuivering, slibstabilisatiemethode en grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2018.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken installaties) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2019 verschijnen in september 2020.

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Kenmerken installaties Perioden Productie en verbruik van biogasAankoop (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasProductie uit slibgisting (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasAflevering extern (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasAfgefakkeld (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasAfgeblazen (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruikTotaal (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruikVerbruik voor productie aardgas en LNG (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruikVerbruik in gasmotoren WKK installaties (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruikVerbruik voor opwarming slibgistingstank (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruikOverig verbruik (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van elektriciteitAankoop (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitZelf opgewekt via wind- en zonne-energie (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitZelf opgewekt in WKK installaties (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitAflevering extern (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitVerbruikTotaal (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitVerbruikVerbruik beluchting zuiveringsproces (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitVerbruikVerbruik door afvalwatertransportgemalen (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitVerbruikVerbruik voor slibontwatering (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteitVerbruikOverig verbruik (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van aardgasAankoop (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgasProductie uit biogas (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgasAflevering extern (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgasVerbruikTotaal (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgasVerbruikVerbruik gasmotoren van WKK installaties (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgasVerbruikVerbruik voor slibontwatering (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgasVerbruikOverig verbruik (1 000 m3) Productie en verbruik van warmteProductie warmte in WKK installaties (TJ) Productie en verbruik van warmteVerbruik in zuiveringsproces (TJ) Verbruik van huisbrandolie (1 000 kg)
Totaal alle installaties 2013 0 109.866 11.347 5.877 82 92.560 1.822 84.865 2.213 3.659 609.602 1.331 209.401 41.296 779.037 341.296 100.920 45.152 291.670 22.976 1.099 1.114 22.961 16.549 3.815 2.597 1.311 1.019 81
Totaal alle installaties 2014 0 108.012 11.672 6.568 203 89.569 1.289 84.450 2.614 1.216 588.848 2.417 210.950 40.124 762.091 339.733 90.929 44.434 286.995 20.579 1.002 1.013 20.568 15.083 3.710 1.775 1.292 1.017 72
Totaal alle installaties 2015 0 106.897 10.259 7.405 82 89.150 948 83.157 3.334 1.711 603.958 2.820 216.906 42.966 780.718 342.363 104.188 46.568 287.598 20.873 733 746 20.861 15.010 3.726 2.125 1.263 938 67
Totaal alle installaties 2016 0 115.222 9.989 10.092 579 94.563 1.334 86.284 5.358 1.587 613.507 1.651 221.135 47.713 788.580 351.612 103.682 51.027 282.258 20.716 961 973 20.704 14.849 3.859 1.996 1.279 953 64
Totaal alle installaties 2017 0 116.835 8.771 12.717 678 94.669 1.702 85.240 6.820 907 630.082 1.864 220.753 51.210 801.490 350.024 109.969 46.175 295.322 20.883 1.129 1.141 20.872 15.819 3.137 1.916 1.236 913 4
Totaal alle installaties 2018 0 116.052 11.121 11.278 238 93.415 2.969 81.615 7.729 1.103 620.513 5.784 218.677 55.885 789.088 347.542 101.152 43.163 297.232 20.567 2.339 2.350 20.555 15.880 2.237 2.439 1.239 1.336 167
Bron: CBS.
Verklaring van tekens