Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoerstromen Soort lading Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoersprestatie (mln tonkm) Vervoerde containereenheden (1 000 teu)
Totaal Totaal 2020 november** 29.605 3.870 437
Totaal Totaal 2020 december** 27.904 3.639 422
Totaal Totaal 2021 januari* 31.290 4.089 513
Totaal Totaal 2021 februari* 27.114 3.500 427
Totaal Totaal 2021 maart* 33.122 4.267 485
Totaal Totaal 2021 april* 30.462 3.896 460
Totaal Totaal 2021 mei* 32.605 4.175 504
Totaal Totaal 2021 juni* 32.385 4.111 472
Totaal Totaal 2021 juli* 31.095 3.970 448
Totaal Totaal 2021 augustus* 28.890 3.709 480
Totaal Totaal 2021 september* 31.704 4.048 484
Totaal Totaal 2021 oktober* 30.869 3.924 479
Totaal Droge bulk 2020 november** 15.481 2.098
Totaal Droge bulk 2020 december** 13.342 1.830
Totaal Droge bulk 2021 januari* 16.030 2.217
Totaal Droge bulk 2021 februari* 13.316 1.814
Totaal Droge bulk 2021 maart* 17.773 2.380
Totaal Droge bulk 2021 april* 15.541 2.087
Totaal Droge bulk 2021 mei* 16.507 2.200
Totaal Droge bulk 2021 juni* 17.723 2.334
Totaal Droge bulk 2021 juli* 16.145 2.146
Totaal Droge bulk 2021 augustus* 13.771 1.883
Totaal Droge bulk 2021 september* 16.766 2.245
Totaal Droge bulk 2021 oktober* 16.022 2.139
Totaal Natte bulk 2020 november** 9.767 1.223
Totaal Natte bulk 2020 december** 10.460 1.290
Totaal Natte bulk 2021 januari* 10.442 1.276
Totaal Natte bulk 2021 februari* 9.661 1.163
Totaal Natte bulk 2021 maart* 10.717 1.316
Totaal Natte bulk 2021 april* 10.503 1.276
Totaal Natte bulk 2021 mei* 11.223 1.380
Totaal Natte bulk 2021 juni* 10.214 1.247
Totaal Natte bulk 2021 juli* 10.588 1.288
Totaal Natte bulk 2021 augustus* 10.649 1.290
Totaal Natte bulk 2021 september* 10.413 1.272
Totaal Natte bulk 2021 oktober* 10.334 1.245
Totaal Container 2020 november** 4.357 549 437
Totaal Container 2020 december** 4.103 519 422
Totaal Container 2021 januari* 4.818 596 513
Totaal Container 2021 februari* 4.137 523 427
Totaal Container 2021 maart* 4.632 572 485
Totaal Container 2021 april* 4.418 532 460
Totaal Container 2021 mei* 4.876 595 504
Totaal Container 2021 juni* 4.448 530 472
Totaal Container 2021 juli* 4.362 536 448
Totaal Container 2021 augustus* 4.470 535 480
Totaal Container 2021 september* 4.524 532 484
Totaal Container 2021 oktober* 4.513 540 479
Binnenlands vervoer Totaal 2020 november** 10.212 1.123 201
Binnenlands vervoer Totaal 2020 december** 9.019 992 199
Binnenlands vervoer Totaal 2021 januari* 10.090 1.099 240
Binnenlands vervoer Totaal 2021 februari* 8.929 987 203
Binnenlands vervoer Totaal 2021 maart* 11.471 1.239 223
Binnenlands vervoer Totaal 2021 april* 10.441 1.113 213
Binnenlands vervoer Totaal 2021 mei* 10.804 1.151 236
Binnenlands vervoer Totaal 2021 juni* 11.484 1.206 226
Binnenlands vervoer Totaal 2021 juli* 10.697 1.148 202
Binnenlands vervoer Totaal 2021 augustus* 8.941 962 234
Binnenlands vervoer Totaal 2021 september* 10.815 1.175 243
Binnenlands vervoer Totaal 2021 oktober* 10.694 1.156 239
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 november** 5.387 610
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 december** 4.108 476
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 januari* 4.719 538
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 februari* 4.110 485
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 maart* 6.140 687
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 april* 5.117 575
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 mei* 5.231 578
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 juni* 6.189 676
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 juli* 5.737 638
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 augustus* 3.919 452
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 september* 5.671 649
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 oktober* 5.479 620
Binnenlands vervoer Natte bulk 2020 november** 2.921 306
Binnenlands vervoer Natte bulk 2020 december** 3.068 316
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 januari* 3.190 324
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 februari* 2.972 296
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 maart* 3.278 339
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 april* 3.362 334
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 mei* 3.419 349
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 juni* 3.299 328
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 juli* 3.118 318
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 augustus* 3.006 307
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 september* 3.061 319
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 oktober* 3.171 329
Binnenlands vervoer Container 2020 november** 1.904 207 201
Binnenlands vervoer Container 2020 december** 1.842 200 199
Binnenlands vervoer Container 2021 januari* 2.181 237 240
Binnenlands vervoer Container 2021 februari* 1.847 206 203
Binnenlands vervoer Container 2021 maart* 2.054 213 223
Binnenlands vervoer Container 2021 april* 1.963 204 213
Binnenlands vervoer Container 2021 mei* 2.154 225 236
Binnenlands vervoer Container 2021 juni* 1.997 202 226
Binnenlands vervoer Container 2021 juli* 1.843 193 202
Binnenlands vervoer Container 2021 augustus* 2.016 203 234
Binnenlands vervoer Container 2021 september* 2.083 207 243
Binnenlands vervoer Container 2021 oktober* 2.044 207 239
Aanvoer Totaal 2020 november** 6.097 807 69
Aanvoer Totaal 2020 december** 5.450 712 71
Aanvoer Totaal 2021 januari* 6.147 799 84
Aanvoer Totaal 2021 februari* 5.487 700 72
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, vervoersprestatie en vervoerde containereenheden (gemeten in TEU).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn nader voorlopig. De jaren 2019, 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 30 november 2021:
De cijfers van oktober 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden maandelijks gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Vervoerd ladinggewicht (bruto-plusgewicht van goederen)
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid.
Vervoersprestatie
Vervoersprestatie
Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand en vervoersvolume. Deze wordt voor goederenvervoer uitgedrukt in ladingtonkilometers.

Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containereenheden
Containereenheid
Standaardeenheid voor het tellen van containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals. Deze eenheid wordt uitgedrukt in aantallen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)
Een eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.