Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoerstromen Soort lading Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoersprestatie (mln tonkm) Vervoerde containereenheden (1 000 teu)
Totaal Totaal 2020 augustus** 25.722 3.350 457
Totaal Totaal 2020 september** 29.407 3.770 481
Totaal Totaal 2020 oktober** 31.667 4.100 472
Totaal Totaal 2020 november** 29.605 3.870 437
Totaal Totaal 2020 december** 27.904 3.639 422
Totaal Totaal 2021 januari* 31.290 4.089 513
Totaal Totaal 2021 februari* 27.114 3.500 427
Totaal Totaal 2021 maart* 33.122 4.267 485
Totaal Totaal 2021 april* 30.462 3.896 460
Totaal Totaal 2021 mei* 32.605 4.175 504
Totaal Totaal 2021 juni* 32.385 4.111 472
Totaal Totaal 2021 juli* 31.095 3.970 448
Totaal Droge bulk 2020 augustus** 11.984 1.652
Totaal Droge bulk 2020 september** 15.338 2.028
Totaal Droge bulk 2020 oktober** 16.977 2.277
Totaal Droge bulk 2020 november** 15.481 2.098
Totaal Droge bulk 2020 december** 13.342 1.830
Totaal Droge bulk 2021 januari* 16.030 2.217
Totaal Droge bulk 2021 februari* 13.316 1.814
Totaal Droge bulk 2021 maart* 17.773 2.380
Totaal Droge bulk 2021 april* 15.541 2.087
Totaal Droge bulk 2021 mei* 16.507 2.200
Totaal Droge bulk 2021 juni* 17.723 2.334
Totaal Droge bulk 2021 juli* 16.145 2.146
Totaal Natte bulk 2020 augustus** 9.370 1.154
Totaal Natte bulk 2020 september** 9.484 1.175
Totaal Natte bulk 2020 oktober** 10.135 1.255
Totaal Natte bulk 2020 november** 9.767 1.223
Totaal Natte bulk 2020 december** 10.460 1.290
Totaal Natte bulk 2021 januari* 10.442 1.276
Totaal Natte bulk 2021 februari* 9.661 1.163
Totaal Natte bulk 2021 maart* 10.717 1.316
Totaal Natte bulk 2021 april* 10.503 1.276
Totaal Natte bulk 2021 mei* 11.223 1.380
Totaal Natte bulk 2021 juni* 10.214 1.247
Totaal Natte bulk 2021 juli* 10.588 1.288
Totaal Container 2020 augustus** 4.368 543 457
Totaal Container 2020 september** 4.585 568 481
Totaal Container 2020 oktober** 4.555 568 472
Totaal Container 2020 november** 4.357 549 437
Totaal Container 2020 december** 4.103 519 422
Totaal Container 2021 januari* 4.818 596 513
Totaal Container 2021 februari* 4.137 523 427
Totaal Container 2021 maart* 4.632 572 485
Totaal Container 2021 april* 4.418 532 460
Totaal Container 2021 mei* 4.876 595 504
Totaal Container 2021 juni* 4.448 530 472
Totaal Container 2021 juli* 4.362 536 448
Binnenlands vervoer Totaal 2020 augustus** 8.820 967 219
Binnenlands vervoer Totaal 2020 september** 11.032 1.202 235
Binnenlands vervoer Totaal 2020 oktober** 10.962 1.192 217
Binnenlands vervoer Totaal 2020 november** 10.212 1.123 201
Binnenlands vervoer Totaal 2020 december** 9.019 992 199
Binnenlands vervoer Totaal 2021 januari* 10.090 1.099 240
Binnenlands vervoer Totaal 2021 februari* 8.929 987 203
Binnenlands vervoer Totaal 2021 maart* 11.471 1.239 223
Binnenlands vervoer Totaal 2021 april* 10.441 1.113 213
Binnenlands vervoer Totaal 2021 mei* 10.804 1.151 236
Binnenlands vervoer Totaal 2021 juni* 11.484 1.206 226
Binnenlands vervoer Totaal 2021 juli* 10.697 1.148 202
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 augustus** 3.987 465
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 september** 6.045 681
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 oktober** 5.900 666
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 november** 5.387 610
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 december** 4.108 476
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 januari* 4.719 538
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 februari* 4.110 485
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 maart* 6.140 687
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 april* 5.117 575
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 mei* 5.231 578
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 juni* 6.189 676
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 juli* 5.737 638
Binnenlands vervoer Natte bulk 2020 augustus** 2.890 297
Binnenlands vervoer Natte bulk 2020 september** 2.914 304
Binnenlands vervoer Natte bulk 2020 oktober** 3.069 312
Binnenlands vervoer Natte bulk 2020 november** 2.921 306
Binnenlands vervoer Natte bulk 2020 december** 3.068 316
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 januari* 3.190 324
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 februari* 2.972 296
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 maart* 3.278 339
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 april* 3.362 334
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 mei* 3.419 349
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 juni* 3.299 328
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 juli* 3.118 318
Binnenlands vervoer Container 2020 augustus** 1.942 205 219
Binnenlands vervoer Container 2020 september** 2.074 217 235
Binnenlands vervoer Container 2020 oktober** 1.993 214 217
Binnenlands vervoer Container 2020 november** 1.904 207 201
Binnenlands vervoer Container 2020 december** 1.842 200 199
Binnenlands vervoer Container 2021 januari* 2.181 237 240
Binnenlands vervoer Container 2021 februari* 1.847 206 203
Binnenlands vervoer Container 2021 maart* 2.054 213 223
Binnenlands vervoer Container 2021 april* 1.963 204 213
Binnenlands vervoer Container 2021 mei* 2.154 225 236
Binnenlands vervoer Container 2021 juni* 1.997 202 226
Binnenlands vervoer Container 2021 juli* 1.843 193 202
Aanvoer Totaal 2020 augustus** 5.127 673 79
Aanvoer Totaal 2020 september** 5.727 762 74
Aanvoer Totaal 2020 oktober** 5.966 776 80
Aanvoer Totaal 2020 november** 6.097 807 69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, vervoersprestatie en vervoerde containereenheden (gemeten in TEU).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn nader voorlopig. De jaren 2019, 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
De cijfers van juli 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden maandelijks gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Vervoerd ladinggewicht (bruto-plusgewicht van goederen)
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid.
Vervoersprestatie
Vervoersprestatie
Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand en vervoersvolume. Deze wordt voor goederenvervoer uitgedrukt in ladingtonkilometers.

Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containereenheden
Containereenheid
Standaardeenheid voor het tellen van containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals. Deze eenheid wordt uitgedrukt in aantallen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)
Een eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.