Milieukosten en -investeringen van bedrijven


Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 (voor de bedrijvenindeling SBI 2008).

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2017 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per augustus 2019:
Definitieve cijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (werkzame personen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2018 komen in het 3e kwartaal van 2020 beschikbaar.

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Werkzame personen Perioden Milieu-investeringenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringenWaterTotaal Water (mln euro) Milieu-investeringenWaterWaterbesparing (mln euro) Milieu-investeringenWaterWater overig (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieTotaal Lucht en energie (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieEnergiebesparing (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieHernieuwbare energie (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieLucht (mln euro) Milieu-investeringenBodem (mln euro) Milieu-investeringenAfval (mln euro) Milieu-investeringenGeluid (mln euro) Milieu-investeringenLandschap (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenTotaal milieucompartimenten (mln euro)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2017 545 66 6 60 . 84 . 101 30 14 4 . 1.305
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2017 37 . 1 . 32 7 . . . . . . 142
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2017 179 13 . . . 31 . 14 2 . . . 526
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2017 328 . . 47 . 46 . . . 8 2 . 637
Bron: CBS.
Verklaring van tekens