Milieukosten en -investeringen van bedrijven


Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 (voor de bedrijvenindeling SBI 2008).

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2018 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 5 augustus 2020:
- Definitieve cijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
- Het gegeven ‘Totaal ontvangen overdrachten’ voor ’10 en meer werknemers’ over het jaar 2016 was niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het cijfer verwijderd en voorzien van een punt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2019 komen in het 3e kwartaal van 2021 beschikbaar.

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Werkzame personen Perioden Milieu-investeringenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringenWaterTotaal Water (mln euro) Milieu-investeringenWaterWaterbesparing (mln euro) Milieu-investeringenWaterWater overig (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieTotaal Lucht en energie (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieEnergiebesparing (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieHernieuwbare energie (mln euro) Milieu-investeringenLucht en energieLucht (mln euro) Milieu-investeringenBodem (mln euro) Milieu-investeringenAfval (mln euro) Milieu-investeringenGeluid (mln euro) Milieu-investeringenLandschap (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenTotaal milieucompartimenten (mln euro)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2018 1.136 . . 57 . 129 . 152 29 13 7 5 1.392
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2018 425 . 0 . . . . 6 1 1 . . 153
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2018 128 19 . . 97 . . 28 3 6 . . 554
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2018 583 . . 36 . 77 . 118 26 6 . . 685
Bron: CBS.
Verklaring van tekens