Arbeidsdeelname; migratieachtergrond


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen zonder een migratieachtergrond, personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2020 1e kwartaal 13.075 9.317 9.014 7.501 5.681 1.820 1.512 1.125 350 37 0 4.468 1.632 954 678 2.835 1.229 1.606 4.546 303 3,3 3.758 71,3 68,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 2020 1e kwartaal 9.947 7.161 6.976 5.802 4.526 1.276 1.174 857 289 27 0 3.473 1.247 726 521 2.226 976 1.249 3.503 185 2,6 2.786 72,0 70,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2020 1e kwartaal 3.110 2.144 2.027 1.690 1.148 542 337 266 61 10 0 991 385 228 156 606 253 354 1.035 117 5,4 966 68,9 65,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Westerse migratieachtergrond 2020 1e kwartaal 1.384 987 947 767 569 198 181 151 26 4 0 443 156 87 70 286 114 172 505 40 4,1 397 71,3 68,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2020 1e kwartaal 1.725 1.156 1.079 923 579 344 156 116 35 6 0 549 228 142 87 320 139 182 531 77 6,6 569 67,0 62,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Marokko 2020 1e kwartaal 278 178 165 146 93 53 19 13 5 1 0 90 41 25 16 49 23 26 75 13 7,3 100 64,0 59,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Turkije 2020 1e kwartaal 316 214 204 175 113 61 29 20 8 1 0 85 34 20 15 51 21 30 119 10 4,5 103 67,6 64,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Suriname 2020 1e kwartaal 290 203 192 168 119 49 24 21 3 0 0 96 30 19 12 65 24 41 97 10 5,1 87 70,0 66,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 1e kwartaal 122 84 79 68 40 28 11 10 1 0 0 44 15 10 4 30 11 19 34 5 6,2 39 68,5 64,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 1e kwartaal 719 478 439 366 214 152 73 52 17 4 0 233 107 68 40 126 60 65 206 39 8,1 241 66,5 61,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens