Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen.
De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen.
De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:
- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties, definities en de revisiestrategie van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2018 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 1995-2017 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 10 oktober 2019:
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers over 2017 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in de maand augustus of september.

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Betalingsplichtigen Perioden Totaal milieubelastingen en -heffingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingenTotale opbrengst milieubelastingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingenBelastingen op milieugrondslagTotaal belastingen op milieugrondslag (mln euro) Opbrengst milieubelastingenBelastingen m.b.t. mobiliteitTotaal belastingen m.b.t. mobiliteit (mln euro) Opbrengst milieuheffingenTotale opbrengst milieuheffingen (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 1995 11.575 9.228 858 8.353 2.347
Totaal betalingsplichtigen 2000 16.823 13.874 2.849 11.007 2.949
Totaal betalingsplichtigen 2005 20.924 17.164 4.128 13.035 3.760
Totaal betalingsplichtigen 2010 23.985 19.722 4.905 14.815 4.263
Totaal betalingsplichtigen 2015 24.578 20.031 5.161 14.867 4.547
Totaal betalingsplichtigen 2016 25.416 20.790 5.530 15.249 4.626
Totaal betalingsplichtigen 2017 26.244 21.635 5.782 15.846 4.609
Totaal betalingsplichtigen 2018* 27.461 22.820 6.363 16.453 4.641
A-U Alle economische activiteiten 1995 4.530 3.842 779 3.046 688
A-U Alle economische activiteiten 2000 6.493 5.692 1.531 4.143 801
A-U Alle economische activiteiten 2005 8.021 7.100 2.223 4.876 921
A-U Alle economische activiteiten 2010 8.600 7.668 2.449 5.217 932
A-U Alle economische activiteiten 2015 8.922 7.973 2.602 5.368 949
A-U Alle economische activiteiten 2016 8.939 7.968 2.459 5.498 971
A-U Alle economische activiteiten 2017 9.506 8.554 2.713 5.834 952
A-U Alle economische activiteiten 2018* 10.043 9.117 2.965 6.148 926
Totaal particuliere huishoudens 1995 7.001 5.350 77 5.273 1.651
Totaal particuliere huishoudens 2000 10.265 8.125 1.310 6.815 2.140
Totaal particuliere huishoudens 2005 12.825 9.994 1.893 8.101 2.831
Totaal particuliere huishoudens 2010 15.293 11.970 2.438 9.532 3.323
Totaal particuliere huishoudens 2015 15.555 11.965 2.533 9.432 3.590
Totaal particuliere huishoudens 2016 16.365 12.719 3.039 9.680 3.646
Totaal particuliere huishoudens 2017 16.626 12.978 3.036 9.942 3.648
Totaal particuliere huishoudens 2018* 17.298 13.593 3.360 10.233 3.705
Totaal niet-ingezetenen 1995 44 36 2 34 8
Totaal niet-ingezetenen 2000 65 57 8 49 8
Totaal niet-ingezetenen 2005 78 70 12 58 8
Totaal niet-ingezetenen 2010 92 84 18 66 8
Totaal niet-ingezetenen 2015 101 93 26 67 8
Totaal niet-ingezetenen 2016 112 103 32 71 9
Totaal niet-ingezetenen 2017 112 103 33 70 9
Totaal niet-ingezetenen 2018* 120 110 38 72 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens