Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemersvertrouwen (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 4e kwartaal -0,9
B Delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal -19,6
C Industrie 2022 4e kwartaal 2,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal -4,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 4e kwartaal 3,2
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 4e kwartaal -3,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 4e kwartaal -3,4
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 4e kwartaal -7,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 4e kwartaal 2,5
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 4e kwartaal 18,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 15,3
F Bouwnijverheid 2022 4e kwartaal 9,7
G Handel 2022 4e kwartaal -1,1
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2022 4e kwartaal 1,8
45 Autohandel en -reparatie 2022 4e kwartaal 5,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 4e kwartaal -2,7
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 4e kwartaal 1,0
49-96 Totaal dienstverlening 2022 4e kwartaal -3,0
H Vervoer en opslag 2022 4e kwartaal -1,5
I Horeca 2022 4e kwartaal -12,2
J Informatie en communicatie 2022 4e kwartaal 5,9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 4e kwartaal -2,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 4e kwartaal 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen.
Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een economisch representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven.
Naast de kwartaalreeks van het Ondernemersvertrouwen, zijn er voor de industrie en enkele branches daarbinnen ook vertrouwensindicatoren op maandbasis beschikbaar. Deze worden gepubliceerd in een afzonderlijke tabel onder de naam Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak.
De uitkomsten ervan voor de maanden januari, april, juli en oktober komen overeen met de indicatoren industrie van het Ondernemersvertrouwen in respectievelijk de kwartalen 1, 2, 3 en 4.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De uitkomsten van het 4e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 1e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen.