Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Venlo 2023 48.553 129
Totaal 1000 tot 1850 Venlo 2023 83 245
Totaal 1850 tot 1905 Venlo 2023 584 212
Totaal 1905 tot 1925 Venlo 2023 2.522 171
Totaal 1925 tot 1945 Venlo 2023 3.407 177
Totaal 1945 tot 1955 Venlo 2023 3.560 121
Totaal 1955 tot 1965 Venlo 2023 5.956 120
Totaal 1965 tot 1975 Venlo 2023 9.539 115
Totaal 1975 tot 1985 Venlo 2023 6.941 121
Totaal 1985 tot 1995 Venlo 2023 6.285 114
Totaal 1995 tot 2005 Venlo 2023 5.076 138
Totaal 2005 tot 2015 Venlo 2023 2.942 134
Totaal vanaf 2015 Venlo 2023 1.658 120
Totaal Onbekend Venlo 2023 0 .
Eengezinswoning Totaal Venlo 2023 33.149 149
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Venlo 2023 50 329
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Venlo 2023 400 249
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Venlo 2023 1.761 201
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Venlo 2023 2.816 188
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Venlo 2023 3.000 125
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Venlo 2023 3.886 140
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Venlo 2023 6.119 134
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Venlo 2023 5.238 135
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Venlo 2023 4.050 135
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Venlo 2023 3.466 161
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Venlo 2023 1.185 188
Eengezinswoning vanaf 2015 Venlo 2023 1.178 140
Eengezinswoning Onbekend Venlo 2023 0 .
Meergezinswoning Totaal Venlo 2023 15.404 87
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Venlo 2023 33 119
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Venlo 2023 184 131
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Venlo 2023 761 103
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Venlo 2023 591 126
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Venlo 2023 560 104
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Venlo 2023 2.070 81
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Venlo 2023 3.420 81
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Venlo 2023 1.703 77
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Venlo 2023 2.235 77
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Venlo 2023 1.610 90
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Venlo 2023 1.757 98
Meergezinswoning vanaf 2015 Venlo 2023 480 69
Meergezinswoning Onbekend Venlo 2023 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 25 september 2023:
De definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Gemiddelde oppervlakte
Gemiddelde gebruiksoppervlakte van woningen (verblijfsobject met minstens een woonfunctie).
Alleen woningen met een oppervlakte vanaf 14 tot en met 2700 m2 worden meegeteld.
De gemiddelde oppervlakte wordt alleen getoond als er minimaal 20 woningen bekend zijn.

De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.
Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn.
Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren:
- de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is;
- de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter;
- de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage;
- een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Voor de exacte definiëring zie NEN 2580.