Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Venlo 2022 48.180 128
Totaal 1000 tot 1850 Venlo 2022 82 239
Totaal 1850 tot 1905 Venlo 2022 571 212
Totaal 1905 tot 1925 Venlo 2022 2.488 169
Totaal 1925 tot 1945 Venlo 2022 3.402 175
Totaal 1945 tot 1955 Venlo 2022 3.534 121
Totaal 1955 tot 1965 Venlo 2022 5.954 118
Totaal 1965 tot 1975 Venlo 2022 9.529 114
Totaal 1975 tot 1985 Venlo 2022 6.933 120
Totaal 1985 tot 1995 Venlo 2022 6.271 113
Totaal 1995 tot 2005 Venlo 2022 5.076 138
Totaal 2005 tot 2015 Venlo 2022 2.918 133
Totaal vanaf 2015 Venlo 2022 1.422 116
Totaal Onbekend Venlo 2022 0 .
Eengezinswoning Totaal Venlo 2022 33.038 147
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Venlo 2022 49 325
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Venlo 2022 399 246
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Venlo 2022 1.764 195
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Venlo 2022 2.825 185
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Venlo 2022 3.008 124
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Venlo 2022 3.887 138
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Venlo 2022 6.120 133
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Venlo 2022 5.249 134
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Venlo 2022 4.052 134
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Venlo 2022 3.469 160
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Venlo 2022 1.166 185
Eengezinswoning vanaf 2015 Venlo 2022 1.050 131
Eengezinswoning Onbekend Venlo 2022 0 .
Meergezinswoning Totaal Venlo 2022 15.142 87
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Venlo 2022 33 114
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Venlo 2022 172 131
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Venlo 2022 724 106
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Venlo 2022 577 123
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Venlo 2022 526 107
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Venlo 2022 2.067 81
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Venlo 2022 3.409 81
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Venlo 2022 1.684 77
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Venlo 2022 2.219 76
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Venlo 2022 1.607 90
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Venlo 2022 1.752 98
Meergezinswoning vanaf 2015 Venlo 2022 372 74
Meergezinswoning Onbekend Venlo 2022 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2022:
De cijfers van 1 januari 2022 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Gemiddelde oppervlakte
Gemiddelde gebruiksoppervlakte van woningen (verblijfsobject met minstens een woonfunctie).
Alleen woningen met een oppervlakte vanaf 14 tot en met 2700 m2 worden meegeteld.
De gemiddelde oppervlakte wordt alleen getoond als er minimaal 20 woningen bekend zijn.

De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.
Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn.
Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren:
- de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is;
- de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter;
- de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage;
- een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Voor de exacte definiëring zie NEN 2580.