Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Vervoerstromen Landen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Aanvoer Totaal 2021* 10.183 1.575 720
Aanvoer België 2021* 1.027 138 40
Aanvoer Duitsland 2021* 3.900 643 291
Aanvoer Frankrijk 2021* 117 14 5
Aanvoer Italië 2021* 2.456 302 220
Aanvoer Oostenrijk 2021* 502 68 43
Aanvoer Tsjechië 2021* 713 133 37
Aanvoer Zwitserland 2021* 295 46 28
Aanvoer Overig 2021* 1.171 231 57
Afvoer Totaal 2021* 25.802 4.391 720
Afvoer België 2021* 1.211 123 37
Afvoer Duitsland 2021* 17.715 3.196 289
Afvoer Frankrijk 2021* 329 30 7
Afvoer Italië 2021* 2.894 378 221
Afvoer Oostenrijk 2021* 1.007 155 40
Afvoer Tsjechië 2021* 1.095 212 41
Afvoer Zwitserland 2021* 419 66 29
Afvoer Overig 2021* 1.133 231 55
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft alleen de aan- en afvoer en niet het binnenlands vervoer en de doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. De cijfers worden uitgesplitst naar aanvoer met land van herkomst en afvoer met land van bestemming.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 hebben een nader voorlopig karakter en die van 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 juni 2022:
Toegevoegd zijn cijfers over 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.
---
Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.