Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Totaal 2019* 42.570 7.018 1.653
01 Producten van de landbouw, jacht e... 2019* 28 4
02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2019* 8.293 1.409
03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2019* 6.254 1.229
04 Voedings- en genotmiddelen 2019* 80 14
05 Textiel en textielproducten; leder... 2019* 0 0
06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2019* 499 88
07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2019* 688 116
08 Chemische producten en synthetisch... 2019* 2.709 374
09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2019* 711 73
10 Metalen in primaire vorm; producte... 2019* 2.733 447
11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2019* 20 3
12 Transportmiddelen 2019* 851 211
13 Meubelen; overige industrieproduct... 2019* 0 0
14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2019* 93 22
15 Brieven, pakketten 2019* 0 0
16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2019* 712 112 301
17 Vervoerde goederen in het kader va... 2019* 63 7
18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2019* 3 0
19 Niet identificeerbare goederen: go... 2019* 18.833 2.909 1.352
20 Overige goederen, n.e.g. 2019* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, af-, aan- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2016 zijn definitief en die van 2017, 2018 en 2019 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 mei 2020
Toegevoegd zijn cijfers over 2019.

Wijzigingen per 27 juli 2018
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.
---
Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.