Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gedetineerden (aantal) Gedetineerden (in % van totaal) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 29.370 100,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 9.880 33,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 19.430 66,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond 2021 5.880 20,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2021 13.560 46,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko 2021 3.660 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije 2021 1.510 5,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname 2021 2.210 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 2.070 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 4.110 14,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2021 60 0,2
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2021 4.560 15,5
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2021 1.120 3,8
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2021 3.430 11,7
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 660 2,2
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 2.780 9,4
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Marokko 2021 950 3,2
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Turkije 2021 280 0,9
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Suriname 2021 290 1,0
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 340 1,1
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 920 3,1
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2021 17.340 59,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2021 5.250 17,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2021 12.060 41,1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 3.930 13,4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 8.130 27,7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Marokko 2021 2.270 7,7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Turkije 2021 900 3,1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Suriname 2021 1.240 4,2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.210 4,1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 2.520 8,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 30 0,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2021 6.850 23,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2021 3.150 10,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2021 3.680 12,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 1.190 4,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 2.490 8,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Marokko 2021 430 1,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Turkije 2021 330 1,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Suriname 2021 620 2,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 490 1,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 630 2,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 20 0,1
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2021 580 2,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 2021 350 1,2
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Met migratieachtergrond 2021 230 0,8
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 2021 90 0,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 2021 140 0,5
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Marokko 2021 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Turkije 2021 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Suriname 2021 60 0,2
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 40 0,1
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 30 0,1
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 2021 0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2021 40 0,1
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Nederlandse achtergrond 2021 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Met migratieachtergrond 2021 30 0,1
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Westerse migratieachtergrond 2021 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Niet-westerse migratieachtergrond 2021 20 0,1
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Marokko 2021 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Turkije 2021 0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Suriname 2021 0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Onbekende migratieachtergrond 2021 10 0,0
Mannen Totaal Totaal 2021 27.510 93,6
Mannen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 9.180 31,3
Mannen Totaal Met migratieachtergrond 2021 18.270 62,2
Mannen Totaal Westerse migratieachtergrond 2021 5.420 18,4
Mannen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2021 12.860 43,8
Mannen Totaal Marokko 2021 3.570 12,2
Mannen Totaal Turkije 2021 1.470 5,0
Mannen Totaal Suriname 2021 2.050 7,0
Mannen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.890 6,4
Mannen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 3.880 13,2
Mannen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2021 50 0,2
Mannen 18 tot 25 jaar Totaal 2021 4.350 14,8
Mannen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2021 1.050 3,6
Mannen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2021 3.290 11,2
Mannen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 600 2,0
Mannen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 2.690 9,2
Mannen 18 tot 25 jaar Marokko 2021 930 3,2
Mannen 18 tot 25 jaar Turkije 2021 270 0,9
Mannen 18 tot 25 jaar Suriname 2021 280 1,0
Mannen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 320 1,1
Mannen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 890 3,0
Mannen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 10 0,0
Mannen 25 tot 45 jaar Totaal 2021 16.280 55,4
Mannen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2021 4.900 16,7
Mannen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2021 11.350 38,6
Mannen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 3.660 12,5
Mannen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 7.690 26,2
Mannen 25 tot 45 jaar Marokko 2021 2.210 7,5
Mannen 25 tot 45 jaar Turkije 2021 870 2,9
Mannen 25 tot 45 jaar Suriname 2021 1.140 3,9
Mannen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.090 3,7
Mannen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 2.380 8,1
Mannen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 30 0,1
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal 2021 6.330 21,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle personen die in een verslagjaar in detentie hebben gezeten, ongeacht de duur van de detentie. Zowel veroordeelde gedetineerden als personen die in voorlopige hechtenis zaten tellen mee als gedetineerde. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers en de procentuele verdeling daarvan zien. Van personen die niet voorkomen in de bevolkingsregistratie van Nederlandse gemeenten ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per november 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2022 komen in het derde kwartaal van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gedetineerden
Alle uniek geregistreerde personen die gedwongen in een Nederlandse penitentiaire inrichting verblijven, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.

Het betreft alle personen die geregistreerd zijn in het gevangenisinformatiesysteem Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen (TULP) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is gedetineerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal gedetineerden.
Gedetineerden (in % van totaal)
Procentuele verdeling van personen die gedwongen in een Nederlandse penitentiaire inrichting verblijven, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.

Het betreft alle personen die geregistreerd zijn in het gevangenisinformatiesysteem Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen (TULP) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is gedetineerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal gedetineerden.